Cstarina u Slovačkoj

Ovo morate znati o cestarini za kamione u Slovačkoj

U Slovačkoj vrijedi cestarina za kamione i autobuse > 3,5 t na ukupno 2600 km
autocesta, brzih cesta i cesta višeg reda. Sustav cestarina zove se MYTO i temelji se na jedinstvenoj kombinaciji satelitski podržanog GPS-a i mikrovalne tehnologije.
Naknade za cestarinu elektroničkim se putem plaćaju preko uređaja On-Board-Unit
(OBU) (operator: SkyToll).

Mogućnosti obračunavanja: Postupak prethodnog ili naknadnog plaćanja

Istekla je mogućnost obračunavanja „Transit Ticketing“ namijenjena za čisti tranzitni promet. Podmirivanje naknada za cestarinu u Slovačkoj moguće je uređajem OBU operatora Skytoll postupkom prethodnog i naknadnog plaćanja.

Korisnici koji su dosad imali isključivo Ticketing za plaćanje cestarine sada se trebaju registrirati u postupku prethodnog ili naknadnog plaćanja za cestarinu u Slovačkoj.

Sada se registrirajte za cestarinu u Slovačkoj

Uređaj OBU može se podignuti uz kauciju od cca 50 EUR. Kaucija se vraća kada vratite ispravan uređaj OBU. Kauciju nije moguće namiriti karticom DKV CARD.

Naknade za cestarinu u Slovačkoj trenutačno iznose prosječno 14 centi/km (bez PDV-a), ovisno o razredu ispuštanja štetnih tvari i broju osovina. Naknade za cestarinu obuhvaćaju kategorije vozila i vrstu ceste.

LKW Maut Slowakei

Prednosti kartice DKV CARD i uređaja OBU


Zatražite svoju karticu DKV CARD sada