Budućnost naplate cestarine u Europi – DKV BOX EUROPE

Budućnost naplate cestarine u Europi – DKV BOX EUROPE

Uz DKV BOX EUROPE ubuduće vam neće trebati nijedan drugi uređaj za naplatu cestarine diljem Europe. Sve cestarinske transakcije biti će prikazane u jednom zajedničkom obračunu DKV-a.

DKV BOX EUROPE Manual (PDF)

Još niste klijent DKV-a?
Postanite klijent sada!

EETS

Prednosti uređaja DKV BOX EUROPE:

Prva cestarina moći će se evidentirati i obračunati u Belgiji od četvrtoga kvartala preko uređaja DKV BOX EUROPE. Očekuje se da će se priključivanje njemačke cestarine odvijati početkom 2019. U proljeće 2019. slijede takozvane DSRC zemlje (Austrija, Francuska, Španjolska, Portugal).

Uskoro nakon toga trebala bi se priključiti i Italija. Uskoro bi se trebale moći obračunavati i cestarine za mostove Öresund i Storebaelt u Skandinaviji s pomoću uređaja DKV BOX EUROPE.

Još niste klijent DKV-a?
Postanite klijent sada!

Planirani datumi početka