Plin za automobile, biljno ulje, prirodni plin i AdBlue: točenje alternativnih goriva

Plin za automobile, biljno ulje, prirodni plin i AdBlue: točenje alternativnih goriva

Tvrtka DKV ne ograničava se isključivo na opskrbu goriva mineralnog dizela. Goriva koja nisu štetna za okoliš vrlo su važna i sve se češće koriste. Sve veći naglasak stavlja se i na otopinu AdBlue za smanjenje udjela dušikovih oksida.

Alternative Kraftstoffe tanken

Točenje biljnog ulja – posve prirodan proizvod

Pflanzenöl tanken

Biljno ulje može se koristiti kao alternativa dizelu za kamione, ali nije jednak biodizelu. Biljno ulje posve je prirodan proizvod, a biodizel se proizvodi kemijskim postupkom iz sirovine biljnog ulja.

Troškovi

Današnje motore prvo treba preinačiti za uporabu biljnog ulja. Biljno ulje ima veću energetsku vrijednost od biodizela i u pravilu ne uzrokuje ni veću potrošnju ni gubitak snage. Cijena jedne litre biljnog ulja na regionalnoj razini i prema godišnjim dobima varira samo ograničeno.

Utjecaj na okoliš

Značajna prednost biljnog ulja je njegov pozitivan utjecaj na okoliš:

Točenje prirodnog plina (KPP i UPP) – povoljno točenje goriva bez negativnog utjecaja na okoliš

Popularnost prirodnog plina u automobilskoj industriji sve više rate: Troškovi nabave za jedno vozilo na prirodni plin doduše jesu veći, ali se isplate radi manjih troškova i boljeg utjecaja na okoliš.

Troškovi

Troškovi goriva značajno su niži od cijene dizela i zahvaljujući održivim poreznim olakšicama točenje prirodnog plina u mnogim zemljama ostaje dugoročno isplativo.

Erdgas (CNG & LNG) tanken

Utjecaj na okoliš

Osim nižih troškova goriva, vozila na prirodni plin nemaju negativan utjecaj na okoliš. Emisija sumporovog dioksida, čađe i drugih čestica gotovo je potpuno izbjegnuta. Tako se korištenjem prirodnog plina stvaranje smoga može smanjiti za 80 %.

Kod točenja goriva ne oslobađaju se gotovo nikakve emisije. Postupak točenja ne traje dulje od uobičajenog točenja benzina ili dizela. Buka motora značajno se smanjuje i vozila na prirodni plin zbog toga su mnogo tiša.

Komprimirani prirodni plin (Compressed Natural Gas)

Komprimirani prirodni plin trenutno je dostupan na preko 1000 benzinskih postaja DKV-a:
Benzinske postaje DKV-a s ponudom prirodnog plina (PDF)

Ukapljeni prirodni plin (Liquified Natural Gas)

Aktualni pregled za Nizozemsku.

Postaje DKV-a s ponudom zemnog plina pronađite preko usluge DKV MAPS

Prilikom punjenja UPP-a potrebno je pridržavati se postojećeg zakonodavstva i propisa za postupak punjenja goriva. Oni mogu biti i na europskoj i na nacionalnoj razini i razlikovati se ovisno o operateru. Odgovornost je vozača o tome se unaprijed informirati.

Plin za automobile (UNP) – čisto i povoljno točenje plina

Autogas (LPG) tanken

Plin za automobile (UNP – ukapljeni naftni plin ili ukapljeni plin) mješavina je propana i butana i već je neko vrijeme jedno od najraširenijih alternativnih goriva.

Troškovi

Potrošnja plina za automobile doduše jest veća od potrošnje benzina ili dizela, ali ovo je gorivo značajno povoljnije, tako da osobito trajni korisnici dotičnog vozila kod kupnje novog vozila ili kod naknadne preinake mogu dugoročno profitirati od dodatnog ulaganja.

Utjecaj na okoliš

Plin za automobile nema negativan učinak na okoliš. Kod izgaranja nastaje puno manje štetnih tvari nego kod uobičajenih vrsta goriva, što dovodi do smanjenja emisija ispušnih plinova.

Plin za automobile zastupljen je na sve većem broju postaja DKV-a, trenutačno na oko 11.000 u Europi.

Benzinske postaje s plinom za automobile odnosno benzinske postaje na kojima možete točiti plin pronađite preko usluge DKV MAPS

AdBlue – alternativa za ispunjenje normi Euro 4 i 5


Uz otopinu AdBlue aktivno smanjujete ispušne plinove i štetne tvari dizela. AdBlue je gorivo za moderne dizelske motore, koje na ekonomičan način pomaže pri ispunjenju europskih normi za emisije.

Razvila ga je europska industrija gospodarskih vozila i naftnih derivata, da smanji štetne emisije dušikovog oksida i čađe.

Utjecaj na okoliš

Postaje DKV-a s ponudom AdBlue pronađite preko usluge DKV MAPS.

Zatražite svoju karticu DKV CARD sada