Povrat poreza na dodanu vrijednost

Fleksibilan povrat poreza na dodanu vrijednost tvrtke DKV

U svim zemljama EU-a i u Norveškoj inozemna poduzeća mogu zatražiti povrat poreza na dodanu vrijednost za robu i usluge koje su kupljene u inozemstvu:

Pregled stopa PDV-a u državama članicama EU-a (PDF)

DKV EURO SERVICE pritom za Vas obavlja cjelokupnu obradu povrata uplaćenih iznosa poreza na dodanu vrijednost, čak i kod stranih računa:


Pametan sveobuhvatan servis uz potpunu transparentnost troškova i bez skrivenih dodatnih troškova, uključujući jedinstveno ublažavanje troškova.

DKV REFUND NORMAL

DKV EURO SERVICE provjerava je li moguć povrat određenih iznosa i fiskalnim tijelima

DKV REFUND NORMAL vrijedi za sljedeće zemlje:
Belgiju, Bugarsku, Dansku, Njemačku, Estoniju, Francusku, Veliku Britaniju, Finsku, Grčku, Irsku, Italiju, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Luksemburg, Nizozemsku, Norvešku, Austriju, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju, Švedsku, Španjolsku, Švicarsku, Češku Republiku i Mađarsku.

Zatražite svoju karticu DKV CARD sada

DKV REFUND NET INVOICE

Inozemni porez na dodanu vrijednost odmah se po dolasku svih računa pripisuje istom računu DKV-a. Uz pomoć ove izvanredno brze obrade dobivate kamatne prednosti i tako postižete važnu sigurnost likvidnosti.

Želite li izračun mogućeg iznosa povrata PDV-a? U tom slučaju upotrijebite naš kalkulator PDV-abez obvezivanja.

Treba vam još informacija?

Obratite nam se!