povrat trošarine

Jednostavan povrat trošarine na naftne derivate

Sva poduzeća za cestovni prijevoz robe sa sjedištem u EU mogu zatražiti povrat uplaćene trošarine za naftne derivate u zemljama poput Belgije, Francuske, Mađarska, Slovenije i Španjolske. Preduvjet za povrat je da vozila imaju dopuštenu masu od najmanje 7,5 tona.

Povrat trošarine na naftne derivate moguće je zatražiti ako su troškovi točenja goriva namireni karticom za točenje goriva, kreditnom ili bankovnom karticom, ali ne i kod gotovinskog plaćanja.

Troškovi točenja goriva koje na računu nije moguće povezati ni sa jednim vozilom (nedostatni podaci ili podaci koji odstupaju od službene registracijske oznake, primjerice kartice za vagone itd.) isključuju se iz povrata trošarine na naftne derivate.

Treba vam još informacija?

Obratite nam se!

Iznosi povrata u Belgiji

Točenja goriva

2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l 2016 ct./l
od 01.01. 24,76 01.01. - 05.02. 18,59 01.01. - 13.01. 15,51 01.01. - 05.07. 11,23
  06.02. - 12.02. 19,30 14.01. - 13.03. 16,05 06.07. - 12.07. 11,81
  13.02. - 08.03. 20,75 14.03. - 22.03. 17,29 13.07. - 26.07. 12,64
  09.03. - 04.06. 21,33 23.03. - 31.12. 17,75 27.07. - 02.08. 13,39
  05.06. - 12.06. 22,12     03.08. - 31.12. 14,44
  13.06. - 22.06. 22,49        
  23.06. - 10.07. 23,28        
  11.07. - 18.07. 23,74        
  19.07. - 31.12. 24,76        

Iznosi povrata u Francuskoj

Točenja goriva

2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l 2016 ct./l
od. 01.01. 17,71 01.01. - 31.12. 17,75 01.01. - 31.12. 11,42 01.01. - 30.06. 7,86
            01.07. - 31.12. 7,96

Iznosi povrata u Hrvatska

Točenja goriva

2019 HRK/l
od. 01.01. 0,6071

Iznosi povrata u Italiji

Točenja goriva

2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l 2016 ct./l
od 01.01. 21,42 01.01. - 31.12. 21,42 01.01. - 31.12. 21,42 01.01. - 31.12. 21,42

Iznosi povrata u Sloveniji

Točenja goriva

2018 ct./l 2017 ct./l 2016 ct./l
01.01. - 30.04. 9,605 01.01. - 31.12. 9,605 01.01. - 31.01. 8,746
01.05. - 31.05. 8,530     01.02. - 29.02. 9,575
01.06. - 30.11. 6,272     01.03. - 31.12. 9,605
od 01.12. 6,272    

Iznosi povrata u Španjolskoj

Točenja goriva

2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l 2016 ct./l
od 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 0,1 01.01. - 31.12. 0,1 01.01. - 31.12. 0,1

Iznosi povrata u Španjolskim regijama

Točenja goriva

Region 2019 ct./l 2018 ct./l 2017 ct./l 2016 ct./l
Asturias 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,1 01.01. - 31.12. 4,1 01.01. - 31.12. 4,1
                 
Andalucia 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Aragon 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 2,5 01.01. - 31.12. 2,5 01.01. - 31.12. 2,5
                 
Baleares 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Cantabria 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
Castilla la Mancha 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Castillia Leon 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
Cataluna 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Extremadura 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 3,94 01.01. - 31.12. 3,94 01.01. - 31.12. 3,94
                 
Galicia 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Madrid 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 1,8 01.01. - 31.12. 1,8 01.01. - 31.12. 1,8
                 
Murcia 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9
                 
Navarra 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. 2,5
                 
Pais Vasco 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
La Rioja 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn 01.01. - 31.12. nn
                 
Valencia 01.01. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9 01.01. - 31.12. 4,9

Iznosi povrata u Mađarska

Točenja goriva

2019 HUF/l 2018 HUF/l 2017 HUF/l 2016 HUF/l
od 01.01. 3,5 01.01. - 31.12. 7,00 01.01. - 31.03. 17,00 01.01. - 30.09. 7,00
        01.04. - 31.12. 7,00 01.10. - 31.12. 17,00