adatvédelem

A DKV Euro Service GmbH + Co. KG adatvédelmi tájékoztatója

Tartalomjegyzék

I. Preambulum
II. Felelős szerv / Adatvédelmi megbízott / Felügyeleti hatóság
III. Fogalommeghatározások / Definíciók
IV. Általános alapelvek / Információk
V. Regisztráció / Felhasználói fiók létrehozása
VI. Adatfeldolgozás a weboldal megjelenítéséhez / Log-fájlok begyűjtése
VII. Cookie-k használata
VIII. Webelemzés
IX. Hírlevél / Reklám / Közösségi média modulok
X. Kapcsolatfelvételi lap és e-mail cím
XI. Az érintettek jogai

I. Preambulum

A DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, röviden: DKV, internetes ajánlataiért a DKV, Ratingen (a következőkben úgy is mint mi) felel.

A következőkben szeretnénk Önöket átfogóan és részletesen tájékoztatni arról, milyen módon óvjuk a magánszférát és hogyan történik weboldalainkon és/vagy online ajánlatainkban a személyes adatok feldolgozása. A megadott személyes adatokat amilyen gyorsan lehet ismét töröljük és soha nem használjuk fel vagy adjuk tovább az Ön hozzájárulása nélkül.

Amennyiben a következő tájékoztatás nem lenne kielégítő vagy érthető, ne habozzon felvenni a kapcsolatot adatvédelmi megbízottunkkal a II pont alatt megadott elérhetőségeken keresztül.

II. Felelős szerv / Adatvédelmi megbízott / Felügyeleti hatóság

Felelős szerv

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Németország

Tel.: +49 2102 5518-0
Fax: +49 2102 5518-192
E-mail: info@dkv-euroservice.com
Weboldal: www.dkv-euroservice.com

Adatvédelmi megbízott

Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Thorsten Sörup (külső adatvédelmi tisztviselő)
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
Németország

E-mail: datenschutz@dkv-euroservice.com

Illetékes felügyeleti hatóság

LDI Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Németország

Tel.: +49 211 38424-0
Fax: +49 211 38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
Weboldal: www.ldi.nrw.de

III. Fogalommeghatározások / Definíciók

A fogalommeghatározások és definíciók a 679/2016 sz. (EU) rendelethez igazodnak, amely szabályozza a természetes személyek személyes adatainak védelmét a feldolgozás során, valamint a szabad adatforgalom védelmét és felülírja a 95/46/EK sz. irányelvet (a továbbiakban „Adatvédelmi alaprendelet” vagy„DSGVO”). Elsősorban a DSGVO rendelet 4. és 9. cikk alatt rögzített fogalommeghatározások az alkalmazandók.

IV. Általános alapelvek / Információk

1. A személyes adatok feldolgozási terjedelme
Felhasználóink személyes adatait alapvetően csak olyan mértékben kérjük be és használjuk fel, amennyiben ez a szolgáltatások teljesítéséhez és előkészítéséhez, valamint a webes és online ajánlatok elkészítéséhez (beleértve mobil applikációk) szükséges.

A személyes adatok más célú bekérése és felhasználása minden esetben csak

(i) a felhasználó hozzájárulásával történik, ha
(ii) az adatok feldolgozása a szerződés céljának teljesítéséhez, vagy
(iii) jogos érdekek megóvásához szükséges, amennyiben az érintett felek érdekei, alapjogai vagy alapvető kiváltságai, amelyek miatt a személyes adatok védelmére szükség van, nem állnak túlsúlyban.

Kivételt egyebekben csak azok az esetek képeznek, amelyeknél a hozzájárulás előzetes beszerzése tényleges okok miatt nem lehetséges vagy ha az adatok feldolgozását törvényi előírások engedik.

2. Jogi alapok
Amennyiben az érintett személy hozzájárulása alapján személyes adatokat dolgoznak fel, a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. a) pontja képezi a feldolgozás jogalapját.

A személyes adatok feldolgozása egy szerződés teljesítése során, amelyben az egyik szerződő partner az érintett személy, a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. b) pont képezi a jogalapot; ez olyan feldolgozásra is érvényes, ami szerződést előkészítő intézkedések elvégzéséhez szükséges.

Ha a személyes adatok feldolgozása egy jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik, amelyre cégünk kötelezett, úgy a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. c) pont képezi a jogalapot. Arra az esetre, ha az érintett fél vagy egy másik természetes személy életfontosságú érdekei teszik szükségessé a személyes adatok feldolgozását, úgy a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. d) pont képezi a jogalapot.

Ha a feldolgozás vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekének megóvása miatt történik, és az érintett fél érdekei, alapjogai vagy alapvető kiváltsága nem kerül túlsúlyba az előbbi érdekekkel szemben, úgy a feldolgozás jogalapjául a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. f) pontja szolgál.

3. Hozzájárulás beszerzése / Visszavonás joga
A DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. a) pont szerinti hozzájárulást általában elektronikus úton kérjük be. A hozzájárulás megadása úgy történik, hogy a felhasználó megjelöli a megfelelő mezőt, amely a hozzájárulás megadását dokumentálja. Elektronikus hozzájárulás esetén a felhasználó azonosítására az ún. double-opt-in eljárást alkalmazzuk ( https://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/double-opt-in), amennyiben erre jogi szempontból szükség van. A hozzájáruló nyilatkozat tartalmát a rendszer elektronikusan jegyzőkönyvezi.

Visszavonás joga Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyszer megadott hozzájárulás bármikor a jövőre nézve - teljesen vagy részben - visszavonható; a hozzájárulástól a visszavonásig terjedő időszakban történt feldolgozás jogszerűségét ez nem befolyásolja. Az esetleges visszavonási kérvényt kérjük a II. pont alatti elérhetőségekre küldeni (illetékes részleg vagy adatvédelmi megbízott).

4. A személyes adatok esetleges címzettjei
A webes és/vagy online ajánlataink teljesítéséhez részben külső szolgáltatókat is igénybe veszünk, akik a teljesítés során megbízásunkból és utasításaink szerint járnak el (megbízás feldolgozás). Ezek a szolgáltatók a teljesítés keretében kaphatnak személyes adatokat, ill. érintkeznek személyes adatokkal, és harmadik személynek ill. fogadó félnek számítanak a DSGVO rendelet értelmében.

Ilyen esetben gondoskodunk róla, hogy a szolgáltatóink megfelelő garanciát biztosítsanak arra, hogy megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel dolgoznak, és a feldolgozás során a fenti rendelet előírásait betartják és az érintett személyek jogainak védelmét biztosítják (lásd DSGVO rendelet 28. cikk.).

Amennyiben egy megbízás teljesítésén kívül személyes adatokat adunk ki harmadik feleknek és/vagy címzetteknek, gondoskodunk arról, hogy az minden esetben a DSGVO rendelettel összhangban (pl. DSGVO rendelet 6. cikk. 4. bek.) és csak a megfelelő jogalap fennállása esetén (pl. DSGVO rendelet 6. cikk. 4. bek., egyebekben lásd a IV.2 pontot) történjen.

5. Adatok feldolgozása ún. harmadik országokban
Az Ön személyes adatainak feldolgozása alapvetően az EU, ill. az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén belül történik.

Csupán kivételen esetekben (pl. webelemző szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatosan) továbbítunk információkat ún. „harmadik országokba”. „Harmadik ország” alatt az Európai Unión és/vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáson kívüli országokat értjük, amelyekben nem feltétlenül biztosított az EU standardoknak megfelelő adatvédelmi szint.

Ha a továbbított információk személyes adatokat is tartalmaznak, a továbbítás előtt gondoskodunk arról, hogy a mindenkori harmadik ország vagy a mindenkori harmadik országbeli címzett megfelelő adatvédelmet nyújtson. Ez elérhető az Európai Bizottság által kiadott ún. „Megfelelőségi határozat”-tal, vagy az ún. „EU szerződéses standard záradék” használatával. USA-beli címzettek esetében az ún. „EU-US adatvédelmi irányelv” előírásainak betartása biztosíthatja a megfelelő adatvédelmet. Az alkalmas és megfelelő adatvédelmi biztosítékokról az elvárt adatvédelmi szint érdekében az Ön kérésére további információkat is rendelkezésre bocsátunk; elérhetőségeinket az adatvédelmi tájékoztató elején találja. Tájékoztatás az EU-US adatvédelmi irányelvben résztvevő felekről itt: www.privacyshield.gov/list.

6. Adatok törlése és tárolási időtartam
Az érintett felek személyes adatait töröljük vagy zároljuk, amint feldolgozás céljából azokra már nincsen szükség. Tárolás a feldolgozási cél megszűnése után csak akkor történik, ha azt európai vagy országos törvényhozó szervek uniós rendeletekben, törvényekben vagy egyéb szabályzatokban, amelyek vállalatunkra érvényesek, előírják (pl. törvény szerinti megőrzési kötelezettség teljesítése és/vagy jogos tárolási érdekek esetén, pl. elévülési határidőn belül jogvédelem céljából esetleges igényekkel szemben). Az adatok zárolása vagy törlése csak akkor történik meg, ha a nevezett szabályzatokban előírt tárolási idő lejár, hacsak nem válik szükségessé az adatok további tárolása szerződések megkötése vagy egyéb célok miatt.

7. Az érintettek jogai
A DSGVO rendelet a személyes adatok feldolgozása által érintett személyek számára bizonyos jogokat nyújt (ún. Érintett jogok a DSGVO rendelet 12. - 22. cikk szerint). Az érintettek egyes jogait a XI pont alatt részletezzük. Ha Ön szeretne ezen jogokkal vagy azok egyikével élni, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételhez használja a II pont alatt megadott elérhetőségeket.

V. Regisztráció / Felhasználói fiók létrehozása

Bizonyos a weboldalainkon és online ajánlatainkon keresztül biztosított szolgálatok és/vagy szolgáltatások igénybe vételéhez regisztráció és egy személyes felhasználói fiók létrehozása szükséges. A regisztráció és a felhasználói fiók létrehozása során a következő személyes adatokat („kötelező adatok”) kérjük be és mentjük el. Az adatokat harmadik feleknek nem adjuk ki:

A regisztráció időpontjában ezen túl elmentjük (i) a felhasználó IP-címét, valamint (ii) a regisztráció dátumát és óraidejét.

További önkéntes adatok is megadhatók. Ide tartoznak pl. a telefonszám, fax-szám, mobiltelefon szám vagy vállalati adatok, mint személyzet száma, ágazat, járműpark vagy flotta mérete. A kötelező adatokat, amelyekre a regisztrációhoz szükség van, a beviteli oldalon a kötelező mező melletti csillaggal jelöljük. A kötelező mezők teljes és valóságnak megfelelő kitöltése nélkül a regisztráció nem végezhető el. A regisztrációs kérvény csak akkor zárható le, ha Ön a kötelező mezők kitöltése után a tőlünk e-mailben megküldött linket visszaigazolja. Az önkéntes adatokat elsősorban a kiszolgálás javítása céljából használjuk fel.

1. Cél és jogalap
A felhasználó regisztrációja bizonyos tartalmakhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozása és/vagy a hozzáférés ellenőrzése céljából történik, amelyeket a weboldalainkon és/vagy online ajánlatainkban kizárólag regisztrált felhasználók számára kínálunk. A regisztráció ezen túl bizonyos tartalmak és szolgáltatások előkészítésére is szolgálhat a regisztrált felhasználókkal történő szerződés megkötésének és/vagy teljesítésének előzetes fázisában.

Az regisztrációs adatok feldolgozásának jogalapját a felhasználó hozzájárulásának megléte esetén a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. a) pont képezi. Ha a regisztráció egy szerződés teljesítésére vagy annak előkészítésére szolgál, amelyben a felhasználó az egyik szerződő fél, akkor a feldolgozás jogalapja a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. b) pont. Amennyiben a regisztráció a hozzáférés korlátozására és/vagy a hozzáférés ellenőrzésére szolgál, a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. f) pont szerinti jogos érdekek védelme szolgál jogalapként; a jogos érdek itt a hozzáférési korlátozást jelenti az általunk fejlesztett tartalmak és információk védelmére.

2. Adatok törlése és tárolási időtartam
Ha a regisztráció egy szerződés teljesítésével vagy előkészítésével kapcsolatosan történik (DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. b) pont), akkor a regisztrált adatokat a mindenkori megbízásos vagy szerződéses jogviszony időtartamára mentjük el, a szerződéses időtartam, ill. a felmondási idő lejárta után pedig a IV.6 pont rendelkezéseit betartva töröljük vagy zároljuk.

Ha a regisztráció nem szerződés teljesítésével vagy szerződést előkészítő intézkedésekkel áll kapcsolatban, akkor a regisztrált adatokat a IV.6 pont rendelkezései szerint töröljük, amint az internetes oldalunkon a regisztrációt érvénytelenítik, módosítják vagy azt a felhasználó törli

3. Fellebbezési és megszüntetési lehetőség
Ön felhasználóként bármikor jogosult a regisztrációt felbontani, ill. törölni. A regisztrált adatokat bármikor módosíthatja. Ha az adatok (még) egy szerződés teljesítéséhez vagy szerződést előkészítő intézkedésekhez szükségesek, akkor az adatok idő előtti törlése csak akkor lehetséges, ha a törlésnek szerződéses vagy törvény szerinti kötelezettségek nem mondanak ellent.

VI. Adatfeldolgozás a weboldal megjelenítéséhez / Log-fájlok begyűjtése

Az internetes oldalunk minden betöltésekor a rendszer automatikusan adatokat gyűjt be a felhasználó számítógépéről. A következő adatokat mentjük el (a következőkben log-adatok):

Az említett log-adatok nem elegendőek ahhoz, hogy a felhasználó személye megállapítható legyen.

1. Cél és jogalap
A log-adatok, különösképpen az IP-cím mentése és feldolgozása azért szükséges, hogy a felhasználónak a weboldalunkon található tartalmakat rendelkezésére tudjuk bocsátani, tehát kommunikáció céljából a felhasználó és a weboldal, ill. online ajánlatok között. A mindenkori kommunikációs folyamat időtartamára szükséges az IP-cím átmeneti mentése. Ez a kommunikációs forgalom célba juttatásához kell a felhasználó és a weboldalunk és/vagy online ajánlataink között, ill. a webes és/vagy online ajánlatok igénybe vételéhez. Az ilyen jellegű - tehát a weboldal látogatásának időtartamára vonatkozó - adatfeldolgozásnak a jogalapja a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. b) pont, figyelembe véve a TKG (Telekommunikációs) tv. 96. § és a TMG (Telemédia) tv. 15. § 1. bek. rendelkezéseit.

Az IP-cím log-adatként történő, a kommunikációs folyamaton túlmenő feldolgozása és mentése a webes és online ajánlatok működőképességének biztosítását, ezen ajánlatok optimalizálását, valamint az információs technikai rendszereink biztonságának megóvását szolgálja. A kommunikációs folyamaton túli, fenti célú IP-cím mentés jogalapját a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. f) pontja képezi (jogos érdekek védelme), figyelembe véve a TKG tv. 109. §-t.

2. Adatok törlése és tárolási időtartam
Az adatokat töröljük, amint azok a begyűjtési céljuk teljesüléséhez már nem szükségesek. Ha a weboldal megjelenítéséhez mentünk el adatokat, akkor a törlés akkor történik, ha a mindenkori kapcsolat - a weboldal látogatása - lezárul. A log-adatok, beleértve az IP-cím, a fentieken túli mentése a rendszer biztonságának fenntartása érdekében csak maximum hét napos időtartamot érint az oldal felhasználó általi megnyitását követően. A log-adatok ezen túlmenő feldolgozása és/vagy mentése csak akkor lehetséges és engedélyezett, ha a felhasználók IP-címeit a fent megadott, hét napos mentési időszak után törlik vagy olyan módon elidegenítik, hogy a log-adatok hozzárendelése az adott IP-címhez már nem lesz lehetséges.

3. Fellebbezési és megszüntetési lehetőség
A log-adatok begyűjtése a weboldal működtetéséhez, beleértve azok mentését log-fájlokban, a fenti korlátokon belül az internetes oldal üzemeltetéséhez feltétlenül szükséges. Ezért erre vonatkozóan a felhasználó nem élhet ellenvetéssel. Eltérő a szabályozás a log-adatok feldolgozására vonatkozóan elemzés céljából, erre az esetre ugyanis - a mindenkor használt webelemző alkalmazásoktól és az adatelemzés jellegétől (személyes/anonim/álneves) függően - a VIII. pont rendelkezése az irányadó.

VII. Cookie-k használata

A weboldalunk cookie-kat használ. A cookie olyan szövegfájl, amely az internetes böngészőben, ill. az internetes böngésző által a felhasználó számítógépén kerül mentésre. A cookie-k nem tartalmaznak programokat, és nem is tudnak kártevőket az Ön számítógépén elhelyezni. Ha egy felhasználó felhív egy weboldalt, akkor lehetséges a cookie mentése a felhasználó számítógépén. Ez a cookie egy tipikus jelsor, amely lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását a weboldal ismételt lehívásakor. Cégünk cookie-jai nem tartalmaznak személyes adatokat, tehát az Ön magánszférája védve marad. A cookie mindenkori típusától, valamint a cookie hozzárendelhetőségétől függően egy adott IP-címhez, alapvetően mégis fennáll a lehetősége, hogy a felhasználót egy személyhez lehessen kötni. Ilyen hozzárendelést viszont mi nem végzünk, ill. az IP-címeket azonnal személytelenítjük, hogy a hozzárendelés lehetőségét kizárjuk (lásd részleteiben a VIII pont alatt).

Különbséget kell tenni (i) technikai okokból szükséges cookie, (ii) elemző cookie és (iii) külső szolgáltatói cookie között:

(i) Technikai okokból szükséges cookie-kat azért alkalmazunk, hogy a webes és/vagy online ajánlatokat felhasználóbarát módon tudjuk kialakítani. A technikai cookie-k alatt adatokat tárolunk és továbbítjuk azt a rendszereinknek:

(ii) Elemző cookie-k (úgy is mint session cookie) azért használunk, hogy a felhasználók böngésző magatartását a webes és/vagy online ajánlataink között reklám, piackutatás vagy az ajánlatok felhasználóbarát testre szabása céljából kiértékeljük. Az elemző cookie-k a következő adatokat gyűjtik be és továbbítják a rendszereinknek:

Az ilyen módon begyűjtött felhasználói adatokat technikai megoldásokkal anonimmé tesszük. Az adatok hozzárendelése a felhasználó személyéhez ezt követően már nem lehetséges.

(iii) A külső szolgáltatói cookie-kat nem cégünk webes szerverei, hanem külső szolgáltatók hozzák létre. Ide tartozik például a „Like”/„Tetszik” funkció létrehozása. A mezőre klikkelve a Facebook egy „saját” cookie-t ment el a felhasználó böngészőjében. A külső szolgáltatói cookie-kat ezért mi nem tudjuk keresni és/vagy kiértékelni.

Ilyen cookie-k használatárét csak a külső szolgáltató felel; befolyásolási lehetőségünk ilyen cookie-k használata során nincsen; a külső szolgáltatói cookie-k elhelyezését Ön a VII.3 és VIII pontok alatt leírt módokon tudja megakadályozni.

1. Cél és jogalap
A technikai okokból szükséges cookie-k alkalmazásának célja, hogy a weboldal látogatását felhasználóink számára leegyszerűsítsük. Internetes oldalaink bizonyos funkciói cookie-k alkalmazása nélkül nem lennének elérhetők. Ezekhez ugyanis az kell, hogy a böngészőt az oldalváltás után újra felismerje a rendszer. A következő alkalmazásokhoz van szükség technikai cookie-kra:

A technikai okokból szükséges cookie-k által begyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk fel felhasználói profilok létrehozásához. A technikai okokból szükséges cookie-k használatának jogalapját a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. b) pontja képezi, amennyiben a fennáll a lehetőség a felhasználót egy személyhez kötni és a cookie-k alkalmazása a webes és/vagy online ajánlatok megjelenítéséhez a szerződés teljesítése érdekében szükséges. Egyebekben a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. f) pont van érvényben, mivel a cookie-k használata jogos érdekek megóvása céljából webes és/vagy online ajánlatok megjelenítése miatt történik.

Az elemző cookie-k alkalmazásának célja, hogy a weboldal és a webes tartalmak minőségét javítsuk. Az elemző cookie-k által megtudhatjuk, hogy a látogatók miként használják a weboldalt és így ajánlatainkat mindig optimalizálni tudjuk (lásd fent). A személyes adatok feldolgozásának jogalapja elemző cookie-k használata esetén, amennyiben fennáll a lehetőség a felhasználó személyének megállapítására, a felhasználó hozzájárulásának feltételével a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. a) pontja. Ha az elemző cookie-kat névtelen kiértékelésekhez használják, akkor a jogalapot a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. f) pont képezi (jogos érdekek megóvása), figyelemmel a Telemédia tv. (TMG) 15. § 3. bek. rendelkezéseire.

2. Adatok törlése és tárolási időtartam
A cookie-kat a felhasználó készülékén helyezzük el (okos készülék/PC), és onnan rendszerünkre továbbítjuk azt. Különbséget kell tenni ún. állandó cookie-k és alkalmi cookie-k között. Az alkalmi cookie csupán a böngészés idejére kerül mentésre, és a böngésző bezárásával törlődik. Az állandó cookie-kat a böngésző bezárása nem törli, hanem hosszabb ideig tárolva maradnak a felhasználó készülékén.

3. Fellebbezési és megszüntetési lehetőség
A weboldalunk betöltése esetén a felhasználó egy információs sávban tájékoztatást kap a cookie-k használatáról és felhívjuk figyelmét a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi intézkedésekre. Az információs sávon keresztül bekérjük a felhasználó hozzájárulását az ezzel összefüggésben begyűjtött személyes adatok feldolgozásához.

Felhasználóként Ön teljes ellenőrzése alatt tarthatja a cookie-k alkalmazását és tárolását. Az internetes böngészője beállításainak módosításával alapvetően kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a cookie-k átvitelét. A már eltárolt cookie-kat Ön bármikor törölheti. Ez akár automata módon is történhet. Ha a weboldalunkkal kapcsolatos cookie-k alkalmazását Ön kikapcsolja, előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem fognak teljes mértékben rendelkezésre állni. További információkért a cookie-k használatára vonatkozóan keresse fel a http://www.meine-cookies.org/ vagy a youronlinechoices.com weboldalt.

Az álneves felhasználói profilok létrehozásához szükséges cookie-k használatával szemben Ön a jövőre nézve bármikor ellenvetéssel élhet (lásd fent az elemző cookie-k alatt); az ellenvetési jogát az információs sávon vagy a böngésző fent megadott beállítási lehetőségein keresztül gyakorolhatja.

VIII. Webelemzés

Hogy weboldalunkat optimalizáljuk és a változó szokásokat és technikai feltételeket követni tudjuk, több ún. webelemző alkalmazást is használunk. Ezek segítségével mérjük pl., hogy a felhasználó milyen tartalmakat látogat, hogy a keresett információk könnyen megtalálhatók-e stb. Ezek az információk alapvetően csak akkor lesznek értelmezhetők és kifejezők, ha egy nagyobb csoport felhasználót értékelünk egyszerre. Ehhez a begyűjtött adatokat összegezzük, tehát nagyobb egységekké vonjuk össze.

Így könnyebbé válik az oldalak dizájnjának vagy tartalmának optimalizálása, ha például azt állapítjuk meg, hogy a felhasználók nagy része újabb technológiákat használ vagy egy meglévő tartalmat nem, ill. nehezen talál meg.

A webes és online ajánlatainkra a következő elemzéseket alkalmazzuk, ill. a következő webelemző eszközöket vetjük be.

1. Log-adatok elemzése

A log-adatok felhasználása elemzés céljából kizárólag névtelen módon zajlik, kizárva, hogy a felhasználó személyes adataihoz és/vagy egy IP-címhez vagy egy cookie-hoz kapcsoljuk azokat. A log-adatok ilyen jellegű elemzése tehát nem tartozik a DSGVO rendelet adatvédelmi rendelkezései alá.

2. Google Analytics
A weboldal használat elemzéséhez a Google cég (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: „Google”) „Google Analytics” webelemző szolgáltatását vesszük igénybe. A Google Analytics „cookie”-kat használ, hogy lehetővé tegye az ügyfelek általi weboldal használat névtelen és/vagy álneves elemzését.

A cookie-k által létrehozott információk a weboldal használatról a Google USA-beli szerverére kerülnek, és ott tárolódnak. Az IP-névtelenítés aktiválása esetén a Google az adott weboldalon az Ön IP-címét az EU-tagállamokon vagy az Európai Gazdasági Térség más tagállamain belül a továbbítás előtt megfelelően lerövidíti. Kivételes esetben a teljes IP-cím a Google USA-beli szerverére kerül, és ott rövidítik le azt. A Google a megadott információkat arra használja, hogy a weboldal használatát a megbízásunkból kiértékelje, hogy jelentést készítsen a webes aktivitásról és további a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetői számára. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjéből továbbított IP-címet a Google nem összesíti más adatokkal.

Ön a cookie-k mentését a böngésző program megfelelő beállításával megakadályozhatja; viszont szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem lesznek teljes mértékben használhatók.

Ha a Google Analytics általi értékelést Ön nem kívánja engedélyezni, a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

A Google Analytics szolgáltatásokat arra is használjuk, hogy az adatokat az AdWords és a Double-Click-Cookie rendszerből statisztikai céllal kiértékeljük. Amennyiben Ön ezt nem kívánja, a kijelző beállítási menedzseren keresztül ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/) a funkciót kikapcsolhatja.

3. Matomo (PIWIK)
A weboldal használat elemzéséhez ezen túl a „Matomo” (korábbi PIWIK) eszközt is igénybe vesszük. A Matomo esetében a cookie-k által létrehozott felhasználói információk európai szerverünkre kerülnek, és felhasználói elemzés céljából tároljuk őket. A cookie-k által létrehozott információkat a weboldalunk használatáról harmadik feleknek nem adjuk ki.

Ha Ön a cookie-k használatát és/vagy a Matomo általi értékelést ki kívánja kapcsolni, a következő lehetőségei vannak:

Kérjük vegye figyelembe: Ha Ön a cookie-kat törli, annak következménye az lesz, hogy az opt-cut-cookie-t is törli, és előfordulhat, hogy ismételt aktiválásra lesz szükség.

IX. Hírlevél / Reklám / Közösségi média modulok

Webes és online ajánlataink keretében lehetőséget adunk arra is, hogy felhasználóink feliratkozzanak hírlevelünkre, amihez reklám eszközöket és közösségi média modulokat alkalmazunk. Részleteiben:

1. Hírlevél regisztráció
Ha Ön szeretné az általunk ajánlott hírlevelet igénybe venni, akkor szükségünk van a megküldéshez egy érvényes e-mail címre. Annak ellenőrzéséhez, hogy Ön-e a megadott e-mail cím tulajdonosa, ill. a megadott e-mail cím tulajdonosa egyetért-e a hírlevél küldésével, az első regisztrációs lépés után küldünk egy automatikus e-mailt a megadott címre (ún. double opt-in funkció). Csak a hírlevél regisztráció visszaigazolása után, ami egy e-mailben elküldött linken keresztül történik, vesszük fel a megadott e-mail címet a postázási listára. Az e-mail címen és a regisztrációs adatokon túl más adatot nem kérünk be.

Az Ön adatait kizárólag az Ön által kért hírlevél megküldése céljából dolgozzuk fel. A feldolgozás jogalapját a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. b) pontja képezi. Ön a hírlevelet bármikor újra lemondhatja; kiegészítőleg alkalmazandók a IV.3. pont alatti, a hozzájárulás visszavonás jogáról szóló tájékoztató.

2. A személyes adatok felhasználása reklám és marketinges megkeresésre / Ügyfél felmérések
Az Ön személyes adatainak használata reklám és/vagy marketing megkeresés, valamint ügyfél elégedettség felmérések elvégzése céljából csak megfelelő hozzájárulás esetén vagy más jogalap megléte esetén történik, amely megengedi a reklám és/vagy marketing megkeresést hozzájárulás megléte nélkül.

A kifejezett hozzájárulással történő reklám és/vagy marketing intézkedések jogalapja a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. a) pontja; a IV pont alatti információk a hozzájárulással kapcsolatosan megfelelően alkalmazandók. A reklám és/vagy marketing célú közvetlen e-mailekhez saját termékek vagy szolgáltatások ajánlására az UWG (Tisztességtelen reklámokról szóló) tv. 7. § 3. bek. szolgál jogalapul; ennek feltétele, hogy mi (i) az Ön e-mail címét egy termék vagy szolgáltatás megvásárlása kapcsán megkaptuk, (ii) Ön nem élt ellenvetéssel az Ön e-mail címének felhasználása ellen közvetlen reklám célokra és (iii) mi Önt az e-mail címének bekérése során és annak minden felhasználásakor kifejezetten tájékoztattuk arról, hogy Ön bármikor ellenvetéssel élhet az e-mail cím ilyen jellegű használata ellen (az ellenvetési joghoz lásd a XI.6 pontot).

3. Google remarketing
Cégünk a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) remarketing technológiáját alkalmazza. A technológia által azokat a felhasználókat, akik már jártak internetes oldalainkon és/vagy meglátogatták már online ajánlatainkat, ill. érdeklődést mutattak azok iránt, a Google partner hálózat oldalain megjelenő közvetlen reklámmal ismét megszólítjuk. A reklám megjelenítése cookie-k használatával történik. Cookie-k segítségével a felhasználói magatartás a weboldal látogatásakor elemezhető, ami felhasználható célzott termékajánlatok és érdeklődés alapú reklám indítására.

Ha Ön nem szeretne érdeklődés alapú reklámot kapni, a cookie-k ilyen célú használatát a Google felé kikapcsolhatja, ha felkeresi a https://www.google.de/settings/ads/onweb oldalt. Alternatívaként a felhasználók kikapcsolhatják a külső szolgáltatói cookie-k használatát, ha felkeresik azinternetes reklámkezdeményezések kikapcsoló oldalát a következő cím alatt: http://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Ajánlataink használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Google a bekért adatokat a leírt módon és a fent megadott célokra feldolgozza. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a Google saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkezik, amelyek cégünktől függetlenek. Ezért nem vállalunk felelősséget vagy garanciát ezen irányelvekért és eljárásokért.

4. Érdeklődés alapú online reklám
Az online reklámok optimalizációja keretében, az Ön felhasználói magatartásának névtelen megfigyelése és a jövőbeli lehetséges érdeklődés megállapítása céljából a Delta Projects Deutschland GmbH szolgáltatóval dolgozunk együtt. A szolgáltatáshoz a partnerünk cookie-kat helyez el az Ön számítógépén (lásd fent a VII pontot), hogy névtelen módon az Ön felhasználói adatait rögzítse, ha Ön az internetes oldalunkat meglátogatja vagy online ajánlatainkat böngészi. Ilyen módon tudjuk irányítani az online reklámok használatát, és az Ön gépén olyan reklámokat jelenítünk meg, amelyek az Ön számára érdekesek lehetnek és érdeklődési körének megfelelnek. Ennek keretében semmi esetre sem mentünk el személyes adatokat (mint név, cím, e-mail cím). Az IP-címeket névtelenítjük, hogy a személy hozzárendelése ne legyen lehetséges.

Az érdeklődés alapú online reklámot a fent megnevezett szolgáltató jeleníti meg. Ha már nem szeretne felhasználóra szabott reklám megjelenítéseket kapni, a cookie-k kikapcsolásával leállíthatja az adatgyűjtést (lásd ehhez a VII.3 pont alatti tájékoztatást) vagy azokat egy opt-out-cookie beállításával kikapcsolhatja.

5. Közösségi hálózatok / Közösségi média modulok
Weboldalainkon különböző közösségi médiumok moduljait (plugin: beépülő módul) helyeztük el. A modul mezőkön keresztül különböző funkciókat bocsátunk rendelkezésre, amelyeknek tárgyát és terjedelmét az adott közösségi hálózat üzemeltetője határozza meg. Az Ön személyes adatainak hatékonyabb védelmére 2-klikkes eljárást alkalmazunk. A mindenkori modul melletti gombra kattintva a modul aktiválódik, amit a mező színének változása jelez szürkéről színesre. Ezt követően a modult a modulmezőre kattintva lehet megnyitni. Az Ön számára ez azt jelenti, hogy az Ön böngészőjében tárolt IP-cím a saját közösségi hálózati profiljával összekapcsolható lesz, ha Ön éppen azon a felületen be van jelentkezve. Ha Ön weboldalainkra látogat, az ugyancsak összekapcsolható az Ön közösségi média profiljával, ha azt a korábban már eltárolt, az Ön gépén meglévő közösségi média cookie-k felismerik.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy cégünk nem a közösségi média hálózat üzemeltetője, és nincsen befolyásunk a hálózatok szolgáltatóinak adatfeldolgozására. Részletesebb információkat az adatkezelésről a következő linkek, ill. címek alatt talál:

5.1. Facebook

Online ajánlatunkon belül használjuk a Facebook közösségi hálózat ún. "Facebook Pixel"-jét, melyet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ill. ha Ön az EU-ban van, a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland üzemeltet.

Az ezen az oldalon alkalmazott Facebook remarketing címke, a „Facebook Pixel”, értékeli a látogatók viselkedését, akik a Facebook reklámon keresztül jutottak erre a weboldalra. Ez a Facebook hirdetések javítására használható, ezeket az adatokat a Facebook gyűjti és tárolja. Az összegyűjtött adatok nem láthatók számunkra, hanem csak a hirdetések keretében használhatók. A Facebook Pixel kód használata cookie-kat is tartalmaz.

A Facebook Pixel használatával a weboldal látogatásáról információt kap a Facebook, így a látogatók a Facebookon megfelelő hirdetéseket láthatnak. Ha van Facebook fiókja, és be van jelentkezve, akkor a weboldal látogatását hozzárendelik a Facebook felhasználói fiókjához. A Facebook Pixel segítségével biztosítjuk, hogy Facebook hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének, és ne legyenek bosszantóak. A Facebook Pixel segítségével továbbra is megérthetjük a Facebook hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célból, azt figyelve, hogy a felhasználók átirányításra kerültek-e a weboldalunkra, miután rákattintottak a Facebook hirdetésre (ún. „Conversion”).

A weboldalon tett látogatását jelenleg a Facebook Pixel rögzíti.

További információkat a Facebook adatgyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, valamint a jogait illetően és a magánélet védelmének módszereiről a Facebook adatvédelmi politikájában a https://www.facebook.com/about/privacy/ oldalon talál. A „Custom Audiences” remarketing funkciót a https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ oldalon deaktiválhatja. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookba.

Az oldalainkon megtalálhatók a Facebook közösségi hálózat, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA , beépített moduljai. A Facebook modul mezőt a Facebook logóról vagy a „Like” (Tetszik) gombról lehet felismerni az egyes oldalakon. A Facebook modulok áttekintését itt találja: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ha Ön aktiválja a modult, a modulon keresztül közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ezen keresztül információkat kap arról, hogy Ön az IP-címével cégünk weboldalait látogatta.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi csupán az oldal működtetőjeként nem rendelkezünk információval a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok Facebook általi felhasználásáról, és nem vállalunk felelősséget a Facebook általi adatfeldolgozásért. További információkat erről a Facebook adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz: http://facebook.com/policy.php.

5.2. LinkedIn
Az oldalainkon megtalálhatók a „LinkedIn” közösségi hálózat beépített moduljai. A funkció szolgáltatója a LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. A folyamat során adatok kerülnek továbbításra a LinkedIn felé. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi az oldal működtetőjeként nem rendelkezünk információval a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok LinkedIn általi felhasználásáról. További információkat erről a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz: http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.

5.3. Xing
Oldalainkon megtalálhatók a „Xing” szolgáltató beépített moduljai, amelyeket a XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg üzemeltet. Ha Ön a modult aktiválja és használja, az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Xing szerverével. A modul tartalmát a Xing közvetlenül elhelyezi az Ön böngészőjében, és így összeköti a weboldallal. A modul aktiválásával a Xing olyan információt kap, hogy Ön az internetes oldalunkon keresztül lehívta az adott oldalt. Ha Ön éppen be van jelentkezve a Xing felületére, a Xing hozzárendeli a Xing-kontójához cégünk weboldalának meglátogatását. Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint az adatok további feldolgozásáról és használatáról és az Ön vonatkozó jogairól és a magánszféra védelmét szolgáló beállításokról további információkat a Xing adatvédelmi nyilatkozatábantalál.

X. Kapcsolatfelvételi lap és e-mail cím

Weboldalunkon megtalálható egy kapcsolatfelvételi lap, amelyet a felhasználó arra használhat, hogy cégünkkel elektronikusan kapcsolatba lépjen. Ha a felhasználó igénybe veszi ezt a lehetőséget, a beviteli mezőkbe betáplált adatokat megkapjuk és elmentjük. Ezek az adatok a következők:

*A kötelező adatok, amelyek a regisztráció elvégzéséhez feltétlenül szükségesek, csillaggal kötelezőként vannak jelölve (a beviteli mezőben is).

Az üzenet elküldésének időpontjában továbbá a következő adatok kerülnek feldolgozásra és mentésre:

Alternatívaként lehetőség van a kapcsolatfelvételre a weboldalon megadott e-mail címen is. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben elküldött személyes adatai kerülnek mentésre. Az adatokat semmiképpen nem adjuk ki harmadik feleknek, kivéve, ha egy ajánlatkérés feldolgozásához igénybe kell vennünk külső közreműködést.

1. Cél és jogalap
Az adatokat kizárólag a mindenkori ajánlat, ill. felhasználói kérés teljesítése céljából dolgozzuk fel. Az egyéb adatok, amelyeket az adatküldési folyamat során elmentünk, arra szolgálnak, hogy a kapcsolatfelvételi lappal való visszaélést megakadályozzuk, és az információs technológiai rendszereink biztonságát garantáljuk.

Amennyiben az adatfeldolgozás egy ügyfél megbízás vagy ajánlatkérés teljesítéséhez szükséges, ennek jogalapját a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. b) pont képezi, attól függetlenül, hogy a kapcsolatfelvétel a kapcsolatfelvételi lapon keresztül vagy e-mailben történt. A felhasználó hozzájárulásának megléte esetén a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. a) pont képezi a feldolgozás jogalapját. Ha a küldési folyamat során kiegészítő adatokat is elmentünk, azt a DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. f) pont alatt foglaltak alapján tesszük; a jogos érdek itt a visszaélés megelőzésében és a rendszer biztonságának fenntartásában áll (lásdVI.1 pont).

2. Adatok törlése és tárolási időtartam
Az adatokat alapvetően mindig töröljük, amint azok a begyűjtési céljuk teljesüléséhez már nem szükségesek. A kapcsolatfelvételi lapon rögzített személyes adatok és azok esetében, amelyeket e-mailben küldtek be, ez akkor történik meg, ha a mindenkori kommunikáció a felhasználóval befejeződik és/vagy a felhasználó ajánlatkérését lezárták. A kommunikáció akkor tekintendő befejezettnek, ill. az ajánlatkérés lezártnak, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy az érintett tényállást már tisztázták és rendezték. Az adattörlés helyett zárolt mentést alkalmazunk akkor, ha az adatok további tárolása a III.4 pont alatt megadott okokból szükséges.

A küldési folyamat során kiegészítőleg begyűjtött személyes adatokat ugyancsak töröljük, amint azokra a begyűjtés céljának teljesítésére már nincsen szükség.

3. Fellebbezési és megszüntetési lehetőség
A felhasználónak bármikor lehetősége van arra, hogy a kommunikációt cégünkkel megszakítsa és/vagy az ajánlatkérését visszavonja és az adatai feldolgozása ellen ellenvetéssel éljen. Ilyen esetben a kommunikáció nem folytatható. Minden személyes adatot, amelyeket a kapcsolatfelvétel során eltároltunk, ebben az esetben törlünk, fenntartva a IV.6 pont alatt rögzített okokból történő mentés jogát.

XI. Az érintettek jogai

A felhasználó a DSGVO rendelet rendelkezései szerint a következő érintett jogokkal rendelkezik:

1. Tájékoztatás joga (DSGVO rendelet 15. cikk)

Önnek jogában áll, arról tájékoztatást kérni, hogy cégünk az Ön személyes adatait feldolgozza vagy sem. Ha az Ön személyéhez köthető személyes adatokat cégünk feldolgozza, akkor Önnek joga van tájékoztatást kérni a

Önnek továbbá joga van tájékoztatást kérni arról, hogy az Ön személyes adatai a tárgyát képezik-e egy a DSGVO rendelet 22. cikkben foglalt automatizált döntésnek, és ha ez az eset fennáll, akkor milyen feltételei vannak egy ilyen automatizált döntésnek (logikai levezetés), ill. milyen hatása és hordereje van az automatizált döntésnek Önre nézve.

Ha a személyes adatokat a DSGVO rendelet hatályán kívül eső harmadik országba továbbítják, akkor Önnek joga van tájékoztatást kérni arról, hogy van-e és ha igen, milyen garanciát nyújtanak a DSGVO rendelet 45-46. cikk szerinti adatvédelmi szintre az adott harmadik országban.

Önnek jogában áll, a személyes adatokról másolatokat kérni. Az adatmásolatot alapvetően elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, amennyiben Ön nem adott meg ettől eltérő kérést. Az első másolat mindig díjmentes, a további másolatokért méltányos díj kérhető. Az átadás más személyek jogait és kötelezettségeit fenntartva történik, akik az adatmásolatok küldése által esetleg hátrányt szenvedhetnek.

2. Helyesbítési jog (DSGVO rendelet 16. cikk)
Önnek jogában áll, tőlünk az Ön adatainak helyesbítését kérni, amennyiben azokat helytelen, nem megfelelő és/vagy hiányos módon mentettük el; a helyesbítési jog magában foglalja az adatok kiegészítését pótlólagos nyilatkozatokkal vagy közleményekkel. A helyesbítés és/vagy kiegészítés haladéktalanul - tehát felróható késlekedés nélkül - elvégzendő.

3. Törlési jog (DSGVO rendelet 17. cikk)
Önnek jogában áll, a személyes adatainak törlését kérni, amennyiben

A személyes adatok törlési joga nem áll fenn, ha

A törlés haladéktalanul - tehát felróható késlekedés nélkül - elvégzendő. Ha a személyes adatokat nyilvánosságra hoztuk (pl. az interneten), a technikai lehetőségeken és elvárható kereteken belül kötelesek vagyunk gondoskodni arról, hogy külső adatfeldolgozók is értesüljenek a törlési kérésről, beleértve linkek, másolatok és/vagy reprodukciók törlését.

4. A feldolgozás korlátozásának joga (DSGVO rendelet 18. cikk)
Önnek jogában áll, a személyes adatok feldolgozására a következő esetekben korlátozást kérni:

Azok a személyes adatok, amelyeknek használatát az Ön kérésére korlátoztuk, már csak - fenntartva a tárolás jogát - (i) az Ön engedélyével, (ii) jogi igények érvényesítése, gyakorlása és védelme miatt, (iii) más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme miatt, vagy (iv) egy fontos közérdek okán dolgozhatók fel. Ha a feldolgozási korlátozást feloldják, arról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

5. Adat továbbítási jog (DSGVO rendelet 20. cikk)
Önnek - fenntartva a következő szabályozások tartalmát - jogában áll, az Önt érintő adatok kiadását közismert elektronikus, számítógéppel olvasható adatformában kérni. Az adattovábbítás joga magában foglalja az adatok továbbítását egy másik illetékes félnek; kérésre mi az adatokat - amennyiben technikailag lehetséges - közvetlenül továbbítjuk egy Ön által megadott vagy később megadandó illetékes félnek. Az adattovábbítás joga csak az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokra vonatkozik, és a feltétele az, hogy a feldolgozás egy hozzájárulás alapján vagy egy szerződés érdekében történik, és automatizált eljárással elvégezhető. A DSGVO rendelet 20. cikk szerinti adattovábbítási jog a DSGVO rendelet 17. cikk alatt szabályozott törlési jogot nem befolyásolja. Az átadás más személyek jogait és szabadságjogait fenntartva történik, akik az adatmásolatok küldése által esetleg hátrányt szenvedhetnek.

6. Ellenvetési jog (DSGVO rendelet 21. cikk)
Személyes adatok feldolgozása esetén közérdekű feladatok ellátása miatt (DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. e) pont) vagy jogos érdekek teljesítése miatt (DSGVO rendelet 6. cikk. 1. bek. f) pont) Ön a vonatozó személyes adatok feldolgozása ellen bármikor ellenvetéssel élhet a jövőre vonatkozóan. Ellenvetés esetén az Ön adatainak minden további feldolgozását felfüggesztjük, hacsak

Az Ön adatainak közvetlen reklám célú használata ellen Ön bármikor élhet ellenvetési joggal a jövőre nézve; ez a profilozásra is vonatkozik, ha az a közvetlen reklámmal összefüggésben áll. Ellenvetés esetén az Ön adatainak további feldolgozását közvetlen reklám célokra leállítjuk.

7. Automatizált döntések tiltása / Profilozás (DSGVO rendelet 22. cikk)
Olyan döntéseket, amelyek az Ön számára jogi következménnyel járnak vagy az Ön számára hátrányt jelentenek, nem lehet csupán a személyes adatok automatizált feldolgozásától - beleértve a profilozást - függővé tenni. A fenti szabály nem érvényes, amennyiben az automatizált döntés

Az olyan döntések, amelyek kizárólag a személyes adatok bizonyos kategóriáinak automatizált feldolgozásán alapulnak, alapvetően nem engedélyezettek, hacsak nem áll fenn a DSGVO rendelet 22. cikk. 4. bek. alkalmazhatósága figyelemmel a 9. cikk. 2. bek. a) pont vagy g) pont rendelkezéseire, és megtették a megfelelő intézkedéseket az Ön személyes jogai, kiváltságai vagy jogos érdekei védelmére.

8. Jogvédelmi lehetőségek / Fellebbezési jog egy felügyeleti szervnél
Panasz esetén Ön bármikor fordulat az illetékes uniós vagy tagállami felügyeleti szervhez. Vállalatunk esetében a II pont alatt megnevezett felügyeleti szerv rendelkezik illetékességgel.