DKV Euro Service vadovybė

DKV Euro Service vadovybė

DKV Euro Service pasirengė ateičiai ir 2018 m. viduryje papildė savo vadovų komandą.

Sven Mehringer
Sven Mehringer atsako už kuro ir energijos bei automobilių serviso sritis. Pagal išsilavinimą jis yra ekonomistas ir anksčiau DKV grupėje ėjo įvairias vadovaujamas pareigas, pvz., buvo kuro ir automobilių serviso skyriaus vadovas ir REMOBIS vykdomasis direktorius.

Markus Präßl
Markus Präßl atsako už pardavimus. Pagal išsilavinimą jis yra inžinierius mechanikas, o prieš pradėdamas dirbti DKV grupėje 2016 metais ėjo įvairias vadovaujamas pareigas, įmonėje „Ferchau Engineering“, pavyzdžiui, buvo šiaurės ir vakarų regiono pardavimų vadovas.

Geschäftsführung DKV Euro Service

Bendrovės DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG vadovai: (iš kairės) Jürgen Steinmeyer, dr. Werner Grünewald, Markus Präßl, Sven Mehringer ir dr. Alexander Hufnagl.

Dr. Alexander Hufnagl
Dr. Alexander Hufnagl, būdamas DKV Euro Service vykdomuoju direktoriumi, yra atsakingas už visą kelių mokesčių sritį. Kontroliuojančioje DKV bendrovėje jis nustato strategines DKV Euro Service kryptis ir atsako už informacijos valdymo ir rinkodaros sritis.

Šis mechanikos inžinerijos mokslų daktaras anksčiau ėjo vadovaujamas pareigas tarptautinėse įmonėse, pvz., Thyssen Industrie AG ir Thyssen Aufzüge GmbH. Be to, jis buvo bendrovės Schaaf Industrie AG (SIAG) valdybos narys.

Dr. Werner Grünewald
Dr. Werner Grünewald DKV Euro Service yra atsakingas už kreditų valdymą. Priklausydamas kontroliuojančiajai bendrovei jis koordinuoja Finance, Finance/Risk-Management, HR|Purchasing|Central Services, Legal ir Refund.

Šis ekonomikos mokslų daktaras anksčiau ėjo vadovaujamas pareigas įvairiuose sektoriuose, pvz., REWE grupėje, Thyssen koncerne ir verslo konsultacijų įmonėje Kienbaum & Partner.

Dr. Alexander Hufnagl ir dr. Werner Grünewald tuo pat metu yra DKV Euro Service ir kontroliuojančios bendrovės vykdomieji direktoriai.

Jürgen Steinmeyer
Jürgen Steinmeyer yra vienas iš pasipildžiusios DKV Euro Service vadovų komandos narių. Logistikos mokslus baigęs specialistas tuo pat metu yra Consorzio DKV Euro Service (Italija) prezidentas ir kelių DKV kuruojamųjų bendrovių vykdomasis direktorius.