GoMa 6.2 atnaujinimas DKV BOX EUROPE
Instrukcija vairuotojui

Dėmesio! Kol diegiamas programinės įrangos atnaujinimas, draudžiama važiuoti mokamais keliais.

Palaukite, kol OBU bus kartotinai paleistas ir užsidegs geltona arba žalia indikacinė lemputė.

1 VEIKSMAS. Parsiuntimas = ~60–90 min. ➔ VAIRUOTOJUI NIEKO DARYTI NEREIKIA

2 VEIKSMAS. OBU miego režimas = po 30 min. OBU neveikimo ➔ VAIRUOTOJUI NIEKO DARYTI NEREIKIA

3 VEIKSMAS. Diegimas = ~5–10 min. ➔ VAIRUOTOJUI NIEKO DARYTI NEREIKIA

Žr. šiuos ekranus:

Įjunkite vietos kelių mokesčių sprendimą ir persiųskite DKV tikslų OBU ekrane rodomą vaizdą bei problemos aprašą.

Naujoji geltona indikacinė lemputė dega, kai:

  • OBU nesuasmenintas;
  • vietovės (kurioje tuo metu yra transporto priemonė) kelių mokesčių paslauga dar neužregistruota / neaktyvi;
  • buvimo vietoje (pvz., Nyderlanduose) nėra elektroninės kelių mokesčių sistemos;
  • kelių mokesčių paslauga nepasiekiama šiame OBU.
  • Laukiama GPS signalo

Signalų apžvalga
Spustelėkite reikiamą numerį.

Invoice alt
Atskirų šalių OBU ekrano pavyzdžiai

Atnaujinus bevieliu ryšiu, galima patikrinti OBU programinės įrangos versiją.

1. Atverkite meniu
2. „OBU informacija“
3. „Versijos informacija“
4. Patvirtinkite dešiniuoju OBU mygtuku

Esama OBU versija bus rodoma taip:

Invoice alt

Kad pamatytumėte meniu, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes vieną iš keturių valdymo klavišų (>, <, ˄, ˅).

Po to, kai užkraunamas OBU, parodomas pradžios ekranas. Kad pamatytumėte išsaugotą informaciją, naudokite valdymo klavišus, kad iškviestumėte atitinkamą meniu punktą ir galėtumėte judėti meniu.

Invoice alt

1. Pasirinkę reikiamą kalbą, spauskite „OK“.

2. OBU rodomos visos registruotos paslaugos. Jei OBU nepasirinkta atitinkama kelių mokesčio paslauga, OBU ekrane šis langas nerodomas. Meniu viršuje rodoma, kad Portugalijos paslauga neužregistruota.

Invoice alt

Svoris:

1. DEbag atveju naudotojas turi pakeisti šiuos OBU parametrus: „esamas svoris“ – esamas maks. leistinas bendras svoris (vilkikas + priekaba) ir „priekabos ašių“ skaičius važiuojant.

2. Pasirinkę reikiamą vertę, spauskite „OK“.

Dalelių filtras:

1. Dalelių filtro duomenys rodomi su parinktimis „taip / ne“.

2. Pradinę dalelių filtro įvestį nustato paslaugų teikėjas, ir jos negalima keisti OBU. „Taip“ rodomas, kai nurodytam dalelių filtrui taikomas kelių mokestis. „Ne“ rodomas, jei registruotas dalelių filtras neturi poveikio kelių mokesčių rinkliavai.

Invoice alt
Invoice alt

Taip. Po atnaujinimo kalba bus automatiškai pakeista (į anglų k.). Todėl svarbu nustatyti reikiamą kalbą

Invoice alt
×

DKV BOX EUROPE
atnaujinimas

Esate parko vadovas ir norėtumėte atnaujinti OBU?

LKW Fahrer, Trucker, Maut, DKV BOX Europe, Mautbox