Svarbūs patarimai apie Belgijos „Viapass“ sistemą

Svarbūs patarimai apie Belgijos „Viapass“ sistemą

Teisingai pravažiuoti – greičiau atvykti

Kam skirtas kelių mokestis?

Visiems Belgijos, ir užsienio sunkvežimiams, kurių bendrasis leistinas svoris yra daugiau nei 3,5 t, kurie važiuoja Belgijos keliais, privalo mokėti kelių mokestį.

Kam kelių mokestis netaikomas?

Kelių mokestis netaikomas šioms transporto priemonėms:

Kelių mokestis taikomas tik toms transporto priemonėms, kurios gabena krovinius. Tai reiškia, kad transporto priemonėms, vežančioms keleivius (lengvieji automobiliai, autobusai, kemperiai ir gyvenamieji automobiliai), kelių mokestis netaikomas.

Kaip galima sumokėti Belgijos kelių mokestį?

Visuose sunkvežimiuose, kurių bendrasis leistinas svoris viršija 3,5 t, turi būti veikiantis „On-Board-Unit“ (OBU).

Kaip galiu užsisakyti On Board Unit (OBU)?

Norimą On Board Unit galite paprastai ir patogiai užsisakyti DKV internetiniame puslapyje. Toliau DKV pasirūpins už Jus, įskaitant ir registraciją pas „Satellic“ kelių mokesčio operatorių.

Kaip instaliuojamas OBU?

Norėdami instaliuoti savo OBU, tiesiog sekite trumposios instrukcijos nurodymus, kurie pateikiami kartu su OBU. Visą informaciją rasite „Satellic" internetinėje svetainėje. Prieš Jums pradedant važiuoti Belgijoskeliais, OBU šviesos indikatorius turi šviesti žalia spalva.

Kaip galėčiau išbandyti savo OBU?

„Satellic “ragina savo klientus aktyvinti įsigytus OBU ir patikrinti jų veikimą. Tam „On-Board-Unit“ (OBU) turi būti suaktyvintas ES šalyje (27 ES šalys ir Šveicarija). Turi būti užtikrinta, kad OBU gali priimti GPS siunčiamus signalus ir turi GSM ryšį.

Nurodymai:
1. Spustelėkite varnele pažymėtą mygtuką (viduryje) ir taip įjunkite OBU
2. Ekrane pasirodo „Starting“ ir „Satellic / Viapass-Logo“
3. Raudonai mirksi OBU lemputė, o ekrane rodoma – „Not ready“
4. Padėkite OBU ir maž. 15 minučių jo nelieskite
5. OBU persijungia į budėjimo režimą (juodas ekranas), raudona lemputė užgęsta
6. Aktyvinkite OBU spustelėję varnele pažymėtą mygtuką (viduryje)
7. Vėl pasirodo pradžios ekranas („Satellic / Viapass-Logo“)
8. Mirksi žalia OBU lemputė, o OBU ekrane rodomas valstybinis transporto priemonės numeris ir suma 0,00 Eur

Daugiau informacijos rasite „Satellic“ operatoriaus internetinėje svetainėje.

Kaip aktyvinti ir naudoti OBU?

Jei OBU įrengtas netinkamai arba susietas su variklio užvedimo sistema, jį būtina aktyvinti remiantis toliau pateiktais nurodymais. Prietaisas aktyvinamas spustelėjus varnele pažymėtą mygtuką (viduryje).

Važiuojanti transporto priemonė:

Stovinti / besiparkuojanti transporto priemonė:

Kaip galėčiau įsigyti eurovinjetę ir ją naudoti likusiose šalyse?

Įvedus Belgijos kelių mokesčius, Belgijos teritorijoje iki tol naudota eurovinjetė nustojo galioti. Ją būtina turėti pravažiuojant šalis, kuriose eurovinjetė galioja – Daniją, Liuksemburgą, Nyderlandus ir Švediją.

Ją galima įsigyti 550 pardavimo vietų (POS).

Jeigu pardavimo vietose (POS) norite išvengti laukimo, eurovinjetę galite užsisakyti DKV internetinėje svetainėje .

Pagal kokius kriterijus skaičiuojami naujieji Belgijos kelių mokesčiai?

Tarifas nustatomas pagal keturis parametrus:

Ar yra tarifų lentelė su aktualiomis kainomis?

Trijuose regionuose (Flandrijoje, Valonijoje, Briuselyje) galioja skirtingi kelių mokesčio tarifai .

Koks užstatas už OBU?

Už kiekvieną OBU būtina sumokėti 135 eurų užstatą. Užstatas grąžinamas grąžinusaparatą.

Ar yra patikrų ir kas nutinka, jeigu patikros metu nėra OBU?

Kartu su trims Belgijos regionais Viapass vykdo patikras. Jeigu transporto priemonėje nėra veikiančio OBU, skiriamos didelės piniginės baudos.

Jeigu nesilaikoma Belgijos kelių mokesčio nuostatų bent viename iš trijų regionų, dažniausiai skiriama 1000 eurų piniginė bauda.