Svarbūs patarimai dėl TIS PL

Svarbūs patarimai dėl TIS PL

Teisingas maršrutas sąlygoja greitą atvykimą

TIS PL: Prancūzijos kelių mokesčių sistema. Kokios transporto priemonių kategorijos patenka į Prancūzijos kelių mokesčių sistemą?

Ką reiškia skirtingi ženklai?

Čia (PDF) rasite eismo juostų žymėjimo apžvalgą, kad visuomet naudotumėtės reikiama eismo juosta.

Kurios juostos yra rezervuotos ir kokiose kelių mokesčių mokėjimo stotyse jas rasite?

Prancūzijos kelių mokesčių mokėjimo stotyse tam tikros juostos yra skirtos tik 4 kategorijos transporto priemonėms. Važiuojant šia juosta automatiškai nuskaičiuojama 4 kategorija. Rezervuota juosta yra dešinėje kelių mokesčių stoties pusėje. Ji pažymėta oranžinės spalvos šešiakampiu su sunkvežimio ženklu arba užrašu „Classe 4“.

Rezervuotos juostos yra šiose stotyse:

Nerizikuokite atsiskaityti už ne tą transporto priemonės kategoriją!

Įsitikinkite, kad kelių mokesčių mokėjimo stotyje važiuojate teisinga eismo juosta, tokiu būdu sutaupysite pinigų, o Jūsų automobiliai visuomet bus apmokestinami pagal teisingą kategoriją.

DKV patarimas

Jūsų ataskaitos pasažų sąraše, skiltyje „Eismo juosta“, galite pamatyti, kurių kelionių metu buvo pasinaudota rezervuota eismo juosta. Be to, DKV eREPORTING, prisijungus internetu, nemokamai Jums bus pateikta neteisingai panaudotų eismo juostų vertinimo ataskaita. Tokiu būdu greitai ir lengvai gausite šių operacijų apžvalgą ir galėsite atitinkamai perspėti savo vairuotojus dėl teisingo eismo juostų naudojimo!

Kas yra „Tempo 30“ eismo juosta? Išsamesnė informacija apie optimalų naujosios eismo juostos „Tempo 30“ naudojimą

„Tempo 30“ juostos: ši novatoriška paslauga, veikianti Prancūzijos autostradų tinkle, apima vis daugiau kelių mokesčių mokėjimo stočių.
Šiose juostose Jūsų greitis turi būti iki 30 km/h, tuo metu automatiškai nuskaičiuojamas kelių mokestis. Sklandi eiga sutaupo DKV klientams kuro ir sutrumpina kelionės laiką!

Optine atpažinimo sistema pranešama apie transporto priemonės kategoriją. Antenos atpažįsta automobilio numerį ir automatiškai įjungia žalią šviesoforo signalą bei pakelia užtvarą.

Sąlyga: šioje juostoje turi būti atpažintas Jūsų DKV BOX aparatus, todėl

Klientų nusiskundimų dėl TIS PL nuskaičiavimo pavyzdžiai

Ar jau matėte savo TIS PL išklotinėje trumpinį „TLPC“? Tuomet veikiausiai jau buvote pastebėjęs prancūzišką trumpinį „Tarif le plus cher“, lietuviškai: Maksimalus tarifas. Toliau pateikti patarimai padės ateityje išvengti neteisingo apskaičiavimo.

Dvi pagrindinės priežastys, kodėl operacijos buvo nuskaičiuotos neteisingai:

 1. „Maksimalaus tarifo“ apskaičiavimas,
 2. neteisingas Jūsų transporto priemonės kategorijos nustatymas mokesčių mokėjimo stotyje.

Skundas dėl TIS PL: Kodėl apskaičiuojamas maksimalus tarifas (TLPC)?

Maksimalus tarifas (TLPC) apskaičiuojamas, jei viršijama maksimali buvimo apmokestinamose atkarpose trukmė. Priklausomai nuo mokesčių surinkimo įmonės, Jūsų automobiliai autostradose gali būti ilgiausiai 24–48 val. Šio TLPC negalima apskųsti. Leidžiamos buvimo trukmės Prancūzijos tinkluose:

maks. 24 val.:

maks. 48 val.:

Jokių apribojimų netaikoma:

DKV patarimas

Atsižvelkite į maksimalią buvimo keliuose trukmę, kad išengtumėte maksimalaus tarifo nuskaičiavimo. Važiavimas greitkelio A19 (ARCOUR) atkarpa nuo „Savigny sur Clairis“ iki „St-Hilaire-les-Andrésis“ yra nemokamas, jeigu kelionė trunka ne ilgiau nei 30 minučių. Jeigu šia atkarpa naudojamasi ilgiau nei 30 minučių, paskaičiuojamas didžiausias Prancūzijos operatoriaus ARCOUR kelių mokestis.

DKV eREPORTING, DKV BOX vartotojams po 24 val. nemokamai pateikiamas visų prieš tai buvusią dieną naudotų kelio atkarpų vertinimas. Tokiu būdu greitai ir patogiai nustatysite, kur ir kada Jums buvo nuskaičiuotas maksimalus tarifas dėl leidžiamos buvimo trukmės viršijimo, ir galėsite apie tai informuoti savo vairuotojus, kad jie taupytų pinigus!

Skundas dėl TIS PL: neteisingai įvertinta įvažiavimo arba išvažiavimo stotis kelių mokesčių mokėjimo stotyje

Maksimalus tarifas (TLPC) bus apskaičiuojamas ir tada, jeigu mokesčių operatorius negalės patvirtinti faktiškai nuvažiuoto atstumo, nes įvažiuojant į stotį ar išvažiuojant iš jos buvo neteisingai surinkti duomenys. Tokiu atveju mokesčių operatorius apskaičiuoja ilgiausią nuvažiuotą atstumą.

Neteisingas įvažiavimo ar išvažiavimo apskaičiavimas gali įvykti dėl:

 1. neteisingos eismo juostos naudojimo,
 2. sugedusios mokesčių surinkimo stoties,
 3. sugedusios DKV BOX!

Skundas dėl TIS PL: Kada apskaičiuojama „neteisinga“ kategorija? Kodėl mano transporto priemonė priskiriama ne tai kategorijai?

Prancūzijos kelių mokesčių sistemoje mokesčio dydis priklauso nuo transporto priemonės kategorijos.

Kategorija nustatoma vadovaujantis trimis kriterijais:

 1. transporto priemonės aukštis,
 2. leidžiama bendroji masė,
 3. ašių skaičius (liečiančios žeme).

3 ir 4 kategorijos apima visas transporto priemones, kurių bendras aukštis yra 3 m arba kurių leidžiamas bendrasis svoris viršija 3,5 t (sunkvežimių eismas = TIS PL). 3 klasė nuo 4 skiriasi ašių skaičiumi: 3 kategorijos transporto priemonės daugiausiai turi dvi ašis, 4 kategorijos – daugiau nei dvi ašis.

Prancūzijoje DKV BOX galima sumontuoti 3 arba 4 kategorijos sunkvežimiuose ir autobusuose, kad kelių mokesčius būtų galima mokėti elektroniniu būdu. Transporto priemonės kategorija DKV BOX yra suasmeninama, tačiau nėra naudojama operatorių mokesčiams apskaičiuoti. Operatoriai nustato transporto priemonės kategoriją jai važiuojant per mokesčių surinkimo stotį. Tai atlieka arba personalas, arba tai vyksta automatiškai, kai važiuojama pro juostose esančius jutiklius. Pasitaiko, kad mokesčių surinkimo stotyje neteisingai identifikuojama transporto priemonės kategorija.

Vėliau Jūs turite galimybę apskųsti šią operaciją, su sąlyga, kad nesinaudojote 4 kategorijai skirta juosta.

Susisiekite su savo klientų aptarnavimo vadybininku ir jis tuo pasirūpins!

Patarimai: kaip išvengti maksimalaus tarifo (TLPC) apskaičiavimo?

DKV patarimas

DKV eREPORTING skiltyje „Neatitikimų pranešimai“ pateikiamas vertinimas „Maksimalus tarifas“, kad Jūs greitai galėtumėte identifikuoti ir atitinkamai apskųsti šias operacijas!

Be to, iš šių ataskaitų galite nemokamai ir patogiai sužinoti, kada Jums bus kompensuota mokesčių permoka. Kelių mokesčius galima rūšiuoti pagal „Simbolius“. Tokiu būdu galite rūšiuoti pagal „-“ operacijas ir patikrinti ar pataisymai buvo išsaugoti.

Kaip galėtumėte išvengti didžiausio kelių mokesčių tarifo (TLPC) A 65 automagistralėje esančioje „Aire de l’Adour Nord“ kelių mokesčių stotelėje?

Jeigu transporto priemonė į automagistralę įvažiuos ir iš jos išvažiuos per tą pačią mokesčių rinkimo stotelę, ji bus apmokestinta didžiausiu TLPC tarifu. Tai ypatingai liečia n°6 „Aire de l’Adour Nord“ mokesčių rinkimo stotelę, esančią A65 (Alienor) automagistralėje , t. y. jeigu į „Aire de l’Adour“ poilsio aikštelę įvažiavote n°6 įvažiavimu ir ketinate ten sustoti, iš jos išvažiuoti reikėtų kitu išvažiavimu.

Lemiamas veiksnys yra kelionės trukmė:
Jei laiko tarpas tarp įvažiavimo ir išvažiavimo į mokesčių rinkimo stotelę bus trumpesnis negu 15 minučių, bus pritaikytas minimalus tarifas.
Jei užtruksite ilgiau negu 15 minučių, bus pritaikytas didžiausias tarifas.

Mes rekomenduojame: Išvažiuoti kitu „Aire de l’Adour Sud“ (n°7) išvažiavimu. Atstumas tarp n°6 ir n°7 išvažiavimų yra apie 7 km ir yra nemokamas, jei išvažiuosite per 30 minučių.

Pakartotinai teikiant skundus, operatorius sumokėtų mokesčių negrąžins.

TLMC ir TLPC kelių mokesčių tarifai

Dažnai kyla klausimų dėl TIS PL, Prancūzijos kelių mokesčių ir teisingo eismo juostų naudojimo?

 • Ką daryti vairuotojui, jeigu įvažiavimo stotyje nebuvo surinkti teisingi DKV BOX duomenys?
  Tokiu atveju vairuotojas turėtų atsispausdinti kvitą arba per pagalbos mygtuką susisiekti su kelių mokesčių surinkimo personalu. Išvažiuodamas vairuotojas būtinai turi pasinaudoti ta juosta, kurioje atsiskaitymas vyksta rankiniu būdu, ir personalui pateikti kvitą. Pateikus kvitą, DKV BOX ir nuvažiuotos atkarpos duomenys bus suvesti rankiniu būdu, o atitinkama mokesčių suma atstatyta kitoje Jūsų DKV sąskaitoje.
 • Ką daryti vairuotojui, jeigu išvažiavimo stotyje nebuvo surinkti teisingi DKV BOX duomenys?
  Tokiu atveju vairuotojas turėtų patikrinti savo aparato padėtį, dar kartą važiuoti pro užkardą ir, prireikus, susisiekti su kelių mokesčių surinkimo personalu.
 • Man buvo pritaikytas maksimalus tarifas. Kaip galiu tai apskųsti?
  Maksimalus tarifas, atsiradęs dėl maksimalaus laiko viršijimo, negali būti apskųstas. Jei kiltų klausimų, Jums padės atsakingas klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojas. Tačiau jei maksimalus tarifas įvažiuojant ar išvažiuojant buvo pritaikytas klaidingai, Jūs be abejo galite skųstis jūsų klientų aptarnavimo vadybininkui. Tereikia pateikti jam įvažiavimo arba išvažiavimo kvito kopiją. „Neteisinga suma“ bus grąžinta, o teisinga suma nurašyta ir nurodyta nauja eilute sąskaitoje.
 • Toje pačioje mokesčių nuskaičiavimo stotyje man nuolatos nustato ne tą kategoriją. Ką daryti, kad tai pasikeistų?
  Galite kreiptis į atsakinga klientų aptarnavimo skyriaus vadybininką, kad jis padėtų rasti išeitį.
 • Kaip galiu apskųsti maksimalaus tarifo apskaičiavimą už operacijas, atliktas per DKV CARD?
  Jeigu kelių mokestis per didelis, išvažiuodami turite galimybę stotyje, kurioje gavote išvykimo kvitą, apskųsti šią sumą. Tai galima padaryti per pagalbos mygtuką. Tuomet gausite blanką, kurį turėsite užpildyti ir grąžinti mokesčių operatoriui. DKV klientų aptarnavimo skyriaus atsakingas asmuo galės tai padaryti už Jus. Jei praradote bilietą arba jo negalite pateikti, vis tiek esate įpareigotas užsiregistruoti pas mokesčių surinkimo personalą. Šiuo atveju negalėsite važiuoti toliau, o maksimalus tarifas bus Jums automatiškai nuskaičiuotas.

Reikalingi dokumentai neteisingai apskaičiuotam maksimaliam tarifui apskųsti atsakingoje mokesčių surinkimo įmonėje:

jvažiavimo kvito originalas, skirtas pateikti ir patikrinti.

TIS PL nuolaidų programa: su DKV BOX gaukite išskirtinę nuolaidą – iki 13 % už TIS PL operaciją

Kai kurie kelių mokesčių surinkimo operatoriai automatiškai ir nemokamai dalyvauja nuolaidų programoje (pvz., ASF, ESCOTA), kitos reikalauja prisijungimo mokesčio už aparatą arba priklausomai nuo aparatų skaičiaus. Pirmenybė nuolaidų programoje teikiama aplinkai neutraliems sunkvežimiams. Priklausomai nuo mokesčių surinkimo operatoriaus, suteikiant nuolaidas atsižvelgiama į automobilio kenksmingų medžiagų klasę ir mėnesinę grynąją mokesčių apyvartą.

Dėmesio: Su valstybiniu Nr. susijusių DKV BOX TIS PL ir DKV BOX SELECT naudojimas suteikia galimybę pasinaudoti nuolaidų programa. Su valstybiniu Nr. susijusias DKV BOX TIS PL ir DKV BOX SELECT galima instaliuoti tik numatytoje transporto priemonėje, nes kiekviena šių DKV BOX specialiai galioja vienintelei transporto priemonei. Draudžiama DKV BOX naudoti kitoje, o ne užregistruotoje ir Jums priskirtoje transporto priemonėje.

Kai kurie operatoriai (SANEF, APPR, ASF, …) automatiškai tikrina valstybinius transporto priemonės numerius. Jei OBU aparate nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris nesutampa su transporto priemonės valstybiniu numeriu, tuomet šis operatorius nuolaidų netaiko.

Kaip DKV sąskaitoje žinoti, kuriems mokesčiams buvo taikyta nuolaida?

Prancūzijoje suteikta mokesčių nuolaida DKV sąskaitoje bus nurodyta konkrečia suma. Ji žymima kodu 5J01. Visą kitą informaciją rasite DKV išklotinėje.

Suteiktų nuolaidų vienam aparatui arba vienam klientui pateikimas DKV sąraše

DKV išklotinėje yra visų transporto priemonių pavienių važiavimų įrodymai bei mokesčių surinkimo įmonių suteikiamos nuolaidos ir mokesčiai. Pirmame puslapyje išaiškinta kas sudaro kelių mokestį, nuolaidą ir rinkliavą. Tam, kad Jums būtų paprasčiau vertinti, galite matyti bendrą vieno mokesčių operatoriaus ir vieno DKV BOX sumą.

Jei nuolaidas ar rinkliavas mokesčių operatorius skaičiuoja tik kaip suminę vertę vienam klientui (SANEF, SAPN, ATMB, AREA), šias vertes visam parkui rasite apžvalgos pabaigoje su šalia nurodytu mokesčių surinkėju. Taip pat gausite detalų visų automobilių ir visų pavienių operacijų sąrašą.

Kaip atrodo mėnesinė „DKV Euro Service“ TIS PL sąskaita?

TIS PL ataskaita yra dar skaidresnė. Naujas mokestinis laikotarpis prasideda mėnesio pradžioje. Tai supaprastina operacijų paskirstymą į mėnesius.TIS PL sąskaita, įsk. mokesčių operatoriaus nuolaidas ir rikliavas, (PDF) nurodoma DKV sąskaitose nuo 15 kiekvieno ataskaitinio mėnesio dienos, jose nurodomos viso mėnesio operacijos.

Kaip atrodo detali mėnesinė TIS PL sąskaita?