COVID 19 - Mobility Update

Geachte klanten en partners van de DKV Group, De verspreiding van het coronavirus stelt de Europese mobiliteits- en vervoerssector voor een grote uitdaging. DKV helpt zijn klanten deze uitdaging aan te gaan. We hebben onze bedrijfsprocedures afgeschermd. Momenteel zijn alle Europese DKV vestigingen voor 100% operationeel. Daarbij leggen we maximum nadruk op de bescherming van de gezondheid van onze medewerkers.

Met onze producten bestemd voor de brandstof-, tol- en financiële dienstverleningssector dragen we in deze cruciale periode bij aan instandhouding van mobiliteit op het gebied van logistiek en fleet management.

Al onze producten, tankkaarten op de eerste plaats, kunnen nog steeds per direct worden besteld en vrijgegeven. Ook alle tolboxen kunnen als vanouds worden besteld en uitgeleverd. Alle verzoeken om informatie vanuit onze klanten zullen per email en/of telefonisch worden beantwoord. Ons hele team werkt vanuit een hoge betrokkenheid bij onderlinge Europese verbinding, zeker in deze tijden van het coronavirus.

Gebruik voor meer informatie vooral de self-service opties van de DKV COCKPIT in het inlogdomein van de DKV website.

Actuele informatie vindt u hier: https://www.tln.nl/coronavirus-en-landeninformatie/

DKV houdt de hele situatie rondom het nieuwe coronavirus (COVID-19) nauwlettend in het oog. Hieronder vindt u een weergave van de mate waarin de snelle ontwikkeling van de situatie uw bedrijfsactiviteiten kan beïnvloeden.

Neem voor meer informatie contact op met [is er een apart emailadres voor vragen vanuit de klanten, of gaat dit via info-vtnl@dkv-euroservice.com]

Sommige buurlanden van Italië hebben selectieve grenscontroles ingevoerd. Momenteel levert dit aanzienlijke vertragingen op bij transporten naar/vanuit Italië. DKV volgt de situatie op dit gebied voortdurend.

Ook kunnen nu grote vertragingen worden verwacht bij grensoverschrijdend vervoer in Oost-Europa.

Momenteel zijn alle Europese DKV vestigingen 100% operationeel. Uiteraard zijn in het belang van de gezondheid van onze medewerkers voorzorgsmaatregelen genomen.

×

Meer landdetails | Impact