Tipps TIS PL Maut Frankreich

Nuttige tips over TIS PL

Gewoon doorrijden - sneller vooraan

TIS PL: Het Franse tolsysteem: Welke voertuigcategorieën kent het Franse tolsysteem?

Wat betekenen de diverse aanduidingen?

Uitleg over de juiste rijstroken, met een overzicht (PDF) van rijbaanaanduidingen.

Wat zijn gereserveerde rijstroken, en welke tolstations hebben ze?

Bepaalde rijstroken bij de Franse tolstations zijn speciaal voor voertuigen categorie 4. Bij gebruik van deze strook wordt automatisch categorie 4 in rekening gebracht. U vindt deze gereserveerde, met een oranje zeshoek gemarkeerde rijstrook rechts van het tolstation, met daarbij een trucksymbool of de aanduiding “Classe 4“.

De volgende stations hebben gereserveerde rijstroken:

Loop niet het risico van afrekenen in de foutieve voertuigcategorie!

Let er goed op dat u de juiste rijstrook gebruikt als u langs het tolstation rijdt. Dat bespaart u klinkklare munt, want u wordt in de juiste categorie aangeslagen.

DKV Tipp

In de passagelijst op uw afrekening ziet u in kolom Rijstrook de door u gebruikte, gereserveerde rijstroken per rit aangegeven. Ook krijgt u in DKV eREPORTING online gratis opgave van gebruik van foutieve rijstroken. Zo heeft u snel en simpel een overzicht van uw transacties en kunt u uw chauffeurs waar nodig attenderen op het gebruik van de juiste rijstrook!

Wat is een Tempo 30-rijstrook? Meer aanwijzingen voor optimaal gebruik van de nieuwe Tempo 30-rijstroken

Tempo 30-rijstroken: een nieuwe service die bij meer en meer Franse tolstations onder de naam Tempo 30 wordt aangeboden.
U kunt deze rijstrook met een snelheid van max. 30 km/u gebruiken, waarna de tol automatisch elektronisch en zonder reisonderbreking wordt afgerekend. Dankzij deze ongehinderde doorrit bespaart u als DKV-klant brandstof en verkort u uw rittijden! De voertuigcategorie wordt vastgesteld met optische herkenning, waarna de nummerplaat via een antenne wordt herkend, het licht op groen springt en de slagboom opengaat.

Durch ein optisches Erkennungssystem wird die Fahrzeugklasse ermittelt. Antennen erkennen das Nummernschild und lösen so das grüne Ampellicht und die Öffnung der Schranke aus. Uw DKV BOX wordt op deze rijstrook alleen herkend:

Klachten bij bijvoorbeeld TIS PL-afrekeningen

Heeft u weleens de afkorting “TLPC“ gezien op uw TIS PL-passagelijst? Dan heeft u zich vast en zeker ook wel eens boos gemaakt over berekening van het “Tarif le plus cher“, ofwel maximum toltarief. Met de volgende tips en tricks kunt u foutieve berekeningen voortaan voorkomen:
De twee voornaamste redenen voor foutief afgerekende transacties zijn:

 1. Berekening maximumtarief,
 2. foutieve classificatie van uw voertuig bij het tolstation

TIS PL Reclamatie: Waarom wordt een maximum toltarief (TLPC) in rekening gebracht?

Eén van de redenen voor het in rekening brengen van het maximum toltarief (TLPC) is overschrijding van de maximale verblijfsduur op een toltraject. Afhankelijk van de tolexploitant mag een voertuig maximaal tussen de 24 en 48 uur op de tolweg zijn. Deze TLPC kunnen niet worden gereclameerd. Hieronder ziet u een overzicht van de toegestane verblijfsduur op de diverse Franse netwerken:

Maximaal 24 uur is toegestaan bij

Maximaal 48 uur is toegestaan bij

Geen beperkingen verblijfsduur bij:

DKV Tipp

Houd u aan de maximum verblijfsduur om te voorkomen dat u het maximum toltarief moet betalen. Het gebruik van het traject tussen „Savigny sur Clairis“ en „St-Hilaire-les-Andrésis“ op de autoweg A19 (ARCOUR) is kosteloos, mits de duur van de rit minder dan 30 minuten bedraagt. Indien u dit traject langer dan 30 minuten gebruikt, dan worden de maximale tolkosten aangerekend door de Franse tolexploitant ARCOUR.

Via DKV eREPORTING kan een gebruiker van een DKV BOX na 24 uur gratis inzien welke toltrajecten de voorgaande dag zijn gebruikt. Zo kunt u snel en simpel vaststellen waar en wanneer het maximum toltarief is berekend op grond van overschrijding van de maximum verblijfsduur, en vervolgens uw chauffeur hierop attenderen en voortaan geld besparen.

TIS PL-reclamaties: Foutieve registratie station van aanvang / beëindiging toltraject

Ook wordt het maximum toltarief (TLPC) in rekening gebracht als de exploitant het daadwerkelijk verreden traject niet kan vaststellen omdat de informatie over het station van aanvang / beëindiging toltraject niet juist is geregistreerd. Vervolgens brengt de exploitant standaard het langste toltraject in rekening.

Foutieve registratie bij aanvang of beëindiging kan 3 verschillende oorzaken hebben:

 1. chauffeur heeft foutieve rijstrook gebruikt,
 2. defect aan het tolstation,
 3. defecte DKV BOX!

TIS PL-reclamatie: Wanneer wordt een “foutieve“ tolklasse in rekening gebracht? Waarom is mijn wagen in de verkeerde voertuigcategorie terechtgekomen?

Bij de Franse tol geldt uw voertuigcategorie als basis voor de tarievenstaffel.
Uw voertuigcategorie wordt bepaald aan de hand van de volgende 3 criteria:

 1. hoogte voertuig,
 2. toegestaan totaalgewicht,
 3. aantal assen (met bodemcontact)

Klasse 3 en 4 is voor voertuigen met een totale hoogte van meer dan 3 m of een toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 t (zwaar transport = TIS PL). Klasse 3 onderscheidt zich van Klasse 4 alleen door het aantal assen: voertuigen Klasse 3 hebben maximaal 2 assen, voertuigen Klasse 4 hebben meer dan 2 assen.

In Frankrijk kan voor elektronisch tol betalen voor truck of bus Klasse 3 of 4 gebruik gemaakt worden van een DKV BOX. Hoewel de betreffende voertuigcategorie reeds in de gepersonaliseerde DKV BOX is vastgelegd, wordt deze door de tolexploitant niet gebruikt voor het berekenen van de verschuldigde tol. De voertuigcategorie wordt door de exploitant namelijk geregistreerd bij het doorrijden langs het tolstation, hetzij door het dienstdoend personeel, hetzij door sensoren in de automatische rijstrook. Nu kan het gebeuren dat een voertuigklasse bij het tolstation foutief wordt herkend en te hoog wordt ingeschaald.

Natuurlijk kunt u daarna bij de exploitant een klacht indienen over deze toltransactie. Voorwaarde daarvoor is echter dat u geen gebruik heeft gemaakt van de rijstrook die gereserveerd is voor Klasse 4.

Bij klachten hoeft u zich alleen maar te wenden tot uw klantmanager, die de zaken vervolgens voor u afhandelt.

Tipps & Tricks: Hoe kunt u voorkomen dat het maximum toltarief (TLPC) wordt berekend?

DKV Tip

Bij DKV eREPORTING vindt u in uw Alert Reports de weergave “Maximumtarief“, waarmee u deze transacties in één oogopslag herkent en waar nodig kunt reclameren.

Ook ziet u in dit rapport simpel en zonder extra kosten wanneer u van de exploitant een creditnota heeft ontvangen of zult ontvangen. U kunt uw toltransacties sorteren op “Voorteken“, om eenvoudig te kunnen nagaan of de correctie daadwerkelijk is uitgevoerd, via “Transacties sorteren en controleren“.

Hoe vermijdt u het maximale tarief (TLPC) aan het tolstation „Aire de l’Adour Nord“ op de A65?

Wanneer een voertuig bij hetzelfde tolstation naar binnen en naar buiten rijdt, dan wordt het belast met het maximale TLPC tarief. Dit geldt met name voor het tolstation n°6 „Aire de l’Adour Nord“ op de autoweg A65 (Alienor) , d.w.z. wanneer u bij n°6 binnen rijdt en op de parkeerplaats „Aire de l’Adour“ een pauze wilt inlassen, dan moet u niet op bij dezelfde uitrit naar buiten rijden.

Doorslaggevend is daarbij de duur:
Wanneer de duur tussen het binnen- en buitenrijden minder dan 15 minuten bedraagt, dan wordt het minimale tarief aangerekend.
Als de duur langer dan 15 minuten bedraagt, dan wordt het maximale tarief aangerekend.

Onze aanbeveling: Bij de eerste afrit „Aire de l’Adour Sud“ (n°7) de autoweg verlaten. Het traject tussen de beide afritten n°6 en n°7 bedraagt ca. 7 km en is kosteloos, wanneer u deze binnen 30 minuten aflegt.

Bij herhaaldelijke reclamaties geeft de exploitant geen restitutie.

De toltarieven van TLMC en TLPC in deze situatie

Veelgestelde vragen over TIS PL, Franse tol of correct gebruik van tolstroken?

 • Wat moet u als chauffeur doen bij foutieve registratie van de DKV BOX bij het aanvangsstation van de tolrit?
  In dat geval moet de chauffeur een tolticket uit de automaat halen, of contact opnemen via de spreekknop. Bij verlaten van het toltraject moet beslist gebruik worden gemaakt van de rijstrook voor handmatig betalen voor afrekenen van de tolticket. Bij inlevering va deze ticket worden de trajectgegevens en de DKV BOX handmatig door het tolpersoneel geregistreerd, waarna het toltarief op uw eerstevolgende DKV-factuur wordt vermeld.
 • Wat moet een chauffeur doen bij onjuiste registratie van zijn DKV BOX bij verlaten van het toltraject?
  In dat geval moet de chauffeur controleren of de Box op de juiste plek is aangebracht en de slagboom opnieuw proberen te passeren. Ook kan zonodig gebruik worden gemaakt van de spreekknop.
 • Ik word voor het maximum toltarief aangeslagen. Hoe kan ik reclameren?
  Een maximum toltarief als gevolg van tijdoverschrijding kan niet worden aangevochten. Bij vragen op dit gebied kunt u contact opnemen met uw klantmanager. In geval van een maximum toltarief als gevolg van foutieve registratie bij aanvang of afloop van de tolrit kunt u de transactie uiteraard via uw klantmanager reclameren. Hiertoe hoeft u alleen maar een kopie van de bon van het begin- / eindstation naar op te sturen. Een “foutief bedrag“ wordt eerst volledig gecrediteerd, waarna het gecorrigeerde, nieuwe bedrag opnieuw op uw rekening wordt opgevoerd.
 • Ik word steeds opnieuw foutief ingeschaald bij een bepaald tolstation. Wat kan ik doen?
  Wend u in dat geval vooral tot uw klantmanager om een oplossing te vinden.
 • Hoe kan ik reclameren als bij een transactie met de DKV CARD het maximum toltarief wordt berekend?
  Bij een te hoog tolbedrag kunt u uw ticketbedrag rechtstreeks reclameren bij het station als u het toltraject verlaat. Dat kan via de spreekknop. Vervolgens ontvangt u een formulier ter invulling, dat u aan de exploitant moet opsturen. Uiteraard kan ook uw DKV-klantmanager dit voor u doen. Als u uw tolticket bent verloren of niet kunt tonen, moet u zich zonder meer melden bij het tolpersoneel. U mag dan niet doorrijden en wordt automatisch aangeslagen voor het maximum toltarief.

Benodigde formulieren voor reclamatie bij de tolexploitant inzake foutieve berekening van een maximum toltarief:

Originele ticket aanvang tolrit - ter overhandiging en controle bij de tolexploitant

TIS PL-kortingssysteem: Met een DKV BOX profiteert u van exclusieve kortingen van maximaal 13% op uw TIS PL-toltransacties

Bij enkele tolexploitanten (zoals ASF en ESCOTA) is deelname aan het kortingssysteem gratis en automatisch; andere berekenen u een toegangsfee per DKV BOX of aantal DKV BOXen. Zeer milieuvriendelijke vrachtwagens komen in het kortingssysteem vooraan. Afhankelijk van de tolexploitant worden in de korting de euronorm van het voertuig en de netto maandelijkse tolomzet als basis gesteld of meegewogen.

Opgelet: Door gebruik te maken van de DKV BOX TIS PL en de DKV BOX SELECT profiteert u automatisch van aantrekkelijke kortingen. De boxen zijn kenteken gebonden en mogen enkel gebruikt worden in de wagen met het corresponderende kenteken. Het is nadrukkelijk verboden om de DKV BOX in een ander dan het geregistreerde en daaraan toegekende voertuig te gebruiken.

Sommige exploitanten (SANEF, APPR, ASF, …) voeren automatische controles uit om de kentekenplaten te controleren. In het geval van een discrepantie tussen OBU-kenteken en het kenteken van het voertuig worden bij deze exploitanten geen kortingen verleend.

Hoe kan ik op mijn DKV-factuur de tolpassages herkennen waarover korting is verleend?

Op uw DKV-factuur vindt u uw Franse tolomzet incl. korting als totaalbedrag vermeld. U herkent deze als productcode 5J01. Voor alle andere gegevens gaat u naar de DKV-passagelijst.

Opgave van verleende kortingen per DKV BOX resp. per klant in de DKV-passagelijst

In de DKV-passagelijst ziet u de ritspecificaties van al uw voertuigen, alsmede de kortingen en kosten van de tolexploitanten aangegeven. Bovenaan de eerste bladzijde van de passagelijst vindt u de gegevens betreffende tolomzet, kortingen en kosten van de tolexploitanten. Voor eenvoudig inzien en bewerken ziet u in één oogopslag de totaalbedragen per tolexploitant en per DKV BOX.

Als de kortingen en kosten door de tolexploitant slechts als totaalbedrag per klant in rekening worden gebracht (zoals bij SANEF, SAPN, ATMB of AREA), dan ziet u deze bedragen onderaan het overzicht vermeld als Wagenpark totaal, met vermelding van de tolexploitant. Vervolgens vindt u bij uw passagelijst een specificatie van al uw individuele transacties per voertuig.

Hoe ziet de per kalendermaand berekende TIS PL afrekening van DKV Euro Service eruit?

Vanaf oktober 2014 krijgt de afrekening voor TIS PL een transparantere vorm. De nieuwe afrekeningsperiode zal gelden per kalendermaand! Dat stelt u in staat om de transacties duidelijk toe te kennen aan die maand waarin ze hebben plaatsgevonden. De TIS PL afrekening incl. kortingen en kosten van de exploitanten (PDF) gebeurt in de DKV facturen van de 15de van de betreffende afrekeningsmaand en bevat de transacties van de hele vorige maand.

Waaruit bestaat de TIS PL-maandafrekening?