Tol voor vrachtwagens België

Dit moet u weten over de tol voor vrachtwagens in België

In België wordt de tol voor voertuigen met een toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 3,5 ton afgerekend via het door satellieten ondersteunde tolsysteem Viapass geïntroduceerd voor vrachtwagens.

De kilometerheffing omvat het bestaande net van trajecten van het Eurovignet binnen de regio´s

en vervangt het tot dan toe geldende op tijd gebaseerde Eurovignet in België.

Nu registreren!

Afrekeningsvarianten

De betaling van de tol kan naar keuze via

gebeuren. Voor de regio´s waar tol wordt geheven gelden verschillende toltarieven .

Voor informatie over de afrekening van de tol, over de waarborg van de box en over tal van andere zaken gaat u naar tips over het Gebruik van Viapass België .

Tolregistratie

De registratie van het berekende tol traject gebeurt via een door satellieten ondersteunde On Board Unit. Hiervoor vereist tol operator Satellic een borg van 135 euro, die echter wordt terugbetaald bij teruggave van de On-Board Unit.

Installatie van de On-Board-Unit

De installatie van de On-Board-Unit (OBU) kan gebeuren op twee manieren: ofwel door middel van een vaste bekabeling (fix-installatie) die wordt verbonden met het stroomnet van het voertuig, of met een stekker voor sigarettenaanstekers, die standaard wordt meegeleverd.

On-Board-Unit van aanbieder Satellic

On-Board-Unit van aanbieder Satellic

Om een Satellic OBU retour te sturen via DKV moet eerst aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. De OBU is niet afkomstig uit de Satellomat (Satellic account voor snelle registratie)
2. DKV is als handelspartner opgeslagen in de Satellic Portal = RUP (alleen mogelijk indien u een volledig Satellic account heeft aangemaakt.
3. In de RUP zijn de bankgegevens van de klant en zijn e-mailadres opgeslagen.

4. Bij de OBU zijn zowel de standaard batterij als de twee-aderige kabel inclusief stekker gevoegd. (zie ook de recent gewijzigde Satellic voorwaarden voor terugname met onbekende duur van de overgangsregeling)
5. Naam van de klant en DKV klantnummer vermelden
6. Satellic klantnummer vermelden (zie Satellic factuur)
7. Kenteken van het voertuig vermelden

Meer informatie over het terugsturen van Satellic OBU´s vindt u op de Satellic website.

Per direct kunt u als DKV-klant in de DKV COCKPIT, het beveiligde klantdomein op de DKV-website, tevens de DKV TOLL MANAGER voor de bestelling van tolproducten gebruiken. Informatie over de toegang tot DKV COCKPIT vindt u op de pagina ‘Klantaccount ’.