Belangrijke tips voor Viapass België

Belangrijke tips voor Viapass België

Sneller doorrijden - niet onnodig wachten

Voor wie bestaat er een tolplicht?

Alle Belgische en buitenlandse vrachtwagens met een toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 3,5 t die op het Belgische wegennet onderweg zijn, zijn tolplichtig.

Wie is van de tolplicht uitgesloten?

De volgende voertuigen zijn niet onderworpen aan de tolplicht:

De tolplicht geldt alleen voor voertuigen die worden ingezet voor het transport van goederen. Dat betekent dat voertuigen die bedoeld zijn voor het vervoer van personen (personenwagens, bussen, campers en kampeerwagens enz.), zijn uitgezonderd van de tolplicht.

Waarmee kan de tol in België worden betaald?

Alle vrachtwagens met een toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 3,5 ton moeten zijn uitgerust met een functionerende On Board Unit (OBU).

Hoe kan ik een On Board Unit bestellen?

Bestel de gewenste On Board Units eenvoudig en gemakkelijk met de nieuwe DKV Online Tool. DKV handelt alles voor u af, wij nemen het werk uit handen, incl. de registratie bij de tolexploitant Satellic.

Hoe gebeurt de installatie van een OBU?

Om uw OBU te installeren volgt u gewoon de instructies in de beknopte handleiding. Deze wordt met de OBU meegeleverd. U kunt ook de website van Satellic raadplegen voor meer details over de installatie Satellic Website. Het signaallampje van de OBU moet groen branden, voordat u op de Belgische wegen mag rijden.

Hoe kan ik mijn OBU testen?

Satellic spoort alle klanten ertoe aan om hun OBU(s) te activeren om te testen of ze goed functioneren. Daarvoor moet de On-Board-Unit (OBU) in een EU-land (EU van de 27 + Zwitserland) worden ingeschakeld. Het moet gegarandeerd zijn dat de OBU GPS ontvangst en GSM dekking heeft.

Handleiding:
1. OBU inschakelen door op de aan te vinken knop (knop in het midden) te drukken
2. Op het scherm verschijnt „Starting“ en vervolgens het Satellic/Viapass logo
3. OBU-lampje knippert rood en het scherm meldt „Not ready“
4. OBU wegleggen en gedurende min. 15 minuten niet bewegen
5. OBU gaat in de standby modus (zwart beeldscherm), lamp brandt niet meer rood
6. Activeren door op de aan te vinken knop (knop in het midden) te drukken
7. Startscherm verschijnt opnieuw (Satellic/Viapass logo)
8. OBU-lampje knippert groen, OBU toont kenteken van het voertuig en bedrag 0,00 euro

Meer informatie vindt u op de website van de exploitant Satellic.

Hoe wordt de OBU geactiveerd als hij live wordt ingezet?

Als de OBU niet vast geïnstalleerd resp. aan de ontsteking gekoppeld werd, dan moet deze in de in wat volgt beschreven gevallen bij inzet in principe worden geactiveerd. De activering gebeurt door op de aan te vinken knop (knop in het midden) te drukken.

Rijdend voertuig:

Stilstaand/Parkerend voertuig:

Hoe kan ik een Eurovignet voor de overige landen aankopen?

Door de introductie van de Belgische tol verliezen Eurovignetten die tot op heden werden gebruikt, binnen België hun geldigheid. Om te rijden in de andere landen die Eurovignetten hanteren, Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden, blijft het Eurovignet verder vereist.

Dit kan bij meer dan 550 verkooppunten (POS) worden aangekocht.

Om bij de verkooppunten (POS) langere wachttijden te vermijden bestelt u uw Eurovignet heel eenvoudig via de DKV website .

Volgens welke criteria gebeurt de afrekening van de nieuwe tol in België?

Het tarief wordt bepaald aan de hand van vier parameters:

  1. aantal afgelegde kilometers
  2. type wegen
  3. toelaatbaar totaalgewicht
  4. EURO-emissieklasse

Is er een tarieftabel met actuele prijzen beschikbaar?

Voor de drie regio´s (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) gelden verschillende toltarieven.

Hoe hoog is de waarborg voor elke OBU?

Voor elke OBU moet een waarborg van 135 € worden betaald. De waarborg wordt bij teruggave van het apparaat terugbetaald.

Zijn er controles, en wat gebeurt er als er bij een controle geen OBU aanwezig is?

Viapass voert in samenwerking met de drie Belgische regio´s controles uit. Indien er geen actieve OBU in het voertuig is geïnstalleerd, vallen hoge geldboetes te verwachten.

Bij niet-naleving van de voorschriften voor de Belgische kilometerheffing en de bijbehorende vaststellingen door een van de drie regio´s bedraagt de geldboete in de regel 1.000 EUR.