Informatie over gegevensbeveiliging van DKV Euro Service GmbH + Co. KG

Informatie over gegevensbeveiliging van DKV Euro Service GmbH + Co. KG

Het beschermen van uw privédomein en uw persoonsgerelateerde gegevens is voor ons dusdanig belangrijk dat dit ons uitgangspunt is geweest bij het ontwerpen en realiseren van onze website. Onze manier van gegevensbescherming is conform de bepalingen van de Duitse wet Gegevensbescherming (BDSG; Bundesdatenschutzgesetz) alsmede andere voorschriften voor bescherming van internet-gegevens. Persoonsgerelateerde gegevens worden slechts met uw medeweten, resp. toestemming opgeslagen, en worden door ons niet aan derden verstrekt.

DKV garandeert het vertrouwelijke aspect van uw gegevens op de volgende wijze:

Opgeslagen worden slechts de op basis van uw PC verkregen gegevens zoals IP-adres, datum en tijd, browsertype en besturingssysteem alsmede de door u geraadpleegde pagina's. Respons aan u als persoon is uitgesloten. Uw IP-adres wordt opgeslagen zolang dit vanuit het oogpunt van het voorkomen van misbruik per geval noodzakelijk is. U bent op aanvraag zonder meer gerechtigd tot het inwinnen van informatie over de bij ons opgeslagen gegevens uwerzijds. Verder heeft u recht op correctie van foutieve gegevens en herstel van geblokkeerde en gewiste gegevens.

Login-gedeelte

Voor een afzonderlijk Login-gedeelte moeten om technische redenen echter enkele persoonsgerelateerde gegevens worden opgeslagen. Deze worden alleen in het Login-gedeelte opgevoerd, voor onderstaande doeleinden:

Indien u geen prijs stelt op vermelding van geraadpleegde pagina's, verzoeken we u zich tot de betreffende contactpersoon te wenden. Geraadpleegde pagina's worden dan niet meer opgeslagen. Voor het Login-gedeelte worden door ons Cookies gebruikt, die na elk bezoek weer worden gewist. Deze Cookies bevatten een "Sessie-ID", die uw login mogelijk maakt. Persoonsgerelateerde gegevens worden hierbij niet opgeslagen. Wanneer u pagina's en gegevens oproept binnen ons beschermd gedeelte of daarin gegevens omtrent uzelf invoert, wijzen we u erop dat deze gegevensoverdracht op het internet beveiligd is.
Om het vertrouwelijke karakter van de communicatie tussen ons te kunnen borgen, sturen we u een zg. SSL-code. Op grond van de huidige toestand kan de 128-bit codering die hiermee mogelijk is, als veilig worden aangemerkt. Dit veiligheidsniveau wordt door alle browsers van de nieuwste generatie behaald.

Heeft u nog vragen?

Wendt u zich dan tot de onder het volgend adres genoemde persoon die belast is met het beschermen van gegevens:

DKV Euro Service
Functionaris
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Duitsland

E-mail: datenschutz@dkv-euroservice.com

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van de firma Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruik maken om uw gebruikmaking van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet gepaard gaande diensten tegenover de exploitant van de website te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun geheel gebruik zult kunnen maken.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. die van uw IP-adres) aan Google en tevens de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare Browser-Plugin downloadt en installeert.

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geïnstalleerd, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website verhindert:

Google Analytics deactiveren

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbeveiliging vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. onder http://www.google.nl/intl/nl/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-Masking) te garanderen.

Wij gebruiken Google Analytics bovendien om gegevens uit AdWords en de Double-Click cookie te evalueren voor statistische doeleinden. Mocht u dit niet wensen, dan kunt u dit via de manager voor Advertentievoorkeuren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl) deactiveren.

Informatie: de drie laatste tekstpassages gebruiken wij met vriendelijke toestemming van www.datenschutzbeauftragter-info.de.

Google Remarketing

Wij maken gebruik van de Remarketing technologie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Door deze technologie worden gebruikers die onze internetpagina´s en online diensten reeds hebben bezocht en belangstelling voor het aanbod hebben getoond, door doelgerichte reclame op de pagina´s van het Google Partner netwerk opnieuw aangesproken. De reclame verschijnt door de inzet van cookies, kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij het bezoek van de website geanalyseerd en vervolgens voor doelgerichte productaanbevelingen en op interesse gebaseerde reclame gebruikt worden.

Indien u geen op interesse gebaseerde reclame wilt ontvangen, dan kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren op de pagina https://www.google.de/settings/ads/onweb. Alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren op de Deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief.

Door het gebruik van onze aanbiedingen verklaart u zich akkoord met de bewerking van de via u verzamelde gegevens door Google op de hier beschreven manier en voor het hiervoor genoemde doeleinde. Wij wijzen erop dat Google eigen richtlijnen voor gegevensbescherming hanteert, die onafhankelijk zijn van ons. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze richtlijnen en procedures. Gelieve vóór gebruik van onze website te informeren naar de Richtlijnen inzake gegevensbescherming van Google.