DKV Euro Service: Verantwoordelijkheid

DKV Euro Service: Verantwoordelijkheid

Corporate Social Responsibility: duurzaam op weg naar de toekomst

Economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid vormen de basis van ons zakelijke handelen. Hierin willen wij graag het goede voorbeeld geven. Daarom verplichten wij onszelf om onze klanten producten en diensten aan te bieden, waarbij rekening is gehouden met de ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Van onze leveranciers verwachten wij dat zij dit streven volgen en hun vakgebied positief beïnvloeden.

Verantwortung

Werkvelden en doelstellingen van DKV

In totaal hebben wij voor onszelf vier werkvelden vastgelegd, die onze duurzame bedrijfsvoering bepalen: markt, milieu, medewerkers en maatschappij.
Deze werkvelden zijn gekoppeld aan concrete doelen. Hiervoor hebben wij mijlpalen tot aan 2020 gedefinieerd. Deze worden jaarlijks gecontroleerd.

Markt

Doel: Wij gaan onze aanbevelingsindex van 63,1% (2016) verhogen naar 70% in 2020.

dasda

Milieu

Doel: Wij reduceren onze CO₂-emissies uiterlijk tot 2020 met 10 procent (referentiejaar 2015).

DKV CSR

Medewerkers

Doel: Onder de 100 topwerkgevers willen wij voor 2020 een 'Great place to work®' zijn.

Mitarbeiter

Maatschappij

Doel: Wij steunen goede doelen en stimuleren sociaal engagement van onze medewerkers.

Mitarbeiter

De DKV kernthema's

Er is al veel gebeurd en er is nog veel te doen. Hierbij treft u een aantal geselecteerde maatregelen die DKV in het kader van zijn duurzaamheidsstrategie implementeert. Een uitgebreid overzicht van alle duurzaamheidsmaatregelen vindt u in het actuele CSR-rapport .

DKV CARD CLIMATE

De DKV CARD CLIMATE

In het jaar 2017 hebben DKV klanten met behulp van de DKV CARD CLIMATE rond de 24.482 ton CO₂ gecompenseerd. Om dit engagement ook naar buiten toe kenbaar te maken, bieden DKV Euro Service en de stichting myclimate een certificering aan. Deze bekrachtigt met een attest de volledige compensatie van de CO₂-emissies want per getankte liter wordt een extra bedrag in gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten geïnvesteerd.

DKV CARD +CHARGE

De hybridekaart DKV CARD +CHARGE

Alternatieve aandrijvingen worden in de auto- en transportbranche in toenemende mate toegepast. Dit geldt voor zuiver elektrische voertuigen en plug-in-hybrides. Met de DKV CARD+CHARGE biedt DKV een extra pluspunt: stroom laden! Op talrijke openbaar toegankelijke stroomlaadpunten kunnen de voertuigen probleemloos worden opgeladen.

EPA

Eco Performance Award

Sinds 2007 is de Eco Performance Award een van de belangrijkste onderscheidingen voor innovatieve alsook in de praktijk beproefde duurzaamheidsconcepten in het commerciële goederentransport in Europa. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan bijzonder duurzaam opererende ondernemingen uit de commerciële goederen- en werkverkeerssector.

Naar de internetpagina van de Eco Performance Award

DKV EURO SERVICE

Het klimaatneutrale DKV hoofdkantoor

Ons hoofdkantoor in Ratingen staat tot ver buiten de regio bekend als voorbeeldgebouw op het gebied van duurzaamheid. Wij gebruiken geothermische energie (aardwarmte) en voorzien hiermee voor een significant deel in onze warmte vanuit een hernieuwbare energiebron. Sinds 2013 compenseren wij alle CO₂-emissies voor ons hoofdkantoor in Ratingen.

Meer informatie in het CSR-rapport

DocStop

DocStop

Ontbrekende parkeermogelijkheden, termijndruk en organisatorische problemen maken het voor vrachtwagenchauffeurs uiterst lastig om onderweg een arts op te zoeken. Daarom ondersteunt DKV sinds vele jaren het initiatief DocStop voor Europeanen. Dankzij DocStop staan voor bus- en vrachtwagenchauffeurs in heel Europa vrijwillige medici (XLSX) , klinieken en ziekenhuizen ter beschikking voor snelle, ambulante hulp.

Naar de website van DocStop

DKV Karriere

Opleiding

Jaarlijks bieden wij jonge mensen een opleiding aan in de DKV MOBILITY SERVICES Group, voornamelijk in de vorm van traineeships. In ons programma leren zij de diverse relevante werkgebieden kennen. Na de opleiding streven wij ernaar een dienstbetrekking aan te bieden. Onze waarden integriteit, succesgerichtheid, coöperatie en verantwoordelijkheid vormen ook hier de basis voor de productieve samenwerking.

DKV Fischer Stiftung

De Fischer stichting

De Fischer stichting werd in februari 2010 opgericht en ondersteunt sociaal geëngageerde medewerkers van de DKV MOBILITY SERVICES Group. Via de Fischer stichting hebben kleuterscholen, scholen, sociale instanties en sportverenigingen tot op heden steungelden ter hoogte van meer dan 100.000 euro ontvangen.

Het CSR-rapport van DKV

Dit rapport zorgt voor transparantie voor de belanghebbenden van DKV en vormt de grondslag voor de meetbaarheid en vastlegging van onze duurzame successen. Kortom: ons CSR-rapport vormt een basis voor de voortdurende verdere ontwikkeling van de CSR-maatregelen van DKV.

CSR-rapport 2017
DKV Environmental policy

CSR-Bericht DKV