DKV EURO SERVICE: Informacje prasowe oraz nowości

DKV EURO SERVICE: Informacje prasowe oraz nowości

31.01.2017 z powrotem Informacja prasowa

Kolejny rekordowy rok dla DKV Group

Dostawca usług zapewniających mobilność planuje zwiększenie do 2020 r. obrotu do ponad 10 mld euro rocznie

Mimo utrzymywania się niskich cen oleju napędowego od 2015 r., również w roku obrachunkowym 2016 firmie DKV MOBILITY SERVICES Group udało się zwiększyć obroty z 5,8 do 6,3 mld euro, a tym samym uzyskać rekordowy wynik i zakończyć najlepszy rok w swojej 80-letniej historii. Do 2020 r. dostawca usług zapewniających mobilność planuje zwiększenie obrotu do grubo ponad 10 mld euro rocznie. „W wielu segmentach działalności notujemy bardzo duży wzrost. Jest to efekt działań podjętych w ostatnich latach” – mówi dr Alexander Hufnagl, prezes firmy DKV. „Oś eurazjatycka łącząca Rosję na północy z Turcją na południu to aktualnie po Europie Wschodniej drugi ważny rynek o dużym potencjale w nadchodzących latach. Ale również tam, gdzie jesteśmy już od dawna, na przykład we Włoszech czy we Francji, udało nam się znacznie zwiększyć sprzedaż – zarówno jeśli chodzi o paliwa, jak i opłaty drogowe”. W 2016 roku do sieci DKV przyłączyło się około 5000 stacji paliw na terenie Europy, a w wielu krajach europejskich rozpoczęliśmy procedurę certyfikacji lokalnych operatorów systemów poboru opłat drogowych umożliwiającą nawiązanie partnerskiej współpracy w celu ich rozliczania. „Dzięki temu awansowaliśmy na wyższą pozycję w łańcuchu wartości, co przynosi korzyści zarówno nam, jak i naszym klientom oraz zapewnia przewagę nad konkurencją” – twierdzi dr Alexander Hufnagl. W październiku 2016 roku firma opublikowała list intencyjny w sprawie utworzenia wraz ze spółkami T-Systems GmbH oraz Daimler AG przedsiębiorstwa joint venture w celu opracowania urządzenia umożliwiającego rozliczanie opłat drogowych w całej Europie.

Cyfryzacja łańcucha dostaw jako szansa

W postępującej cyfryzacji łańcucha dostaw dr Alexander Hufnagl dostrzega duży potencjał: „Widzimy wiele możliwości zwiększenia zakresu naszego serwisu oraz utworzenia sieci wraz z wiodącymi usługodawcami i producentami pojazdów. W tym celu prowadzimy aktualnie intensywne rozmowy i budujemy bazę techniczną w postaci nowej struktury informatycznej”. Aby sprostać tym wyzwaniom, w 2016 roku firma DKV zatrudniła w Europie prawie 200 nowych pracowników – głównie informatyków, sprzedawców oraz opiekunów klientów.

Nowa struktura udziałowców

Nowa struktura udziałowców obowiązująca od 04.01.2017 r. ze spółką komandytową Dr. Fischer KG jako jedynym udziałowcem zapewnia, według dr. Alexandra Hufnagla, firmie DKV swobodę niezbędną do umocnienia swojej pozycji na rynku oraz trwałego i skutecznego realizowania strategii grupy.