DKV EURO SERVICE: Informacje prasowe oraz nowości

DKV EURO SERVICE: Informacje prasowe oraz nowości

13.04.2017 z powrotem Informacja prasowa

Toll4Europe GmbH rozpoczyna działalność: wspólne przedsięwzięcie na rzecz rozliczania opłat drogowych w Europie za pomocą jednego urządzenia

Firmy T-Systems International GmbH, Daimler AG oraz DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG utworzyły spółkę joint venture w celu przygotowania oraz świadczenia usług elektronicznego rozliczania opłat drogowych w Europie („EETS”) od pojazdów powyżej 3,5 t. Zgodę na przedsięwzięcie wyraziły wszystkie właściwe urzędy antymonopolowe.

Do zarejestrowanej już spółki T-Systems EETS GmbH świadczącej usługi EETS przystąpili jako udziałowcy Daimler AG oraz DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG. Spółka joint venture będzie działać pod nazwą Toll4Europe GmbH. Spółka Toll4Europe GmbH postawiła sobie za cel uproszczenie procedur pomiędzy krajowymi operatorami systemów opłat drogowych a usługodawcami. Dzięki integracji z platformą Toll4Europe GmbH wszyscy usługodawcy będą mogli jako dystrybutorzy oferować swoim klientom usługi EETS.

55% udziałów w spółce Toll4Europe posiada T-Systems, 30% objął Daimler, a pozostałe 15% należy do DKV. Tym samym zarządzanie spółką joint venture Toll4Europe przejmuje firma T-Systems dysponująca ponad 14-letnim doświadczeniem w zakresie systemów opłat drogowych, która będzie również odpowiadać za stronę techniczną oraz dystrybucję u usługodawców.

Know-how Daimlera wykorzystany zostanie w celu zintegrowania urządzenia pokładowego z systemem w pojeździe. Wkład DKV to ponad 25-letnie doświadczenie w obsłudze systemów opłat drogowych oraz w rozliczaniu 30 rodzajów opłat w Europie dla 140 000 klientów.

Tym samym spełnione są warunki umożliwiające planowaną integrację urządzenia do rozliczania opłat drogowych z systemami poboru opłat w krajach europejskich. Urządzenie umożliwiające rozliczanie opłat w całej Europie zostanie wprowadzone od 2018 roku. W pierwszym etapie po wprowadzeniu na rynek będzie go można używać w Belgii, Niemczech, Francji, Austrii oraz w Polsce. W tym samym czasie lub niewiele później zasięg zostanie rozszerzony o Włochy, Portugalię, Hiszpanię i Węgry. W perspektywie średnioterminowej możliwe będzie ewidencjonowanie za pomocą tylko jednego urządzenia wszystkich aktualnych oraz przyszłych opłat za korzystanie z dróg, mostów i tuneli w Europie.