DKV EURO SERVICE: Informacje prasowe oraz nowości

DKV EURO SERVICE: Informacje prasowe oraz nowości

02.02.2018 z powrotem Informacja prasowa

„Uwolnimy naszych klientów od opłat administracyjnych”

Od 1 kwietnia 2018 r. Słowenia przechodzi z bramkowego systemu poboru opłat drogowych na system elektroniczny o nazwie DarsGo, który będzie obowiązkowy dla wszystkich pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Matej Kranjc, przedstawiciel operatora systemu poboru opłat drogowych DARS, oraz Uroš Bračun, kierownik oddziału w firmie DKV Euro Service Slovenia będącej partnerem DARS, opowiedzieli nam, w jaki sposób firmy transportowe mogą sprawić, aby opłaty drogowe były pobierane w sposób bardziej płynny i jakie korzyści może im zapewnić system DarsGo.

Panie Kranjc, dlaczego Słowenia zdecydowała się na wprowadzenie nowego systemu poboru opłat drogowych?

Kranjc: Istniejący system obowiązywał przez lata. Na skutek gwałtownego nasilenia ruchu na drogach podróżujący tłoczą się w punktach poboru opłat w coraz dłuższych kolejkach. Z tego właśnie powodu Słowenia zdecydowała się na rezygnację z dotychczas stosowanego rozwiązania na rzecz elektronicznego systemu DarsGo.

Na których trasach można korzystać z nowego systemu poboru opłat?

Kranjc: System DarsGo obsługuje wszystkie autostrady, łącznie z tunelem Karawanken.

Co stanie się z kartami oraz budkami poboru opłat, które są aktualnie użytkowane?

Kranjc: Karty DARS oraz budki poboru opłat ABC przestaną być używane od 1 kwietnia 2018 r. Aktualne saldo zostanie oczywiście zwrócone klientom. Już teraz możliwa jest rejestracja w nowym systemie.

Panie Bračun, co oferuje DKV, jeżeli chodzi o słoweński system poboru opłat?

Bračun: DKV wchodzi do gry w momencie, gdy kierowcy pojazdów są obciążeni opłatami administracyjnymi związanymi z funkcjonowaniem systemu obowiązującego aktualnie w Słowenii. Wspieramy naszych klientów, uwalniając ich od tych opłat i pozwalając im skoncentrować się na tym, co jest dla nich najważniejsze: na dostarczaniu towaru w jak najkrótszym czasie. Aby to zapewnić, opracowaliśmy wyjątkowo efektywny system rejestracji. Klientom, których pojazdy zostały już zarejestrowane w Słowenii za pośrednictwem DKV, będziemy proponować dołączenie do nowego systemu opłat. Pozwoli to zminimalizować wysiłek związany z rejestracją w nowym systemie.

W jaki sposób użytkownicy będą otrzymywać urządzenia do poboru opłat?

Bračun: Użytkownicy będą korzystać z urządzeń pokładowych. Na terenie Unii Europejskiej będą one dostarczane bezpłatnie, a w przypadku pozostałych krajów będą one dostępne w wybranych placówkach DARS.

Jakie dodatkowe usługi oferujecie?

Bračun: Oferujemy pełen zakres usług. Oznacza to, że umożliwiamy naszym klientom nie tylko dokonywanie opłat na terenie Słowenii, lecz także oferujemy wszystko, co jest wymagane do realizacji kompleksowych dostaw. Na przykład: rozliczanie opłat drogowych w 30 krajach Europy, dostępność paliwa na ponad 46 000 stacji benzynowych na terenie całej Europy, zwrot podatku, serwis pojazdów. Nasz klient otrzymuje od nas tylko jedną fakturę, na której w przejrzysty sposób ujęte są wszystkie poniesione przez niego koszty.

Dziękujemy za rozmowę.