DKV EURO SERVICE: Informacje prasowe oraz nowości

DKV EURO SERVICE: Informacje prasowe oraz nowości

06.12.2019 z powrotem Informacja prasowa

Odliczanie VAT za pośrednictwem DKV zgodne z prawem

Model kart DKV spełnia warunki, dzięki którym odliczanie VAT za ich pośrednictwem jest w pełni legalne. Zapisy ogólnych warunków handlowych DKV wpisują się w kryteria przedstawione przez Ministerstwo Finansów – mówi prof. dr hab. Adam Mariański, partner zarządzający kancelarii Mariański Group.

Wyrok TSUE był w innej sprawie

Po ogłoszeniu w dniu 15 maja 2019 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C-235/18) kontrowersje wokół rozliczania podatku VAT za pośrednictwem operatorów kart paliwowych nie milkną. Prof. Adam Mariański podkreśla, że orzeczenie TSUE dotyczy zupełnie innego stanu prawnego, w którym spółka udostępniała karty paliwowe swoim podwykonawcom, nie będąc emitentem (była klientem emitenta kart paliwowych). Trybunał uznał, że firma finansowała zakupy paliwa spółkom zależnym, świadcząc usługę finansową. W takiej sytuacji jej podwykonawcy rzeczywiście nie mogą się ubiegać o zwrot podatku VAT. Opisany sposób działania jest typowy dla firm finansujących swoim podwykonawcom zakupy paliwa. Diametralnie różni się jednak od standardowego modelu działania kart paliwowych.

Nowe kryteria Ministerstwa

W ramach zakończonych 15 września 2019 r. konsultacji podatkowych Ministerstwo Finansów opracowało i przekazało do konsultacji przykładowy katalog kryteriów, które pomagają wyjaśnić zależność pomiędzy emitentem karty paliwowej a jej użytkownikiem. Jeżeli operator kart paliwowych spełnia te kryteria, wówczas możliwe jest odliczanie VAT za jego pośrednictwem. Odpowiedzi na poniższe pytania znajdują się w ogólnych warunkach handlowych lub w dodatkowych porozumieniach z emitentem karty.

Ważne dla zwrotu VAT jest, czy operator karty:

• ponosi odpowiedzialność za wady nabywanych produktów,

• ma wpływ na kształtowanie ceny towaru nabywanego przez korzystającego, udzielanie rabatów (upustów),

• ustala warunki finansowe i rozliczeń,

• ma wpływ na częstotliwość i miejsce korzystania z kart paliwowych, blokowanie karty np. w przypadku pojawiającego się zadłużenia.

Klienci DKV bezpieczni

Według prof. Mariańskiego przykładem schematu spełniającego powyższe warunki jest np. model kart DKV. Z ogólnych warunków handlowych wynika m.in., że do momentu uregulowania należności przez klienta DKV zastrzega sobie prawo własności paliwa, a także ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec klientów za wady towarów. DKV rozstrzyga o warunkach dostaw, ma możliwość blokowania karty paliwowej i regulacji ceny paliwa sprzedawanego klientom. Wiedzę na temat kontrahentów i realizowanych przez nich zakupach posiada w całości DKV, a nie spółka paliwowa, albowiem autoryzacja transakcji z użyciem kart paliwowych odbywa się online.

Co równie istotne, DKV posiada indywidualną interpretację Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie, sporządzoną na wniosek już w 2015 roku. Nie wynika z niej nic innego, jak to że zwrot VAT za pośrednictwem DKV jest zgodny prawem.

https://www.prawo.pl/podatki/karty-paliwowe-dostawa-towarow-czy-usluga-finansowa-opinia-prof,485006.html