Ochrona danych

Informacje o ochronie danych DKV Euro Service GmbH + Co.

Ochrona prywatności i danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna: nasze działania w Internecie definiujemy i wdrażamy, kierując się właśnie tą zasadą. Realizowana przez nas w praktyce polityka ochrony danych osobowych zgodna jest z postanowieniami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz z pozostałymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Internecie. Dane osobowe gromadzone są tylko za wiedzą bądź zgodą użytkownika. Danych osobowych nie przekazujemy osobom trzecim.

DKV gwarantuje poufne opracowywanie otrzymanych danych poprzez

Na odnośny wniosek użytkownik może uzyskać nieodpłatną informację o zgromadzonych o nim danych osobowych. Rejestrowane są wyłącznie adres IP stosowany przez komputer użytkownika, data i godzina, typ browsera, system operacyjny komputera, jak i odwiedzone strony. Nie ma możliwości zidentyfikowania osoby użytkownika. W celu zapobieżenia nadużyciom adres IP pozostaje w pamięci tak długo, jak długo będzie potrzebny w konkretnym przypadku. Ponadto ma on prawo korygowania danych nieprawidłowych, zablokowania ich oraz usuwania.

Strefa kodowana (dostępna po zalogowaniu)

Ze względów technicznych w strefie dostępnej po zalogowaniu konieczne jest zapisanie garści danych osobowych. Dane te potrzebne nam są do wyszczególnionych poniżej celów:

Jeżeli nie życzysz sobie, abyśmy rejestrowali Twoje dane, prosimy zwrócić się do właściwego pełnomocnika ds. sprzedaży. Wówczas Twoje odwiedziny nie będą już rejestrowane. Zwracamy uwagę, że transfer danych przez Internet (wysyłanie lub przyjmowanie danych z naszej strefy kodowanej bądź odwiedzanie odnośnych stron) odbywa się w systemie bezpiecznym. Dla zapewnienia poufności komunikowania się z użytkownikiem stosujemy tzw. protokół SSL. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy tego rodzaju system kodowania z zastosowaniem klucza 128-bitowego należy traktować jako bezpieczny. Ten poziom bezpieczeństwa osiągają wszystkie browsery nowszej generacji.

Czy masz jeszcze pytania?

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pełnomocnikiem DKV ds. ochrony danych osobowych pod następującym adresem:

DKV Euro Service
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Niemcy

E-mail: datenschutz@dkv-euroservice.com

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzie o nazwie Google Analytics, służące do sporządzania statystyk serwisów internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (ang. cookies), czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę wykorzystania przez użytkownika strony internetowej. Wygenerowane przez ciasteczko informacje, dotyczące korzystania z tej strony przesyłane są z reguły na serwer firmy Google w USA, gdzie są one następnie zapisywane.

W przypadku aktywacji funkcji anonimizacji (maskowania) adresu IP na tej stronie internetowej, adresy IP użytkowników z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z innych państw przynależących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym podlegają wcześniejszemu skróceniu. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przesyłany w całości na serwer firmy Google w USA w celu skrócenia go. Na zlecenie operatora tej strony internetowej, firma Google wykorzystuje te informacje do analizy ruchu generowanego przez użytkownika tej strony, sporządzania raportów aktywności dla operatora strony, jak również świadczy na jego rzecz inne usługi związane z analizą ruchu na stronie oraz w internecie.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest przez firmę Google kojarzony z żadnymi innymi danymi, będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik ma również możliwość zablokowania ciasteczek, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie tej opcji oznacza jednak dla użytkownika, że nie będzie on mógł w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie internetowej.

Ponadto można uniknąć zapisywania danych generowanych przez ciasteczka i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (wraz z adresem IP) oraz uniemożliwić ich dalsze przetwarzanie przez Google. Wystarczy w tym celu pobrać i zainstalować specjalną wtyczkę w swojej przeglądarce, która dostępna jest pod adresem
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Klikając na poniższy link, można zapobiec monitorowaniu przez narzędzie Google Analytics. Spowoduje to utworzenie pliku opt-out-cookie zapobiegającego rejestrowaniu Twoich danych podczas odwiedzin tej strony:

Wyłącz Google Analytics

Szczegółowe informacje o warunkach korzystania z serwisu i ochronie danych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub
https://www.google.pl/intl/pl/policies/. Informujemy, że na tej stronie internetowej narzędzie Google Analytics zostało poszerzone o kod „gat._anonymizeIp();” umożliwiający anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Narzędzie Google Analytics jest ponadto wykorzystywane przez nas do analizowania w celach statystycznych danych znajdujących się w systemie AdWords oraz w pliku Double-Click-Cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz, funkcję tę możesz dezaktywować za pomocą narzędzia do personalizacji treści i reklam
(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl).

Informacja: Trzy ostatnie akapity tekstu są przez nas wykorzystywane za zgodą www.datenschutzbeauftragter-info.de.

Google Remarketing

Korzystamy z narzędzi remarketingowych udostępnianych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Narzędzia te umożliwiają kierowanie materiałów reklamowych do użytkowników odwiedzających strony partnerskie sieci Google, którzy korzystali już z naszych stron internetowych i serwisów online oraz wykazali zainteresowanie naszą ofertą. Reklamy wyświetlane są przy użyciu ciasteczek, tj. małych fragmentów tekstu zapisywanych w komputerze użytkownika. Umożliwiają one analizowanie zachowań użytkownika podczas odwiedzin na stronie internetowej, a następnie wykorzystanie pozyskanych informacji do rekomendowania określonych produktów i prezentacji dedykowanych reklam.

Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem dedykowanych reklam mogą dezaktywować wykorzystywanie ciasteczek przez serwis Google, wchodząc na stronę https://www.google.pl/settings/ads/onweb. Inną możliwością jest dezaktywowanie wykorzystywania ciasteczek przez innych dostawców na stronie Inicjatywy na rzecz reklam sieciowych (NAI).

Korzystanie z naszej oferty oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez serwis Google pozyskanych danych o użytkowniku w sposób oraz w celu jak wyżej. Zwracamy uwagę, że w serwisie Google stosowane są odrębne wytyczne dotyczące ochrony danych. Nie udzielamy gwarancji i nie ponosimy odpowiedzialności za tego rodzaju wytyczne i procedury. Przed korzystaniem z naszej strony internetowej należy się zapoznać z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w serwisie Google.