DKV EURO SERVICE: Praca dla lidera rynku

DKV MOBILITY SERVICES Group: Praca dla lidera rynku

DKV Euro Service to najbardziej rozpoznawalna i odnosząca sukcesy spółka działająca w ramach DKV MOBILITY SERVICES Group. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres świadczeń: począwszy od kart paliwowo-usługowych, przez rozliczanie opłat drogowych, aż po zwrot podatku VAT. O naszym sukcesie stanowi udane połączenie kilku podmiotów: między innymi europejskiego lidera rynku – DKV EURO SERVICE oraz wewnętrznego usługodawcy – DKV MOBILITY SERVICES BUSINESS CENTER. Grupa zatrudnia ponad 800 pracowników w przeszło 13 krajach.

Pragniemy umacniać naszą pozycję wiodącego dostawcy produktów i usług dla transportu dlatego stale poszukujemy pracowników, którzy posiadają wizję i z entuzjazmem patrzą na możliwość pracy w międzynarodowym środowisku.

Arebiten beim DKV

Wynagrodzenie i świadczenia

Oprócz konkurencyjnej na rynku płacy wszyscy pracownicy DKV MOBILITY SERVICES Group otrzymują ponadto premie przyznawane na podstawie osiąganych wyników. Premie uzależnione są od indywidualnie zdefiniowanych celów, które corocznie ustalane są z przełożonym.

Ponadto w czerwcu i listopadzie naszym pracownikom przyznawane są dodatki urlopowe oraz bożonarodzeniowe w formie dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia

Możliwości rozwoju

Naszą pozycję na rynku w znacznej mierze zawdzięczamy naszym pracownikom. Ich sukces zawodowy i osobisty jest dla nas bardzo ważny, dlatego aktywnie wspieramy rozwój ich kompetencji, traktując te działania jako cenną inwestycję w naszą wspólną przyszłość.

Zapewniamy pracownikom dostęp do szeregu różnorodnych szkoleń. Są one ukierunkowane na rozwój praktycznej wiedzy oraz umiejętności i zaprojektowane tak, by pomóc w zmierzeniu się z wszelkimi zawodowymi wyzwaniami. Chcemy by służyły one również osiąganiu osobistych i zawodowych celów naszych pracowników.

Nasza oferta obejmuje:

Kompetenzgespräch

Rozmowa kompetencyjna

W ramach corocznej rozmowy kompetencyjnej z przełożonym pracownik omawia systematycznie swoje indywidualne postępy w zakresie wsparcia i rozwoju.

W otwartej rozmowie pracownik rozmawia z przełożonym o zakresie powierzanych zadań, swoich mocnych stronach oraz obszarach rozwoju. Wspólnie określa się, ocenia i konsultuje możliwe do zrealizowania zadania oraz cele.