DKV EURO SERVICE: Odpowiedzialność

DKV Euro Service: Odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność biznesu: W przyszłość z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzialność ekonomiczna, ekologiczna i społeczna stanowi podstawę działalności naszej firmy. Pragniemy przy tym świecić dobrym przykładem. Dlatego zobowiązujemy się, że będziemy oferować naszym klientom usługi i produkty, uwzględniając koncepcję zrównoważonego rozwoju – pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Od naszych dostawców oczekujemy, aby również uczestniczyli w tych staraniach i wywierali pozytywny wpływ na swój obszar działalności.

Verantwortung

Obszary działalności i cele DKV

Ogólnie rzecz biorąc, zdefiniowaliśmy cztery obszary działalności dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju: rynek, środowisko, pracownicy i społeczeństwo.
Wspomniane obszary działalności powiązane są z konkretnymi celami. W związku z tym określiliśmy przełomowe etapy, które będą obowiązywać do 2020 roku i które będziemy co roku kontrolować.

Rynek

Cel: Chcemy zwiększyć nasz współczynnik satysfakcji klientów z 63,1% (2016) do 70% w 2020 roku.

dasda

Środowisko

Cel: Do 2020 roku zredukujemy nasze emisje CO₂ o 10 procent (rok odniesienia 2015).

DKV CSR

Pracownicy

Cel: Do 2020 roku chcemy znaleźć się pośród 100 przedsiębiorstw na liście „Great place to work®”.

Mitarbeiter

Społeczeństwo

Cel: Wspieramy instytucje pożytku publicznego i społeczne zaangażowanie naszych pracowników.

Mitarbeiter

Główne tematy DKV

Wiele już dokonaliśmy – wiele jeszcze przed nami. Poniżej przedstawiamy wybrane środki, które DKV realizuje w ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju. Obszerny przegląd środków podejmowanych w ramach zrównoważonego rozwoju można znaleźć w aktualnym raporcie CSR .

DKV CARD CLIMATE

DKV CARD CLIMATE

W roku 2017 klientom DKV udało się skompensować około 24 482 ton CO₂ dzięki karcie DKV CARD CLIMATE. Aby to zaangażowanie zaznaczyć także poza formą, DKV Euro Service i organizacja użytku publicznego myclimate oferują certyfikat. Potwierdza on pełną kompensację emisji CO₂, bowiem w przypadku każdego zatankowanego litra paliwa opłacana jest dodatkowa składka na rzecz certyfikowanych projektów z obszaru ochrony klimatu.

DKV CARD +CHARGE

Karta hybrydowa DKV CARD +CHARGE

Alternatywne rodzaje napędów zyskują na popularności w branży motoryzacyjnej i transportowej. Dotyczy to zarówno pojazdów elektrycznych, jak i pojazdów hybrydowych typu plug-in. Karta DKV CARD+CHARGE firmy DKV oferuje dodatkową korzyść: Możliwość ładowania akumulatorów! W licznych, ogólnodostępnych punktach ładowania można bezproblemowo naładować pojazdy prądem.

EPA

Eco Performance Award

Przyznawana od 2007 r. nagroda Eco Performance Award to jedno z największych wyróżnień przyznawanych europejskim przedsiębiorstwom branży transportowej za ich wkład w innowacyjne i sprawdzone koncepcje z zakresu zrównoważonego rozwoju. Nagroda przyznawana jest corocznie przedsiębiorstwom z branży transportu towarów i transportu zakładowego, które wyróżniają się sposobem prowadzenia działalności umożliwiającym zrównoważony rozwój.

Strona internetowa Eco Performance Award

DKV EURO SERVICE

Neutralna klimatycznie siedziba firmy DKV

Nasza główna siedziba w Ratingen jest ponadregionalnym budynkiem referencyjnym, jeśli chodzi o realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. Korzystamy z energii geotermalnej, która jako odnawialne źródło energii pokrywa znaczną część naszego zapotrzebowania na ciepło. Od 2013 roku kompensujemy wszystkie emisje CO₂ w naszej siedzibie w Ratingen.

Więcej informacji w raporcie CSR

DocStop

Stowarzyszenie DocStop für Europäer e.V.

Brak miejsc parkingowych oraz presja czasowa i problemy organizacyjne sprawiają, że wizyta u lekarza stanowi dla kierowców w trasie bardzo poważny problem. Dlatego firma DKV już od wielu lat wspiera inicjatywę DocStop für Europäer. Dzięki niej kierowcy autobusów i samochodów ciężarowych mogą korzystać z szybkiej pomocy ambulatoryjnej udzielanej przez ponad siedmiuset lekarzy (XLSX) -wolontariuszy oraz kliniki i szpitale na terenie Europy.

Strona internetowa DocStop

DKV Karriere

Kształcenie zawodowe

Każdego roku oferujemy młodym ludziom możliwość kształcenia w DKV MOBILITY SERVICES Group, głównie w formie dualnego studium. W ramach programu nauczania poznają różne istotne obszary pracy. Po zakończeniu etapu kształcenia dążymy do zatrudnienia nowego pracownika. Również w tym przypadku wyznawane przez nas wartości, takie jak integralność, wola zwycięstwa, współpraca i odpowiedzialność, stanowią podstawę współpracy w zakresie kooperacji i produkcji.

DKV Fischer Stiftung

Fundacja Fischera

Założona w 2010 roku Fundacja Fischera oferuje wsparcie dla społecznie zaangażowanych pracowników DKV MOBILITY SERVICES Group. Za pośrednictwem Fundacji Fischera finansowe wsparcie w wysokości ponad 100 000 euro otrzymały przedszkola, szkoły i instytucje społeczne.

Raport CSR firmy DKV

Zapewnia on interesariuszom DKV transparentność oraz umożliwia ocenę i dokumentowanie naszych sukcesów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Krótko mówiąc: Nasz raport CSR stanowi podstawę ciągłego rozwoju środków CSR firmy DKV.

Raport CSR 2017
DKV Environmental policy

CSR-Bericht DKV