Zarząd firmy DKV Euro Service | Management

Zarząd firmy DKV Euro Service

Z myślą o przyszłości firma DKV Euro Service rozszerzyła w połowie 2018 roku skład Zarządu.

Sven Mehringer
Sven Mehringer odpowiada za działy Fuel/Energy i Vehicle Service. Jako ekonomista z wyższym wykształceniem pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w DKV Group. Był między innymi kierownikiem działu serwisu paliwa i pojazdów oraz prezesem REMOBIS.

Markus Präßl
Markus Präßl będzie odpowiadał za dział dystrybucji. Z wykształcenia jest inżynierem budowy maszyn. Od rozpoczęcia pracy w DKV Group w 2016 roku pełnił różne funkcje kierownicze w Ferchau Engineering, między innymi jako kierownik działu dystrybucji północ–zachód.

Geschäftsführung DKV Euro Service

Steuern gemeinsam die DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG: (v.l.) Jürgen Steinmeyer, Dr. Werner Grünewald, Markus Präßl, Sven Mehringer und Dr. Alexander Hufnagl.

Dr Alexander Hufnagl
Dr Alexander Hufnagl jako prezes DKV Euro Service odpowiada za działalność związaną z opłatami drogowymi. W holdingu DKV kieruje kompleksową strategią DKV Euro Service oraz działami zarządzania informacją i marketingu.

Inżynier budowy maszyn w stopniu doktora pracował na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach, np. Thyssen Industrie AG i Thyssen Aufzüge GmbH. Ponadto był członkiem zarządu Schaaf Industrie AG (SIAG).

Dr Werner Grünewald
Dr Werner Grünewald odpowiada w DKV Euro Service za dział Credit Management. Na poziomie holdingu zarządza finansami, zarządzaniem finansami / ryzykiem, personelem | zakupami | usługami centralnymi, prawem i refundacją.

Jest doktorem nauk ekonomicznych. Pełnił wcześniej funkcje kierownicze w różnych branżach, np. w grupie REWE, koncernie Thyssen oraz w firmie Kienbaum & Partner, oferującej usługi doradcze dla przedsiębiorstw.

Dr Alexander Hufnagl i dr Werner Grünewald wspólnie pełnią funkcję prezesów DKV Euro Service oraz holdingu.

Jürgen Steinmeyer
Jürgen Steinmeyer jest członkiem rozszerzonego zarządu w DKV Euro Service. Z wykształcenia logistyk. Jest ponadto prezesem Consorzio DKV Euro Service Włochy oraz kilku spółek zależnych DKV.