Zarząd firmy DKV Euro Service | Management

Zarząd firmy DKV Euro Service

Marco van Kalleveen
Marco van Kalleveen jako prezes DKV Euro Service odpowiada za całą działalność związaną z opłatami drogowymi. Pełni również funkcję dyrektora generalnego DKV Holding, odpowiedzialnego za marketing, rozwój rynku i strategię.

Posiada dyplom MBA z ekonomii uzyskany w Harvard Business School oraz może się poszczycić międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu, jak również udokumentowaną wiedzą z zakresu mobilności i logistyki. Marco van Kalleveen pełnił ostatnio funkcję dyrektora operacyjnego i członka zarządu LeasePlan, jednej z czołowych międzynarodowych firm leasingowych z branży motoryzacyjnej.

Dr Werner Grünewald
Dr Werner Grünewald odpowiada w DKV Euro Service za dział Credit Management. Na poziomie holdingu zarządza finansami, zarządzaniem finansami / ryzykiem, personelem | zakupami | usługami centralnymi, prawem i refundacją.

Jest doktorem nauk ekonomicznych. Pełnił wcześniej funkcje kierownicze w różnych branżach, np. w grupie REWE, koncernie Thyssen oraz w firmie Kienbaum & Partner, oferującej usługi doradcze dla przedsiębiorstw.

Sven Mehringer
Sven Mehringer odpowiada za działy Fuel/Energy i Vehicle Service. Jako ekonomista z wyższym wykształceniem pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w DKV Group. Był między innymi kierownikiem działu serwisu paliwa i pojazdów oraz prezesem REMOBIS.

Markus Präßl
Markus Präßl będzie odpowiadał za dział dystrybucji. Z wykształcenia jest inżynierem budowy maszyn. Od rozpoczęcia pracy w DKV Group w 2016 roku pełnił różne funkcje kierownicze w Ferchau Engineering, między innymi jako kierownik działu dystrybucji północ–zachód.

Jérôme Lejeune
W zespole zarządzającym Jérôme Lejeune odpowiada za sprawy związane z opłatami drogowymi. Poprzednio Lejeune był zatrudniony jako dyrektor ds. mobilności we francuskiej firmie VINCI Highways. Przed przejściem do VINCI pracował na stanowiskach handlowych i operacyjnych, w tym m.in. u niemieckiego operatora systemu poboru opłat drogowych Toll Collect oraz we francuskiej firmie transportowej i zbrojeniowej Thales.