Zarząd firmy DKV Euro Service | Management

Zarząd firmy DKV Euro Service

Marco van Kalleveen
Marco van Kalleveen na stanowisku dyrektora generalnego (CEO) DKV Euro Service i DKV Holding odpowiada za działalność związaną z opłatami drogowymi, rozwiązaniami cyfrowymi, marketingiem, a także za rozwój rynku oraz strategię.

Posiada dyplom MBA z ekonomii uzyskany w Harvard Business School, międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu, a także udokumentowaną wiedzę z zakresu transportu i logistyki. Marco van Kalleveen pełnił poprzednio funkcję dyrektora operacyjnego i członka zarządu LeasePlan, jednej z czołowych międzynarodowych firm leasingowych z branży motoryzacyjnej.

Peter Meier
Jako dyrektor finansowy (CFO) DKV Euro Service i DKV Holding Peter Meier jest odpowiedzialny za obszary IT, działalność operacyjną i biuro zarządzania projektami.

Urodzony w Szwajcarii Peter Meier ma wieloletnie doświadczenie jako dyrektor finansowy globalnych firm. Ostatnio był zatrudniony na stanowisku dyrektora finansowego w firmie HERE Technologies, będącej jednym z największych dostawców map cyfrowych i platform służących do lokalizacji. Przed dołączeniem do HERE pracował między innymi jako dyrektor finansowy, a później jako dyrektor generalny w KUONI Group – międzynarodowym biurze podróży.

Sven Mehringer
Sven Mehringer odpowiada za działy Fuel/Energy i Vehicle Service. Jako ekonomista z wyższym wykształceniem pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w DKV Group. Był między innymi kierownikiem działu serwisu paliwa i pojazdów oraz prezesem REMOBIS.

Markus Präßl
Markus Präßl będzie odpowiadał za dział dystrybucji. Z wykształcenia jest inżynierem budowy maszyn. Od rozpoczęcia pracy w DKV Group w 2016 roku pełnił różne funkcje kierownicze w Ferchau Engineering, między innymi jako kierownik działu dystrybucji północ–zachód.

Jérôme Lejeune
W zespole zarządzającym Jérôme Lejeune odpowiada za sprawy związane z opłatami drogowymi. Poprzednio Lejeune był zatrudniony jako dyrektor ds. mobilności we francuskiej firmie VINCI Highways. Przed przejściem do VINCI pracował na stanowiskach handlowych i operacyjnych, w tym m.in. u niemieckiego operatora systemu poboru opłat drogowych Toll Collect oraz we francuskiej firmie transportowej i zbrojeniowej Thales.