Zarząd firmy DKV Euro Service | Management

Zarząd firmy DKV Euro Service

Dr Werner Grünewald i dr Alexander Hufnagl (od lewej) wspólnie zarządzają DKV Euro Service.

Dr Werner Grünewald zarządza działalnością produktową i kredytową, a także dostawcami usług paliwowych i motoryzacyjnych.

Dr Alexander Hufnagl odpowiada za strategię i kierunek rozwoju DKV Euro Service oraz za działy marketingu i sprzedaży, a także za działalność związaną z poborem opłat drogowych.

Geschäftsführung DKV Euro Service