Wniosek o wydanie DKV CARD: Złóż wniosek o wydanie karty serwisowej

Wniosek o wydanie DKV CARD: Złóż wniosek o wydanie karty serwisowej

Dziękujemy za chęć złożenia wniosku o wydanie DKV CARD. Wypełnienie wniosku o wydanie DKV CARD zajmuje tylko kilka minut. Złożenie podpisu na wniosku o wydanie DKV CARD oznacza akceptację Ogólnych Warunków Handlowych DKV (OWH).

Zamów kartę paliwową DKV już teraz online

 

Zamów teraz online!

Złóż wniosek o wydanie karty serwisowej

Trzy małe kroki do uzyskania DKV CARD

1. Pobierz i wypełnij formularz wniosku o wydanie DKV CARD

Wniosek o wydanie DKV CARD dla rezydentów w Polsce

Polecenie zaplaty , (PDF)

Ankieta - osoby fizyczne (PDF)
Ankieta - spółki prawa handlowego (PDF)
Ogólne Warunki Handlowe


2. Wydrukuj i podpisz (oraz opatrz pieczęcią firmową) wniosek o wydanie DKV CARD.

3. Prosimy o przesłanie oryginału na adres:

DKV EURO SERVICE Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa

Kopię wniosku o wydanie DKV CARD oraz OWH należy przechowywać w dokumentacji

Prześlij dodatkowo kopie dokumentów:

Swoją DKV CARD otrzymasz wkrótce po przesłaniu do naszej firmy prawidłowo wypełnionych dokumentów i dokonaniu przez nas ich weryfikacji.

Skorzystaj z naszego doradztwa dla interesantów!

Podaj swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym . Udzielamy indywidualnych porad i przesyłamy specjalnie przygotowane oferty.

Skontaktuj się teraz