Bezpieczeństwo DKV CARD

Bezpieczeństwo DKV CARD

Informacje o bezpieczeństwie kart

Zaawansowane zabezpieczenia DKV CARD ograniczają ryzyko manipulacji kartą paliwową oraz apewniają pełną kontrolę podczas korzystania z niej w każdej podróży.

Informationen zur Kartensicherheit

Bezpieczeństwo karty dzięki numerowi PIN

Czterocyfrowy, osobisty numer identyfikacyjny (kod PIN) gwarantuje bezpieczeństwo podczas korzystania z karty DKV. Oprócz wygenerowanego przez system kodu PIN użytkownik może wystąpić z wnioskiem o zdefiniowanie własnego kodu PIN lub przyznanie indywidualnego kodu dla floty.

Większe bezpieczeństwo dzięki limitom dla kart

Dzięki serwisowi DKV COCKPIT samodzielne zarządzanie limitami dla kart oraz powiązaną funkcją powiadomień jest teraz wyjątkowo łatwe. Pozwala to nie tylko lepiej kontrolować koszty, lecz pomaga także ograniczyć ryzyko w przypadku nadużyć.

Dezaktywacja kart i raportów o transakcjach

Poprzez tymczasowe aktywowanie oraz dezaktywowanie DKV CARDs można zapobiegać ich nieuprawnionemu użyciu. Raporty dostępne w narzędziu DKV eREPORTING zawierają dane o każdym procesie autoryzacji, a także wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN.

Personalizacja usług na karcie DKV CARD

DKV CARD oferuje dwa pakiety usług, dzięki czemu możliwe jest łatwe i przejrzyste definiowanie produktów, jakie będą obsługiwane poprzez kartę:

RC 30 (pakiet usług 30):

Individuelle Beschränkung

RC 90 (pakiet usług 90)

Zalety DKV CARD

Bezpieczeństwo po utracie karty


Utraconą kartę DKV CARD można w każdej chwili zablokować pod całodobowym numerem serwisowym +49 221 82779697, Ponadto w bezpłatnym i zabezpieczonym panelu klienta DKV znajduje się formularz, który można złożyć w celu zablokowania karty

Złóż wniosek o wydanie DKV CARD

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Pilnuj swojej karty i kodu PIN

Hiperłącza

Protokół przekazania DKV CARD (PDF)

Formularz online w celu zablokowania DKV CARD