Przyszłość rozliczania opłat drogowych w Europie – DKV BOX EUROPE

Przyszłość rozliczania opłat drogowych w Europie – DKV BOX EUROPE

DKV BOX EUROPE umożliwi rozliczanie opłat drogowych w Europie za pomocą jednego urządzenia. Wszystkie transakcje w systemach poboru opłat drogowych będą wyszczególnione w jednolitym rozliczeniu DKV.

Skontaktuj się z nami!
EETS

Zalety DKV BOX EUROPE

W chwili wprowadzenia na rynek w 2018 r. planowana jest możliwość rozliczania opłat drogowych w Belgii. Krótko po tym dojdą Austria, Francja, Hiszpania, Portugalia oraz Włochy. W przypadku Niemiec i Polski nadal nie ma jasności co do wdrożenia w życie rozporządzenia w sprawie systemu EETS przez operatorów systemów poboru opłat drogowych.

Dlatego też aktualnie nie można określić, od kiedy w tych krajach będzie możliwe ewidencjonowanie oraz rozliczanie opłat drogowych za pomocą urządzeń pokładowych EETS. Problem ten dotyczy jednak w równym stopniu wszystkich firm oferujących rozwiązania dla systemu EETS.