Tipps TIS PL Maut Frankreich

Ważne wskazówki TIS PL

Prawidłowy przejazd – szybsze dotarcie do celu

TIS PL: Francuski system myta: Jakie są kategorie pojazdów we francuskim systemie myta?

Co oznaczają różnego rodzaju tablice informacyjne?

Pamiętaj, aby korzystać z odpowiedniego pasa ruchu; w tym miejscu znajdzies informację o oznakowaniach pasów ruchu (PDF).

Co to są zarezerwowane pasy ruchu i jakiego rodzaju punkty poboru myta je oferują?

Określone pasy ruchu przy francuskich punktach poboru myta są zarezerwowane dla pojazdów kategorii 4 . Przy korzystaniu z tego pasa ruchu nazliczana jest automatycznie stawka za kategorię 4 . Zarezerwowany pas ruchu znajduje się po prawej stronie punktu poboru myta i oznaczony jest pomarańczowym sześciokątem, ze znakiem samochodu ciężarowego albo z nazwą „Klasa 4“.

Przy następujących punktach zastrzeżone są zarezerwowane pasy ruchu:

Nie ryzykuj naliczenia stawki za nieprawidłową kategorię pojazdu!

Zwróć koniecznie uwagę, aby przy przejeździe przez punkt poboru myta korzystać z prawidłowego pasa ruchu, w ten sposób zaoszczędzisz gotówkę a Twoje pojazdy rozliczane będą zawsze w ramach prawidłowej kategorii.

Wskazówka DKV

W liście przejazdów na Twoim rozliczeniu, w kolumnie pas ruchu, znajdziesz informację, w przypadku których przejazdów skorzystano z zarezerwowanego pasa ruchu. Poza tym w DKV eREPORTING masz możliwość bezpłatnej analizy przypadków korzystania z nieprawidłowego pasa ruchu. W ten sposób otrzymujesz szybko i w prosty sposób przegląd nieprawidłowych transakcji i na tej podstawie możesz zwrócić uwagę Twoim kierowcom na prawidłowe korzystanie z pasów ruchu!

Co oznacza dozwolona prędkość 30 na pasach ruchu? Dalsze wskazówki do optymalnego wykorzystania nowej możliwości, czyli dozwolonej prędkości 30 na pasach ruchu

Dozwolona prędkość 30 na pasach ruchu: Ten nowy innowacyjny serwis na francuskiej sieci autostrad uruchomiony zostanie przy rosnącej liczbie punktów poboru myta Dozwolona prędkość 30 na pasach ruchu ruchu.
Pasem tym możesz przejechać z prędkością od do 30 km/h, przy czym elektroniczne myto uregulowane zostanie automatycznie, bez przerywania jazdy. Przejazd bez zatrzymywania się pozwala klientom DKV oszczędzić benzynę i skrócić czas jazdy! Dzięki optycznemu systemowi rozpoznawania, ustalana jest klasa pojazdu. Czujniki rozpoznają tablicę numeru, zapalają zielone światło i otwierają szlaban.

Durch ein optisches Erkennungssystem wird die Fahrzeugklasse ermittelt. Antennen erkennen das Nummernschild und lösen so das grüne Ampellicht und die Öffnung der Schranke aus. Warunkiem, aby wasz DKV BOX był rozpoznany przy tym pasie ruchu, jest to aby

Reklamacje klientów: na przykład rozliczanie TIS PL

Czy zdążyłeś już zauważyć na Waszej liście przejazdów TIS PL skrót „TLPC“? Zapewne byłeś nieco poirytowany rozliczeniem „Tarif le plus cher“ – po polsku „taryfa maksymalna“. Dzięki następującym wskazówkom możesz uniknąć błędnego obliczenia:
Dwa główe powody nieprawidłowego rozliczenia transakcji to:


 1. naliczenie taryfy maksymalnej,
 2. nieprawidłowa klasyfikacja Twojego pojazdu w punkcie poboru myta

TIS PL Reklamacja: Dlaczego naliczana jest taryfa maksymalna (TLPC)?

Powodem naliczenia taryfy maksymalnej (TLPC) jest przekroczenie maksymalnego okresu pobytu na trasie podlegającej opłacie drogowej. W zależności od operatora, Twoje pojazdy mogą pozostać na autostradzie maksymalnie od 24 do 48 godzin. Nie ma możliwości reklamowania niniejszych taryf TLPC. Poniżej znajduje się informacja o dozwolonym czasie pobytu na drogach administrowanych przez odpowiednie francuskice sieci :

Maksymalnie 24 godziny można przebywać na drogach administrowanych przez

Maksymalnie 48 godziny można przebywać na drogach administrowanych przez

Brak ograniczenia czasu pobytu na drogach administrowanych przez:

Wskazówka DKV

Czy przestrzegasz maksymalnego czasu pobytu, aby uniknąć naliczenia stawki maksymalnej. Przejazd odcinkiem autostrady A19 (ARCOUR) między „Savigny sur Clairis” a „St-Hilaire-les-Andrésis” jest bezpłatny pod warunkiem, że podróż trwa nie dłużej niż 30 minut. W przypadku gdy pokonanie tego odcinka zajmuje ponad 30 minut, przez francuskiego operatora ARCOUR naliczana jest opłata drogowa w maksymalnej wysokości.

W DKV eREPORTING po 24 godzinach użytkownicy DKV BOX mają do dyspozycji bezpłatną ocenę wszystkich tras z poprzedniego dnia. Dzięki temu możesz szybko stwierdzić gdzie i kiedy naliczona została maksymalna stawka za przekroczenie czasu i dysponując taką informacją zwrócić uwagę kierowcom, aby oszczędzali pieniądze!

Reklamacja TIS PL: W punkcie poboru myta niepoprawnie zarejestrowano miejsce wjazdu bądź wyjazdu

Stawka maksymalna (TLPC) naliczana będzie także wtedy, gdy operator nie potrafi określić faktycznie przejechanej trasy, ponieważ informacja o miejscu wjazdu albo wyjazdu nie została zarejestrowana prawidłowo. Operator nalicza wówczas standardowo najdłuższą trasę.

Nieprawidłowa rejestracja miejsca wjazdu i wyjazdu związana jest z 3 różnymi czynnikami:

 1. nieprawidłowe korzystanie z pasa ruchu przez kierowcę,
 2. uszkodzony punkt poboru myta,
 3. uszkodzony DKV BOX!

Reklamacja TIS PL: Kiedy naliczana jest „nieprawidłowa“ klasa? Dlaczego mój pojazd przyporządkowany został do nieprawidłowej kategorii pojazdów?

W przypadku myta francuskiego podstawę różnicowania wysokości opłat stanowi kategoria pojazdów.
Kategoria pojazdu określana jest przy pomocy 3 następujących informacji:

 1. wysokość pojazdu,
 2. dopuszczalny ciężar całkowity,
 3. ilość osi (z kontaktem z podłożem)

Do klasy 3 i 4 zalicza się wszystkie pojazdy, których wysokość całkowita przekracza 3 m lub ich dopuszczalny ciężar całkowity 3,5 t (transport ciężki = TIS PL). Klasa 3 różni się od klasy 4 jedynie liczbą osi: Pojazdy klasy 3 mają maksymalnie 2 osie, pojazdy klasy 4 mają więcej niż 2 osie.

W celu elektronicznej opłaty myta we Francji można stosować DKV BOX w samochodach ciężarowych i w autobusach kategorii 3 lub 4. Klasa pojazdów jest wprawdzie ujęta w DKV BOX, ale operatorzy nie korzystają z tej informacji przy naliczaniu opłat drogowych. Operatorzy rejestrują klasę pojazdów przy przejeździe przez punkt poboru myta. Rejestracja może być manualna – dokonywana przez personel lub automatyczna – przy pomocy czujników umieszczonych przy pasach ruchu. Może się zdarzyć, że klasa pojazdu zostanie nieprawidłowo rozpoznana w punkcie poboru myta i „przeklasyfikowana“.

Oczywiście istnieje później możliwość reklamowania tego rodzaju transakcji u operatorów. Takich sytuacji można uniknąć, jeśli nie korzysta się z pasów ruchu zarezerwowanych dla klasy 4.

Skontaktuj się z Twoim doradcą DKV, a on Ci pomoże!

Jak możecie zapobiec naliczeniu taryfy maksymalnej (TLPC)?

Wskazówka DKV

DKV eReporting w ramach „raportów o odstępstwach od normy“ oferuje analizę „stawki maksymalne“. Narzędzie to pozwala na sprawną identyfikację nieprawidłowych transakcji i daje możliwość podjęcia szybkiej reklamacji!

W ramach raportu dowiesz się, kiedy otrzymałeś lub kiedy otrzymasz notę uznaniową od operatora. Możesz również sortować transakcje dotyczące myta według „oznaczeniem“, co daje możliwość sprawdzenia, czy wpłynęła korekta.

Jak uniknąć naliczania opłat wg maksymalnej taryfy (TLPC) przy stacji poboru opłat drogowych „Aire de l’Adour Nord” na autostradzie A65?

W przypadku pojazdów zarówno wjeżdżających na autostradę, jak i zjeżdżających przy tej samej stacji poboru opłaty naliczane są wg maksymalnej taryfy TLPC. Dotyczy to w szczególności stacji poboru opłat nr°6 „Aire de l’Adour Nord” na autostradzie A65 (Alienor) , tzn. jeśli kierowca wjechał na autostradę przy wjeździe nr°6 i chce się zatrzymać na parkingu „Aire de l’Adour”, to wyjeżdżając nie powinien korzystać z tego samego zjazdu.

Przy czym decydujący jest czas przejazdu:
Jeżeli pomiędzy wjazdem a zjazdem upłynęło mniej niż 15 minut, opłaty naliczane są wg najniższej taryfy.
Jeżeli czas przejazdu wynosi ponad 15 minut, stosowana jest taryfa maksymalna.

Zalecamy: Zjechać przy najbliższym zjeździe „Aire de l’Adour Sud” (nr 7). Odcinek pomiędzy zjazdami nr 6 oraz 7 ma długość ok. 7 km i jest bezpłatny, pod warunkiem że zostanie pokonany w czasie krótszym niż 30 minut.

Operator nie udziela zwrotu w przypadku powtórnej reklamacji.

Stosowane w tym przypadku są taryfy opłat drogowych TLMC oraz TLPC

Częste pytania dotyczące TIS PL, myto francuskie i poprawne korzystanie z pasów ruchu?

 • Co powinien zrobić kierowca, jeśli niepoprawnie zarejestrowano DVK Box w punkcie wjazdu?
  W tym przypadku kierowca powinien wyjąć potwierdzenie zapłaty myta, ewentualnie zgłosić się do personelu obsługującego punkt poboru myta korzystając z urządzenia głośnomówiącego. Przy wyjeździe kierowca powinien koniecznie skorzystać z manualnego pasa ruchu i okazać potwierdzenie zapłaty personelowi obsługującemu punkt poboru myta. Po okazaniu potwierdzenia zapłaty dane trasy oraz DKV BOX zostaną zarejestrowane manualnie, a odpowiednia wysokość opłaty podana zostanie w kolejnej fakturze DKV.
 • Co powinien zrobić kierowca, jeśli niepoprawnie zarejestrowano DKV BOX w punkcie wyjazdu?
  W tym przypadku kierowca powinien sprawdzić umiejscowienie DKV BOX, ponownie podjechać do szlabanu przy punkcie opłat myta i ewentualnie zgłosić się do personelu obsługującego punkt poboru myta myto korzystając z urządzenia głośnomówiącego.
 • Naliczono mi stawkę maksymalną. W jaki sposób mogę to zareklamować?
  Stawki maksymalnej naliczonej za przekroczenie czasu nie można zasadniczo zareklamować. Tego rodzaju pytania należy kierować do doradcy DKV. Jeżeli zostałeś obciążony stawką maksymalną z powodu błędnego zarejestrowania punktu wjazdu lub wyjazdu, możesz oczywiście reklamować tego rodzaju transakcje za pośrednictwem doradcy DKV. Należy wówczas przesłać kopię potwierdzenia wjazdu lub wyjazdu. „Nieprawidłowa kwota“ zostanie w całości uznana a obciążenie skorygowaną kwotą nastąpi w odrębnej pozycji na fakturze.
 • Samochód jest zawsze nieprawidłowo klasyfikowany w tym samym punkcie poboru myta. Jak mogę to zmienić?
  Możesz zwrócić się do doradcy DKV z prośbą o pomoc.
 • Jak reklamować naliczenie stawki maksymalnej dla transakcji przy użyciu DKV CARD?
  Jeżeli kwota myta jest za wysoka, możesz ją reklamować przy wyjeździe bezpośrednio w punkcie, przy którym otrzymujesz kwit potwierdzenia wyjazdu. Możesz to zrobić korzystając z urządzenia głośnomówiącego. Otrzymasz odpowiedni formularz, który należy wypełnić i odesłać do operatora. Doradca DKV również może się tym zająć. W przypadku utraty potwierdzenia lub jeśli nie możesz go okazać z innego powodu, jesteś zobowiązany zgłosić się do personelu obsługującego punkt poboru myta. W tym przypadku nie możesz kontynuować jazdy i automatycznie naliczona zostanie stawka maksymalna.

Wymagane dokumenty do reklamacji nieprawidłowego naliczenia stawki maksymalnej u danego operatora:

Oryginalne potwierdzenie wjazdu – w celu okazania i sprawdzenia przez operatora

TIS PL Program rabatowy: Dzięki DKV BOX możesz osiągnąć wyjątkowy zysk - do 13% rabatu dla transakcji TIS PL

W przypadku niektórych operatorów uczestnictwo w programie rabatowym jest automatyczne i bezpłatne (np. ASF, ESCOTA), w przypadku innych wymagana jest opłata wstępna za urządzenie pokładowe lub jedna opłata w zależności od liczby urządzeń pokładowych. Samochody ciężarowe, które są szczególnie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego będą uprzywilejowane w programach rabatowych. W zależności od operatora klasyfikacja pojazdu według emisji zanieczyszczeń oraz miesięczny obrót myta netto będą uwzględniane przy udzielaniu rabatu i będą służyły za podstawę jego obliczenia.

Uwaga: Stosowanie urządzeń DKV BOX TIS PL oraz DKV BOX SELECT z przypisanym numerem rejestracyjnym pojazdu umożliwia uczestniczenie w programach rabatowych. Ponieważ urządzenia DKV BOX TIS PL oraz DKV BOX SELECT z przypisanym numerem rejestracyjnym przeznaczone są do używania w określonym pojeździe, oznaca to, że mogą być one zainstalowane wyłącznie w przewidzianym do tego pojeździe. Stanowczo zabrania się korzystania z urządzenia DKV BOX w innym niż zarejestrowany i przyporządkowany do niego pojazd.

Niektórzy operatorzy (SANEF, APPR, ASF…) przeprowadzają automatyczne kontrole w celu sprawdzenia tablic rejestracyjnych. W przypadku rozbieżności między tablicami rejestracyjnymi OBU a tablicami rejestracyjnymi pojazdów operatorzy ci nie udzielają rabatów.

W jaki sposób rozpoznam w mojej fakturze DKV, które przejazdy związane z poborem myta rozliczone zostały z rabatem

W fakturze DKV rozliczany jest obrót myta podlegający rabatowi we Francji jako suma. Rozpoznać to można na podstawie kodu produktu 5J01. Wszystkie inne szczegóły znajdziesz w liście przejazdów DKV.

Informacja o udzielonych rabatach dla danego urządzenia pokładowego ewentualnie dla klienta w liście przejazdów DKV

Lista przejazdów DKV zawiera udokumentowanie poszczególnych przejazdów wszystkich pojazdów jak również rabaty i opłaty operatorów. Pierwsza strona listy przejazdów zawiera zestawienie obrotów myta, rabatów i opłat operatorów. Aby zestawienie było czytelniejsze, widzisz sumy całkowite przypadające na operatora i na DKV BOX.

Jeżeli rabaty albo opłaty operatorów naliczone zostaną jedynie jako wartość sum przypadających na klienta (SANEF, SAPN, ATMB, AREA), znajdziesz te wartości na końcu zestawienia jako tabor ogółem podając operatora. Następnie otrzymasz z listy przejazdów szczegółowy wykaz wszystkich poszczególnych transakcji odnośnie pojazdów.

Jak wyglądają comiesięczne rozliczenia TIS PL poprzez DKV Euro Service?

Od października 2014 dostępna jest bardziej przejrzysta metoda rozliczenia opłat TIS PL. Od teraz wystawiane faktury będą naliczane osobno za każdy miesiąc! Pozwoli to na szybkie przyporządkowanie transakcji do danego miesiąca, w którym miały one miejsce.Rozliczenia TIS PL z uwzględnieniem rabatów i prowizji operatora (PDF) zawarte są na fakturze wystawianej 15 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego i zawierają wszystkie transakcje z poprzedniego miesiąca.

Jakie pozycje zawarte są w miesięcznym zestawieniu TIS PL?