Ważne wskazówki dotyczące systemu Viapass w Belgii

Ważne wskazówki dotyczące systemu Viapass w Belgii

Prawidłowy przejazd – szybsza podróż

Kogo dotyczy obowiązek opłat drogowych?

Obowiązkiem opłat objęte są wszystkie, zarówno belgijskie, jak i zagraniczne samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t poruszające się po belgijskich drogach.

Kogo nie dotyczy obowiązek opłat drogowych?

Obowiązkiem opłat nie są objęte następujące pojazdy:

Obowiązkiem opłat drogowych objęte są wyłącznie pojazdy wykorzystywane do transportu towarów. To oznacza, że obowiązek opłat drogowych nie dotyczy pojazdów przeznaczonych do przewożenia osób (samochodów osobowych, autobusów, przyczep kempingowych, samochodów kempingowych itp.).

W jaki sposób rozliczane będą opłaty drogowe w Belgii?

Wszystkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t muszą być wyposażone w działające urządzenie pokładowe.

Jak zamówić urządzenie pokładowe?

Odpowiednie urządzenia pokładowe można łatwo i wygodnie zamawiać przy użyciu nowego narzędzia online poprzez stronę . Resztą, w tym rejestracją u operatora systemu Satellic, zajmie się DKV.

Jak zainstalować urządzenie pokładowe?

Instalację urządzenia pokładowego należy wykonać zgodnie ze skróconą instrukcją obsługi dostarczaną wraz z urządzeniem. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji są również dostępne na stronie internetowej Satellic . Poruszanie się po belgijskich drogach jest dozwolone pod warunkiem, że wskaźnik w urządzeniu pokładowym świeci się na zielono.

Jak wykonać test urządzenia pokładowego?

Operator Satellic zwraca się z prośbą do klientów, aby aktywowali swoje urządzenia pokładowe i przetestowali ich funkcjonowanie. W tym celu niezbędne jest uruchomienie urządzenia pokładowego na terenie jednego z krajów członkowskich UE (27 państw członkowskich + Szwajcaria). Należy się upewnić, że urządzenie pokładowe odbiera sygnał GPS i znajduje się w zasięgu sieci GSM.

Instrukcja:
1. Włącz urządzenie pokładowe, używając przycisku z haczykiem (środkowy przycisk)
2. Na ekranie pojawi się komunikat „Starting” a następnie logo Satellic/Viapass
3. Kontrolka w urządzeniu pokładowym będzie migać na czerwono, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Not ready”
4. Odstaw urządzenie pokładowe i nie ruszaj go przez co najmniej 15 minut
5. Urządzenie pokładowe przełączy się w tryb Standby (czarny ekran), kontrolka przestanie świecić na czerwono
6. Dokonaj aktywacji, używając przycisku z haczykiem (środkowy przycisk)
7. Ponownie pojawi się ekran startowy (logo Satellic/Viapass)
8. Kontrolka w urządzeniu pokładowym będzie migać na zielono, w urządzeniu pokładowym zostanie wyświetlony numer rejestracyjny pojazdu i kwota 0,00 euro

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej operatora Satellic.

Jak przeprowadzić aktywację urządzenia pokładowego podczas eksploatacji?

Jeżeli urządzenie pokładowe nie zostało zainstalowane na stałe lub połączone z zapłonem, w niżej opisanych przypadkach niezbędne jest jego aktywowanie podczas eksploatacji. Aktywacji należy dokonać, używając przycisku z haczykiem (środkowy przycisk).

Pojazd w ruchu:

Stojący/parkujący pojazd:

Gdzie można nabyć eurowiniety obowiązujące w pozostałych krajach?

Ze względu na wprowadzenie belgijskiego systemu opłat drogowych używane dotychczas eurowiniety tracą swoją ważność na terenie Belgii. Do podróżowania w pozostałych krajach, w których obowiązują eurowiniety, tj. Danii, Luksemburgu, Holandii oraz Szwecji, nadal konieczne jest wykupienie odpowiedniej eurowiniety.

Można ją nabyć w jednym z ponad 550 punktów sprzedaży (POS).

Aby uniknąć długiego oczekiwania w punktach sprzedaży (POS), eurowinietę można wygodnie zamówić poprzez stronę internetową DKV .

Na podstawie jakich parametrów rozliczane będą opłaty drogowe w ramach nowego systemu w Belgii?

Opłata jest ustalana w zależności od:

Czy dostępna jest tabela z aktualnymi stawkami opłat?

W każdym z trzech regionów (Flandria, Walonia oraz Bruksela) obowiązują różne stawki opłat drogowych .

Ile wynosi kaucja za jedno urządzenie pokładowe?

Za każde urządzenie pokładowe pobierana jest kaucja w wysokości 135 EUR. Zwrot kaucji następuje przy zwrocie urządzenia.

Czy przeprowadzane będą kontrole oraz jakie konsekwencje grożą w razie braku urządzenia pokładowego podczas kontroli?

W ramach systemu Viapass i przy współpracy wszystkich trzech belgijskich regionów przeprowadzane będą kontrole. W przypadku stwierdzenia braku aktywnego urządzenia pokładowego w pojeździe naliczane będą wysokie kary pieniężne.

Kara grzywny w standardowej wysokości wymierzana w każdym z trzech regionów w przypadku stwierdzenia złamania przepisów belgijskiego systemu poboru opłat od samochodów ciężarowych wynosi 1 000 EUR.