Co należy wiedzieć o systemie opłat drogowych na Białorusi

Co należy wiedzieć o systemie opłat drogowych na Białorusi

Na wyznaczonych odcinkach dróg na terenie Białorusi obowiązuje elektroniczny system poboru opłat drogowych od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t oraz autobusów. Opłaty są naliczane wyłącznie za pomocą urządzeń pokładowych.

Operatorem systemu jest firma BelToll, a sieć płatnych odcinków obejmuje 1723 km dróg.

Już teraz klienci DKV mogą korzystać z narzędzia DKV TOLL MANAGER w DKV COCKPIT, bezpiecznej strefie klienta w witrynie internetowej DKV, aby zamawiać produkty związane z obsługą opłat drogowych. Informacje dotyczące uzyskania dostępu do serwisu DKV COCKPIT znajdują się na stronie Konto klienta .

Maut Weißrussland BelToll

Kategorie i opłaty drogowe

Wysokość opłaty jest uzależniona od:

Stawki opłat drogowych nie obejmują podatku VAT (liczba osi / stawka):

Pierwsza rejestracja

W celu dokonania pierwszej rejestracji do serwisu DKV należy przesłać następujące dokumenty (wygenerowanie umowy i listy pojazdów następuje automatycznie podczas rejestracji online, umowę należy jedynie podpisać):

Odbiór urządzeń pokładowych w punktach POS

Po dokonaniu rejestracji i złożeniu zamówienia urządzenie pokładowe BelToll należy odebrać w jednym z punktów dystrybucji BelToll, przedkładając następujące dokumenty:

OBU Maut Weißrussland

Szanowni Użytkownicy!

Zgodnie z pkt 69 rozporządzenia „O zasadach pobierania opłaty za przejazd pojazdów po płatnych drogach samochodowych Białorusi” wszystkie spory i nieporozumienia związane z użytkowaniem płatnych dróg, naliczaniem i pobieraniem opłaty za przejazd, w tym opłaty podwyższonej, są rozstrzygane w drodze składania reklamacji.

Zgodnie z pkt 76–78 rozporządzenia reklamacje związane z naliczaniem i pobieraniem opłaty podwyższonej składa się do Inspekcji Transportowej Ministerstwa Transportu i Komunikacji Białorusi (220088, Mińsk, ul. Smolenskaya 15-717 [ros. 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15-717]) listem wysłanym za potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z pkt 70, 74–75 rozporządzenia reklamacje związane z naliczaniem i pobieraniem opłaty za przejazd składa się do Instytucji Państwowej „Belavtostrada” (220073, Mińsk, per. 4 Zagorodniy 58a [ros. 220073, г. Минск, пер 4-й Загородный, 58а]).

Przy składaniu reklamacji związanych z naliczaniem i pobieraniem opłaty podwyższonej należy przedstawić kopie następujących dokumentów:

Oprócz przesyłki pocztowej reklamacje można składać, korzystając z formularza elektronicznego na stronie internetowej belltoll.by

W tym miejscu można się łatwo i szybko zarejestrować w systemie rozliczania opłat drogowych na Białorusi.

Jesteś klientem DKV i korzystasz z serwisu online, ale nie zarejestrowałeś się jeszcze w systemie rozliczania opłat drogowych na Białorusi?

Aby zarejestrować się w systemie rozliczania opłat drogowych na Białorusi, wejdź w zakładkę Login klienta i zaloguj się przy użyciu swoich danych, a następnie dokonaj rejestracji online w systemie rozliczania białoruskich opłat drogowych w serwisie DKV.

Jesteś klientem DKV, ale nie korzystasz jeszcze z serwisu online i usługi rozliczania opłat drogowych na Białorusi?

Aby uzyskać dostęp do strefy klienta, wypełnij formularz Główny użytkownik serwisu DKV online i po podpisaniu oraz opatrzeniu pieczęcią prześlij go do właściwego doradcy DKV .

Po utworzeniu konta z dostępem do strefy klienta otrzymasz wiadomość e-mail z danymi do logowania. Z ich pomocą możesz się zalogować, wchodząc w zakładkę Login klienta i dokonać rejestracji online w systemie rozliczania białoruskich opłat drogowych w serwisie DKV.

Jesteś już klientem DKV zarejestrowanym za jego pośrednictwem u operatora BelToll i chcesz zarejestrować dodatkowe pojazdy?

Wygodnym sposobem zarejestrowania dodatkowych pojazdów jest rejestracja online w serwisie DKV. Istniejące dane pojazdów są przechowywane na Twoim koncie klienta, co umożliwia łatwą i wygodną obsługę.

Korzystasz z płatnych dróg na Białorusi i chcesz od teraz korzystnie rozliczać opłaty drogowe za pośrednictwem DKV?

Jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem i chcesz od teraz rozliczać opłaty drogowe na Białorusi poprzez DKV EURO SERVICE, skontaktuj się z właściwym doradcą DKV !

Chcesz korzystać z zalet rozliczania opłat drogowych na Białorusi za pośrednictwem DKV, ale nie jesteś jeszcze naszym klientem?

Zostań klientem DKV i korzystaj ze wszystkich zalet! Niezbędne instrukcje znajdziesz w zakładce Zostań klientem . Wniosek o wydanie DKV CARD oraz wypełniony formularz. Główny użytkownik serwisu DKV online , po podpisaniu oraz opatrzeniu pieczęcią, prześlij do właściwego doradcy DKV . Po utworzeniu konta z dostępem do strefy klienta otrzymasz wiadomość e-mail z danymi do logowania. Zaloguj się, wybierając zakładkę Login klienta i skorzystaj z narzędzia DKV do rejestracji online w systemie rozliczania białoruskich opłat drogowych.

Po utworzeniu konta z dostępem do strefy klienta otrzymasz wiadomość e-mail z danymi do logowania. Zaloguj się, wybierając zakładkę Login klienta i skorzystaj z narzędzia DKV do rejestracji online w systemie rozliczania białoruskich opłat drogowych.