Opłaty drogowe w Czechach — bezpłatna rejestracja

Opłaty drogowe w Czechach — bezpłatna rejestracja

W przypadku płatności post-paid opłaty są rejestrowane, a następnie rozliczane za pomocą DKV CARD. Jest to sposób szczególnie polecany wszystkim tym, którzy regularnie podróżują przez terytorium Czech.
Należy wypełnić, podpisać a następnie podstemplować pieczęcią firmową następujące formularze:

Wniosek rejestracyjny (PDF)
Dane kontaktowe (PDF)
Rejestracja pojazdu (PDF)
Pełnomocnictwo (PDF)

Registrierung Maut Tschechien

Dodatkowo należy załączyć następujące dokumenty:

Registrierung Maut Tschechien

Prosimy o wysłanie zamówienia bezpośrednio do Państwa opiekuna w DKV. Jeśli nie posiadacie Państwo danych kontaktowych, prosimy o znalezienie tej informacji we właściwym dla Państwa przedstawicielstwie DKV.

Dodatkowe zamówienia urządzeń pokładowych

Aby zamówić dodatkowe urządzenia pokładowe, należy wypełnić następujący formularz:
Rejestracja pojazdu (PDF)

Ponadto należy dostarczyć:


Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi (PDF) operatora systemu poboru opłat.

Kilka dni po złożeniu dyspozycji zamówione urządzenia pokłądowe będą dostępne do odbioru w punktach dystrybucji lub punktach informacyjnych.

Podczas odbioru pierwszego oraz kolejnych urządzeń pokładowych wymagane jest przedłożenie:

Można dodatkowo skorzystać z numeru czeskiej infolinii +420 272 6986-29.

W przypadku wprowadzenia niewłaściwych danych do rejestru istnieje możliwość ich skorygowania w najbliższym punkcie informacyjnym premid point.

Jeżeli urządzenie pokładowe nie zostało uprzednio zarejestrowane poprzez DKV, jego rejestracji można dokonać w punkcie informacyjnym lub w punkcie dystrybucji.

Rejestracja przy użyciu karty DKV CARD możliwa jest również bezpośrednio w punktach informacyjnych i punktach dystrybucji:

1. Urządzenie pokładowe można odebrać w punktach informacyjnych premid point zlokalizowanych w miejskich centrach. Akceptowane są płatności zarówno w systemie pre-paid, jak i post-paid (płatność z dołu):

W przypadku płatności pre-paid stan środków przeznaczonych do rozliczania opłat drogowych uzupełniany jest na urządzeniu przed rozpoczęciem jazdy.

Urządzenia można uzupełniać środkami w wysokości od 500 CZK (ok. 15 euro) do maksymalnie 15 000 CZK (ok. 500 euro).

W przypadku trybu pre-paid niezbędne jest przedłożenie dokumentów pojazdu, w tym potwierdzenia klasy emisji spalin, dowodu osobistego i prawa jazdy wnioskodawcy oraz karty DKV danego pojazdu.

Należy wypełnić formularz płatności pre-paid (PDF), który zostanie podpisany przez kierowcę w punkcie informacyjnym.

W przypadku płatności post-paid niezbędne jest przedłożenie DKV CARD rejestrowanego pojazdu oraz kopii dokumentów pojazdu, w tym potwierdzenia klasy emisji spalin.

Należy ponadto dostarczyć numer NIP, wyciąg z rejestru działalności gospodarczej nie starszy niż 3 miesiące i poświadczony przez urząd oraz kopię dowodu osobistego osoby składającej podpis.

Wypełniony formularz płatności post-paid powinien być podpisany w punkcie informacyjnym premid point przez osobę upoważnioną do składania podpisu. (patrz rozpoczęcie rejestracji).

2. Urządzenie pokładowe może być odebrane bezpośrednio w punktach dystrybucji premid point zlokalizowanych przy autostradach.

W tym przypadku rozliczenie opłat drogowych możliwe jest wyłącznie w systemie pre-paid.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do punktu informacyjnego premid point (s.o.), są takie same, jak przy płatności pre-paid. Die Punkty dystrybucji rozmieszczone są bezpośrednio przy autostradach.

Ważne: Faktury wystawiane przez czeskich operatorów systemu poboru opłat mogą podlegać zwrotowi podatku VAT. Z chwilą rejestracji do systemu poprzez DKV, wszelkie rozliczenia odbywają się wyłącznie z firmą DKV (klient nie wykonuje przelewu do Czech).

Informacja ta jest dodatkowo sygnalizowana dopiskiem „Don't pay - not a payment notice - settled by clearing!" zamieszczaną na czeskich fakturach.

Zwracanie urządzeń pokładowych

Urządzenia pokładowe pre paid muszą być zwracane do punktów sprzedaży (POS) - punktów dystrybucyjnych oraz kontaktowych. Urządzenia post paid powinny zostać zwrócone bezpośrednio do punktów kontaktowych. Wszystkie urządzenia pokładowe do naliczania opłat drogowych mogą zostać również przesłane wraz z kopią dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz oryginałem myto „Claim form“ (PDF) bezpośrednio do punktów kontaktowych w Czechach.