Opłaty drogowe na Słowacji – rejestracja

Opłaty drogowe na Słowacji – rejestracja

Rozliczenia pre-paid – bezpłatna rejestracja

Wypełniony formularz płatności pre-paid należy przedłożyć w punkcie dystrybucji lub w punkcie informacyjnym wraz z oryginałami następujących dokumentów:

Urządzenia pokładowe umożliwiające rozliczanie w systemie pre paid wydawane są bezpośrednio w punktach sprzedaży.
Rozliczanie opłat drogowych na Słowacji można rozpocząć natychmiast po uzupełnieniu stanu środków.
Formularz płatności pre-paid (PDF)

Registierung Maut Slowakei
Registrierung Maut Slowakei

Rozliczenie post-paid – bezpłatna rejestracja

W przypadku płatności post-paid rejestrowane opłaty rozliczane są za pomocą karty DKV. Jest to metoda szczególnie polecana w przypadku przewoźników regularnie jeżdżących po słowackich drogach. Prosimy o całkowite wypełnienie poniższego formularza:
Order Form

Zamówianie kolejnych urządzeń pokładowych

W przypadku zamówienia kolejnych urządzeń prosimy o całkowite wypełnienie poniższego formularza:
Order Form

Ponadto należy dostarczyć:

regis

Prosimy o wysłanie zamówienia bezpośrednio do Państwa opiekuna w DKV. Jeśli nie posiadacie Państwo danych kontaktowych, prosimy o znalezienie tej informacji we właściwym dla Państwa przedstawicielstwie DKV.

Ważne: Dokumenty przesyłane do DKV drogą pocztową muszą być oryginałami. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby były one podpisane, a w niektórych przypadkach także podstemplowane.

Dostawa urządzeń pokładowych

Urządzenia pokładowe oferowane są bezpośrednio przez operatora systemu SkyToll po rozpatrzeniu wniosku rejestracyjnego. Urządzenia są wysyłane kurierem lub udostępniane w Contact Points oraz Distribution Points (w tym celu na dodatkowym arkuszu wniosku rejestracyjnego należy zaznaczyć preferowany sposób dostawy urządzenia).

Zestawienie graficzne punktów kontaktowych oraz dystrybucyjnych (PDF)

Ważne:

W przypadku dodatkowych pytań związanych z montażem urządzeń pokładowych lub zakupem akcesoriów montażowych, należy się zwrócić do słowackiego zrzeszenia przewoźników:

ČESMAD Slovakia
http://www.cesmad.sk

Zwracanie urządzeń pokładowych

Urządzenia pokładowe pre paid muszą być zwracane do punktów sprzedaży (POS) (punktów kontaktowych lub sprzedaży). Urządzenia post paid można zwrócić w punktach kontaktowych.