Co należy wiedzieć o systemie opłat drogowych w Słowenii

Co należy wiedzieć o systemie opłat drogowych w Słowenii

UWAGA: Nowy system poboru opłat drogowych w Słowenii od 1 kwietnia 2018 roku!

Operator systemu poboru opłat drogowych DARS zastępuje dotychczasowy system poboru na Słowenii nieograniczonym systemem o nazwie DarsGo. Od tej pory każdy pojazd o DMC powyżej 3,5 ton będzie musiał dysponować urządzeniem pokładowym przyporządkowanym do tego pojazdu (OBU)!Wszystkie pojazdy wymagają ponownej rejestracji w nowym systemie poboru opłat drogowych.

Opłata za przekazanie do użytkowania każdego urządzenia pokładowego wynosi 10 euro (brak opłat za wypożyczenie lub obsługę serwisową)

Zarejestruj się już teraz za pośrednictwem DKV i otrzymaj na czas swoje urządzenia pokładowe do użytku w Słowenii:

Urządzenia oraz kody upoważniające do ich odbioru będą rozsyłane od stycznia 2018 r.

W przypadku problemu z odnalezieniem danych kontaktowych DKV stosowne informacje można uzyskać w oddziale DKV obsługującym Państwa kraj.

Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze DKV CARD, będą Państwo potrzebować dodatkowo DKV CARD.

Rozliczanie opłat drogowych w Słowenii do 31 marca 2018 r

W Słowenii obowiązkiem opłaty objęte są autostrady oraz tunel Karawanken. W przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t rozliczenie opłat drogowych następuje przy stacjach poboru opłat w systemie post-paid lub pre-paid za pomocą urządzenia pokładowego, karty DARS oraz przy użyciu DKV CARD za przejazd poszczególnymi odcinkami.

Opłaty drogowe od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t pobierane są w formie winiety czasowej. Winiety można nabyć na wszystkich autostradowych stacjach benzynowych Petrol lub na stacjach poboru opłat DARS.

Za korzystanie z płatnych odcinków obowiązują taryfy opłat publikowane przez operatora DARS: Taryfy opłat – Europa

Możliwości rozliczania opłat od pojazdów powyżej 3,5 t - System post-paid

Urządzenie pokładowe ABC

Opłata drogowa pobierana jest w pełni elektronicznie poprzez urządzenie pokładowe podczas przejazdu obok stacji poboru opłat. Jednak operator systemu poboru opłat drogowych DARS nie udostępnił jeszcze nowych urządzeń pokładowych ABC.

Dlatego zmiana płatności na post-paid jest możliwa wyłącznie w przypadku dotychczasowych urządzeń pokładowych oraz po przedłożeniu DKV CARD w dowolnej stacji poboru opłat DARS. Także użytkownicy urządzeń pokładowych korzystający z systemu pre-paid u innych dostawców kart paliwowych mogą łatwo rozpocząć korzystanie z usług DKV.

DARS CARD

Karta DARS może być również używana w systemie post-paid za pośrednictwem DKV. Można ją nabyć poprzez stronę internetową DARS lub w dowolnej stacji poboru opłat DARS.

W przypadku aktualnie użytkowanych kart DARS można dokonać zmiany systemu płatności z pre-paid na post-paid, przedkładając DKV CARD w jednej ze stacji poboru opłat DARS.

Możliwości rozliczania opłat od pojazdów powyżej 3,5 t - System pre-paid

System pre-paid

Urządzenia pokładowe ABC oraz karty DARS mogą być również wykorzystywane w systemie płatności pre-paid i doładowywane na stacjach poboru opłat przy użyciu DKV CARD.

Rabaty operatora systemu poboru opłat drogowych (przy płatności pre-paid)

Kwota uzupełnienia Rabat
60 EUR - 210 EUR 1%
> 210 EUR 3%
> 400 EUR 5%

Rabat dodawany jest do kwoty wpłacanych środków z chwilą uzupełnienia stanu konta. Dzienny limit doładowania wynosi maksymalnie 407,- EUR na każdą DKV CARD.

Maut

Karta DARS – ważne informacje

Urządzenia pokładowe ABC – ważne informacje

Sposoby płatności Płatności pre-paid

Uwaga: Urządzenia pokładowe ABC nie będą już wydawane. Udostępnione urządzenia można nadal stosować, także w innych pojazdach. W tym celu niezbędne jest ich przerejestrowanie u operatora DARS.

Zalety korzystania z usług DKV