Bestellung OBU für die Maut Ungarn

Zamówienie urządzenia pokładowego do rozliczania opłat drogowych na Węgrzech