Opłaty drogowe w Niemczech – rejestracja

Opłaty drogowe w Niemczech – rejestracja

W tym miejscu można się łatwo i szybko zarejestrować w systemie poboru opłat drogowych w Niemczech.

Jesteś Klientem DKV jeszcze niezarejestrowanym u operatora TOLL COLLECT?

W celu dokonania rejestracji u operatora Toll Collect należy wypełnićformularze „Rejestracja użytkownika” oraz „Płatność kartą paliwową”, a także dwukrotnie formularz „Rejestracja pojazdu” zamieszczony na stronie internetowej operatora Toll Collect. W zależności od wybranej wersji formularze należy opatrzyć prawnie wiążącymi podpisami i przesłać na adres siedziby DKV. Po jednym egzemplarzu należy zachować dla siebie

Rejestracja użytkownika (PDF)
Pomoc przy wprowadzaniu (PDF)
Płatność kartą paliwową (PDF)
Wszystkie formularze Toll Collect

Po podpisaniu formularzy prosimy przesłać je pocztą tradycyjną albo elektroniczną na adres:

DKV Euro Service Polska Sp. zo.o
ul. Nowogrodzka 68
02-014 Warszawa

E-mail: info-vtpl@dkv-euroservice.com lub faksem pod numer +48 225 040-646.

Dodatkowe pytania prosimy zgłaszać osobistym doradcom DKV lub pod numerem telefonu +48 225 040-648 /-61.

Warunki rozliczania opłat drogowych poprzez DKV zawarto w Ogólnych Warunkach Handlowych. Klienci niedysponujący aktualnymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi mogą je uzyskać u doradców DKV. Po zakończeniu procesu rejestracji możliwe jest ustalenie terminu instalacji urządzenia pokładowego Toll Collect w jednym z autoryzowanych warsztatów.

Jesteś Klientem DKV i chcesz zarejestrować dodatkowe pojazdy?

Aby zarejestrować dodatkowe pojazdy, należy skorzystać z opcji „Rejestracja pojazdu online” na stronie internetowej Toll Collect lub formularza „Rejestracja pojazdu”, o którego przesłanie należy zwrócić się bezpośrednio do operatora Toll Collect.

Formularz „Rejestracja pojazdu” udostępniono w języku niemieckim. Instrukcje jego wypełniania są jednak dostępne w poszczególnych wersjach językowych.

Formularz opatrzony prawnie wiążącym podpisem oraz pieczęcią firmową należy przesłać bezpośrednio do operatora Toll Collect. Jest to możliwe w ramach rejestracji online za pomocą narzędzi Toll Collect. Dokumenty można też przesłać pocztą na adres:

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
DEUTSCHLAND

lub faksem pod numer +49 180 1 222628 (ceny za połączenia z Niemiec: 3,9 centa/min z sieci stacjonarnych; maks. 42 centy/min z sieci komórkowych).

Dodatkowe pytania prosimy zgłaszać doradcom DKV lub pod numerem telefonu +48 225 040-648 /-61.

Ponosisz opłaty drogowe w Niemczech i chcesz od teraz korzystać ze wszystkich zalet ich rozliczania za pośrednictwem DKV?

Użytkownicy, którzy zostali już zarejestrowani i są zainteresowani rozliczaniem niemieckich opłat drogowych za pośrednictwem DKV EURO SERVICE, powinni wypełnić następujący formularz online:
Płatność kartą paliwową (PDF)

Po wypełnieniu formularza „Płatność kartą paliwową” należy go wydrukować w dwóch egzemplarzach, a następnie jeden z nich opatrzyć prawnie wiążącym podpisem i przesłać do siedziby DKV. Po jednym egzemplarzu należy zachować dla siebie. Po podpisaniu formularzy prosimy przesłać je pocztą tradycyjną albo elektroniczną na adres:

DKV Euro Service Polska Sp. zo.o
ul. Nowogrodzka 68
02-014 Warszawa

E-mail: info-vtpl@dkv-euroservice.com lub faksem pod numer +48 225 040-646.

Dodatkowe pytania prosimy zgłaszać doradcom DKV lub pod numerem telefonu +48 225 040-648 /-61.

Aby zarejestrować dodatkowe pojazdy, należy skorzystać z opcji „Rejestracja pojazdu online” na stronie internetowej Toll Collect lub formularza „Rejestracja pojazdu”, o którego przesłanie należy zwrócić się bezpośrednio do operatora Toll Collect.

Jest to możliwe w ramach rejestracji online za pomocą narzędzi Toll Collect. Dokumenty można też przesłać pocztą na adres:

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
DEUTSCHLAND

lub faksem pod numer +49 180 1 222628 (ceny za połączenia z Niemiec: 3,9 centa/min z sieci stacjonarnych; maks. 42 centy/min z sieci komórkowych).

Ważne: Nie trzeba ponownie rejestrować pojazdów już zarejestrowanych u operatora Toll Collect!

Chcesz korzystać z wszystkich zalet rozliczania niemieckich opłat drogowych za pośrednictwem DKV, ale nie jesteś jeszcze naszym Klientem?

Zostań Klientem DKV i korzystaj z wszystkich zalet!

Zostań Klientem DKV

Klienci DKV korzystający z usługi Toll2Go mogą używać urządzenia Toll Collect również do rozliczania przejazdów płatnymi odcinkami dróg na terenie Austrii.

Zalety Toll2GO