Opłaty drogowe w Polsce – rejestracja

Opłaty drogowe w Polsce – rejestracja

Wysyłka urządzeń viaBOX poza terytorium Polski jest możliwa w przypadku zamówienia 10 lub więcej sztuk. W pozostałych przypadkach urządzenia można odebrać w punktach sprzedaży POS.

Registrierung Maut Polen

1. Wypełnij formularz umowy

2. Rejestrowanie pojazdów


Rejestracja pojazdu z instrukcją wypełniania w języku polskim (PDF)
Informacje dotyczące dokumentów pojazdu (PDF)

W celu określenia kategorii pojazdu można skorzystać z następującego zestawienia:
Zestawienie kategorii pojazdów (PDF)

3. Ważne

Należy załączyć i przesłać następujące dokumenty:

4. Oryginały dokumentów


Uwaga: W przypadku klientów spoza UE należy wykonać powyższe kroki oraz dodatkowo:

Dokonać wyboru pomiędzy umową kliencką z płatnością post-paid lub pre-paid


Kompletność i poprawność procesu rejestracji można sprawdzić przy użyciu listy kontrolnej (PDF).

Rozliczenie: płatności pre-paid lub post-paid

Należy wybrać jeden z dwóch sposobów rozliczania opłat drogowych w Polsce:

Opłaty drogowe w Polsce – rejestracja

Urządzenie pokładowe systemu viaToll

Opłaty drogowe w Polsce – rejestracja

Urządzenie pokładowe wydawane jest za pobraniem kaucji w wysokości ok. 30 EUR (120 PLN), która zostanie zwrócona w momencie zwrotu urządzenia u operatora. Istnieje możliwość opłacenia kaucji przy użyciu karty DKV!

Do odbioru urządzenia viaBox wymagane są: numer rejestracyjny oraz oryginały dokumentów pojazdu lub kopie wraz z pełnomocnictwem.

Zwracanie urządzeń pokładowych

Urządzenia pokładowe pre paid należy zwracać do punktów sprzedaży (POS). Należą do nich punkty kontaktowe, dystrybucyjne oraz przygraniczne punkty dystrybucyjne. Pierwszego zwrotu należy dokonać za pośrednictwem poczty, wysyłając urządzenia post paid bezpośrednio do DKV w Ratingen.

Zamawianie dodatkowych urządzeń viaBOX

Aby zamówić dodatkowe urządzenia viaBOX, należy wypełnić następujące formularze:

Lista pojazdów (PDF)
Wniosek o wprowadzenie zmian (PDF)

Można skorzystać z jednej z poniższych opcji:

lub

Ponadto należy dostarczyć:

Prosimy o wysłanie zamówienia bezpośrednio do Państwa opiekuna w DKV. Jeśli nie posiadacie Państwo danych kontaktowych, prosimy o znalezienie tej informacji we właściwym dla Państwa przedstawicielstwie DKV.

Registrierung Maut Polen

Uwaga:

Należy wypełnić dwa egzemplarze umowy klienckiej, a następnie je podpisać w wyznaczonych miejscach. Jeden egzemplarz powinien być odesłany na adres DKV, drugi egzemplarz pozostaje u klienta. W przypadku pytań prosimy o kontakt z
oddziałami DKV ! Ogólne Warunki Handlowe oraz pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie:

http://www.viatoll.pl

Szczegółowe informacje dla polskich klientów o systemie viaTOLL znajdziesz na stronie:

www.info-myto.pl