Opłaty drogowe w Szwajcarii – rejestracja

Opłaty drogowe w Szwajcarii – rejestracja

Pierwszy wjazd – pojazd jeszcze niezarejestrowany

Podczas pierwszego wjazdu na teren Szwajcarii pojazd musi być zarejestrowany w urzędzie celnym.

Należy dostarczyć kopię wypełnionego formularza rejestracyjnego LSVA (PDF) wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Dla pojazdu wystawiona zostanie karta ID Card zawierająca wszystkie stałe dane pojazdu. Karta ta wymagana będzie każdorazowo podczas wjazdu na terytorium Szwajcarii.

LKW Maut Schweiz Registrierung

Wjazd – pojazd już zarejestrowany

Podczas wjazdu na terytorium Szwajcarii pojazdem już zarejestrowanym, odpowiednią kartę ID Card należy umieścić w jednym z terminali LSVA.

Należy wprowadzić następujące dane:

Następnie jako sposób płatności w terminalu należy wybrać opcję „DKV”. Po wybraniu sposobu płatności DKV, należy umieścić kartę w terminalu LSVA w celu dokonania bezgotówkowego rozliczenia.

Po dokonaniu tej czynności zostanie wystawione potwierdzenie LSVA w dwóch egzemplarzach, które należy zachować aż do momentu opuszczenia terytorium Szwajcarii.

Na potwierdzeniu należy obowiązkowo podać stan licznika z miejsca opuszczenia terytorium kraju, następnie podpisać potwierdzenie i przekazać je pracownikowi urzędu celnego.

Po dokonaniu odprawy celnej można opuścić teren Szwajcarii.