Consorzio DKV Euro Service we Włoszech

To należy wiedzieć o Consorzio DKV Euro Service we Włoszech

Płatność za pomocą urządzenia Telepass

Oczywiście nadal mogą Państwo uiszczać opłaty drogowe za pomocą urządzenia pokładowego Telepass.

Podczas składania zamówienia prosimy o wypełnienie następujących formularzy:

Zamówienie Telepass (PDF)
Mandate DKV (PDF)
Instrukcje DKV dotyczące składania wniosków o wydanie i korzystania z urządzeń Telepass (PDF)
Rules and General Conditions Telepass (PDF)

W przypadku zablokowania bądź zwrotu urządzenia lub zmiany numeru rejestracyjnego prosimy o użycie następującego formularza:

Karta serwisowa Telepass (PDF)

Formularze należy wydrukować i opatrzyć prawnie wiążącym podpisem oraz pieczątką firmy.

Prosimy o wysłanie zamówienia bezpośrednio do Państwa opiekuna w DKV. Jeśli nie posiadacie Państwo danych kontaktowych, prosimy o znalezienie tej informacji we właściwym dla Państwa przedstawicielstwie DKV.