Zaświadczenie o minimalnym wynagrodzeniu

Zaświadczenie o minimalnym wynagrodzeniu Francja Loi Macron

We Francji wszyscy zagraniczni kierowcy muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzający, że ich wynagrodzenie za prowadzenie pojazdu na terenie Francji jest równe co najmniej francuskiej płacy minimalnej.

Ponadto muszą oni we Francji wskazać przedstawiciela odpowiedzialnego za przechowywanie we francuskiej bazie danych wszelkich dokumentów na potrzeby miejscowych urzędów (np. miesięcznych rozliczeń wynagrodzenia, umów o pracę itp.).

W tym celu oferujemy Klientom możliwość korzystania z serwera naszego serwisu partnerskiego Servicios Bagem (SB) za opłatą pobieraną od każdego kierowcy. Opłaty te są naliczane co pół roku przez firmę LUNADIS.

Mindestlohnnachweis

Korzyści dla Klientów DKV Group

W imieniu Klientów:

Wygoda dla Klienta

W razie problemów lub wątpliwości tutaj można złożyć zapytanie w języku niemieckim. Opłaty za zaświadczenia rozliczane są co pół roku na fakturze DKV.