Elastyczny zwrot podatku VAT poprzez DKV

Elastyczny zwrot podatku VAT poprzez DKV

Firmy zagraniczne mogą uzyskać zwrot podatku VAT od usług i towarów zakupionych za granicą we wszystkich krajach UE oraz w Norwegii:

Wykaz stawek podatku VAT w państwach członkowskich UE (PDF)

W imieniu swoich klientów DKV Euro Service zajmuje się wszelkimi formalnościami niezbędnymi do uzyskania zwrotu z tytułu zapłaconego podatku VAT – w tym również na podstawie pokwitowań obcych:

Zapewniamy kompleksową i transparentną usługę zwrotu VAT, która stanowi poduszkę finansową i co ważne - nie wiąże się żadnymi ukrytymi opłatami dodatkowymi.

DKV REFUND NORMAL

DKV Euro Service weryfikuje możliwość uzyskania zwrotu zapłaconego podatku VAT i występuje z wnioskiem o jego zwrot do instytucji fiskalnych danego kraju.

Powyższy tryb obowiązuje dla następujących krajów:
Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry oraz Włochy.

Złóż wniosek o wydanie DKV CARD

DKV REFUND NET INVOICE

Po wpłynięciu kompletu dokumentów zagraniczny podatek VAT jest zapisywany na rachunku z chwilą wystawienia faktury rozliczeniowej DKV. Dzięki natychmiastowemu rozliczeniu klienci zyskują na oprocentowaniu, podnosząc tym samym płynność finansową swojej firmy.

Więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!