Elastyczny zwrot podatku VAT poprzez DKV

Elastyczny zwrot podatku VAT poprzez DKV

Firmy zagraniczne mogą uzyskać zwrot podatku VAT od usług i towarów zakupionych za granicą we wszystkich krajach UE oraz w Norwegii:

Wykaz stawek podatku VAT w państwach członkowskich UE (PDF)

W imieniu swoich klientów DKV Euro Service zajmuje się wszelkimi formalnościami niezbędnymi do uzyskania zwrotu z tytułu zapłaconego podatku VAT – w tym również na podstawie pokwitowań obcych:

Zapewniamy kompleksową i transparentną usługę zwrotu VAT, która stanowi poduszkę finansową i co ważne - nie wiąże się żadnymi ukrytymi opłatami dodatkowymi.

DKV REFUND NORMAL

DKV Euro Service weryfikuje możliwość uzyskania zwrotu zapłaconego podatku VAT i występuje z wnioskiem o jego zwrot do instytucji fiskalnych danego kraju.

Powyższy tryb obowiązuje dla następujących krajów:
Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry oraz Włochy.

Złóż wniosek o wydanie DKV CARD

DKV REFUND NET INVOICE

Po wpłynięciu kompletu dokumentów zagraniczny podatek VAT jest zapisywany na rachunku z chwilą wystawienia faktury rozliczeniowej DKV. Dzięki natychmiastowemu rozliczeniu klienci zyskują na oprocentowaniu, podnosząc tym samym płynność finansową swojej firmy.

Chcesz obliczyć kwotę podatku VAT, którą możesz odzyskać? Skorzystaj bez żadnych zobowiązań z naszego kalkulatora podatku VAT.

Więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!