Close

Cравняване на цените на дизела

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg        Luxemburg    

                 

Карта цена на дизела

Индексната карта съдържа средни цени на дизела за избраната от Вас държава на произход в сравнение с европейските цени. Изберете най-изгодната държава за зареждане по Вашите маршрути през цяла Европа. Индексът се изчислява от средните цени на дизела от последния месец. В избраната от Вас държава на произход индексът е следователно 100%.

Държава на произход:

Целева държава:

Не само нетните цени на дизела варират за различните страни, но също така и процентите на ДДС и акцизите за минералните масла както и сумата на подлежащия на връщане чуждестранен данък. Можете допълнително да пестите като: DKV предлага в много страни възможността, да се комбинират зареждания с гориво в чужбина с възстановяване на ДДС и акциз върху минералните масла. По-подробна информация ще намерите на следния линк:

Възстановяване на ДДС

възстановяванена данъквърхугориво

СтранабрутонетоНетна вкл. възстано.*
Австрия
1.000 €
0.833 €
0.833 €
Андора
0.874 €
0.837 €
0.837 €
Беларус
0.666 €
0.555 €
0.555 €
Белгия
1.335 €
1.103 €
0.855 €
Босна и Херцеговина
0.979 €
0.837 €
0.837 €
България
0.907 €
0.756 €
0.756 €
Германия
1.077 €
0.905 €
0.905 €
Грузия
0.566 €
0.480 €
0.480 €
Гърция
1.105 €
0.899 €
0.899 €
Дания
1.240 €
0.992 €
0.992 €
Естония
0.997 €
0.831 €
0.831 €
Ирландия
1.290 €
1.049 €
1.049 €
Испания
1.033 €
0.853 €
0.804 €
Италия
1.310 €
1.073 €
0.859 €
Латвия
1.036 €
0.856 €
0.856 €
Литва
0.965 €
0.797 €
0.797 €
Люксембург
0.934 €
0.799 €
0.799 €
Мароко
0.881 €
0.734 €
0.734 €
Молдова
0.812 €
0.677 €
0.677 €
Норвегия
1.251 €
1.001 €
1.001 €
Обединеното кралство
1.312 €
1.093 €
1.093 €
Полша
0.955 €
0.777 €
0.777 €
Португалия
1.250 €
1.016 €
1.016 €
Румъния
0.938 €
0.788 €
0.788 €
Русия
0.606 €
0.505 €
0.505 €
Словакия
1.043 €
0.869 €
0.869 €
Словения
1.022 €
0.837 €
0.721 €
Сърбия
1.142 €
0.951 €
0.951 €
Турция
0.744 €
0.631 €
0.631 €
Украйна
0.794 €
0.661 €
0.661 €
Унгария
1.039 €
0.818 €
0.807 €
Финландия
1.404 €
1.132 €
1.132 €
Франция
1.239 €
1.033 €
0.876 €
Холандия
1.276 €
1.054 €
1.054 €
Хърватска
1.110 €
0.888 €
0.807 €
Чехия
0.947 €
0.782 €
0.782 €
Швейцария
1.410 €
1.310 €
1.310 €
Швеция
1.350 €
1.080 €
1.080 €

* Not available in all countries

курс на цената на дизела

Инструментът за курса на цената Ви показва средните цени дизел в избраните от Вас страни за последните 24 месеца. Можете да видите брутна, нетна или нетна с включено възстановяванена данъквърхугориво цена на дизеловото гориво .