Close

Cравняване на цените на дизела

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg        Luxemburg    

                 

Карта цена на дизела

Индексната карта съдържа средни цени на дизела за избраната от Вас държава на произход в сравнение с европейските цени. Изберете най-изгодната държава за зареждане по Вашите маршрути през цяла Европа. Индексът се изчислява от средните цени на дизела от последния месец. В избраната от Вас държава на произход индексът е следователно 100%.

Държава на произход:

Целева държава:

Не само нетните цени на дизела варират за различните страни, но също така и процентите на ДДС и акцизите за минералните масла както и сумата на подлежащия на връщане чуждестранен данък. Можете допълнително да пестите като: DKV предлага в много страни възможността, да се комбинират зареждания с гориво в чужбина с възстановяване на ДДС и акциз върху минералните масла. По-подробна информация ще намерите на следния линк:

Възстановяване на ДДС

възстановяванена данъквърхугориво

СтранабрутонетоНетна вкл. възстано.*
Австрия
1.093 €
0.911 €
0.911 €
Андора
0.957 €
0.916 €
0.916 €
Беларус
0.691 €
0.576 €
0.576 €
Белгия
1.353 €
1.118 €
0.870 €
Босна и Херцеговина
1.236 €
1.056 €
1.056 €
България
1.078 €
0.899 €
0.899 €
Германия
1.148 €
0.964 €
0.964 €
Грузия
0.823 €
0.697 €
0.697 €
Гърция
1.240 €
1.008 €
1.008 €
Дания
1.352 €
1.082 €
1.082 €
Естония
1.288 €
1.074 €
1.074 €
Ирландия
1.323 €
1.076 €
1.076 €
Испания
1.106 €
0.914 €
0.865 €
Италия
1.410 €
1.156 €
0.941 €
Латвия
1.113 €
0.920 €
0.920 €
Литва
1.060 €
0.876 €
0.876 €
Люксембург
0.982 €
0.840 €
0.840 €
Мароко
0.909 €
0.758 €
0.758 €
Молдова
0.955 €
0.796 €
0.796 €
Норвегия
1.318 €
1.055 €
1.055 €
Обединеното кралство
1.437 €
1.198 €
1.198 €
Полша
1.078 €
0.876 €
0.876 €
Португалия
1.315 €
1.069 €
1.069 €
Румъния
1.032 €
0.868 €
0.868 €
Русия
0.580 €
0.483 €
0.483 €
Словакия
1.138 €
0.948 €
0.948 €
Словения
1.146 €
0.940 €
0.877 €
Сърбия
1.334 €
1.111 €
1.111 €
Турция
0.838 €
0.710 €
0.710 €
Украйна
0.981 €
0.818 €
0.818 €
Унгария
1.073 €
0.845 €
0.834 €
Финландия
1.457 €
1.175 €
1.175 €
Франция
1.321 €
1.101 €
0.943 €
Холандия
1.350 €
1.116 €
1.116 €
Хърватска
1.172 €
0.938 €
0.856 €
Чехия
1.115 €
0.921 €
0.921 €
Швейцария
1.497 €
1.390 €
1.390 €
Швеция
1.399 €
1.119 €
1.119 €

* Not available in all countries

курс на цената на дизела

Инструментът за курса на цената Ви показва средните цени дизел в избраните от Вас страни за последните 24 месеца. Можете да видите брутна, нетна или нетна с включено възстановяванена данъквърхугориво цена на дизеловото гориво .