Close

Cравняване на цените на дизела

Diesel prices

Please choose a country to see current dieselprice lists.

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

               

Карта цена на дизела

Индексната карта съдържа средни цени на дизела за избраната от Вас държава на произход в сравнение с европейските цени. Изберете най-изгодната държава за зареждане по Вашите маршрути през цяла Европа. Индексът се изчислява от средните цени на дизела от последния месец. В избраната от Вас държава на произход индексът е следователно 100%.

Държава на произход:

Целева държава:

Не само нетните цени на дизела варират за различните страни, но също така и процентите на ДДС и акцизите за минералните масла както и сумата на подлежащия на връщане чуждестранен данък. Можете допълнително да пестите като: DKV предлага в много страни възможността, да се комбинират зареждания с гориво в чужбина с възстановяване на ДДС и акциз върху минералните масла. По-подробна информация ще намерите на следния линк:

Възстановяване на ДДС

възстановяванена данъквърхугориво

СтранабрутонетоНетна вкл. възстано.*
Австрия
1.246 €
1.038 €
1.038 €
Андора
1.028 €
0.984 €
0.984 €
Беларус
0.633 €
0.527 €
0.527 €
Белгия
1.497 €
1.237 €
0.990 €
Босна и Херцеговина
1.297 €
1.109 €
1.109 €
България
1.133 €
0.944 €
0.944 €
Германия
1.299 €
1.092 €
1.092 €
Грузия
0.848 €
0.719 €
0.719 €
Гърция
1.338 €
1.088 €
1.088 €
Дания
1.386 €
1.109 €
1.109 €
Естония
1.339 €
1.116 €
1.116 €
Ирландия
1.425 €
1.158 €
1.158 €
Испания
1.158 €
0.957 €
0.908 €
Италия
1.498 €
1.228 €
1.014 €
Латвия
1.228 €
1.015 €
1.015 €
Литва
1.147 €
0.948 €
0.948 €
Люксембург
1.074 €
0.918 €
0.918 €
Молдова
1.045 €
0.871 €
0.871 €
Норвегия
1.539 €
1.231 €
1.231 €
Обединеното кралство
1.516 €
1.264 €
1.264 €
Полша
1.205 €
0.980 €
0.980 €
Португалия
1.354 €
1.101 €
1.101 €
Румъния
1.181 €
0.992 €
0.992 €
Русия
0.609 €
0.516 €
0.516 €
Словакия
1.216 €
1.013 €
1.013 €
Словения
1.285 €
1.054 €
0.991 €
Сърбия
1.374 €
1.145 €
1.145 €
Турция
0.988 €
0.837 €
0.837 €
Украйна
1.072 €
0.893 €
0.893 €
Унгария
1.226 €
0.965 €
0.930 €
Финландия
1.602 €
1.292 €
1.292 €
Франция
1.451 €
1.209 €
1.031 €
Холандия
1.361 €
1.125 €
1.125 €
Хърватска
1.265 €
1.012 €
1.012 €
Чехия
1.218 €
1.006 €
1.006 €
Швейцария
1.596 €
1.482 €
1.482 €
Швеция
1.501 €
1.201 €
1.201 €

* Not available in all countries

курс на цената на дизела

Инструментът за курса на цената Ви показва средните цени дизел в избраните от Вас страни за последните 24 месеца. Можете да видите брутна, нетна или нетна с включено възстановяванена данъквърхугориво цена на дизеловото гориво .