Close

Cравняване на цените на дизела

Diesel prices

Please choose a country to see current dieselprice lists.

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

          

Карта цена на дизела

Индексната карта съдържа средни цени на дизела за избраната от Вас държава на произход в сравнение с европейските цени. Изберете най-изгодната държава за зареждане по Вашите маршрути през цяла Европа. Индексът се изчислява от средните цени на дизела от последния месец. В избраната от Вас държава на произход индексът е следователно 100%.

Държава на произход:

Целева държава:

Не само нетните цени на дизела варират за различните страни, но също така и процентите на ДДС и акцизите за минералните масла както и сумата на подлежащия на връщане чуждестранен данък. Можете допълнително да пестите като: DKV предлага в много страни възможността, да се комбинират зареждания с гориво в чужбина с възстановяване на ДДС и акциз върху минералните масла. По-подробна информация ще намерите на следния линк:

Възстановяване на ДДС

възстановяванена данъквърхугориво

СтранабрутонетоНетна вкл. възстано.*
Австрия
1.331 €
1.109 €
1.109 €
Андора
1.100 €
1.053 €
1.053 €
Беларус
0.603 €
0.502 €
0.502 €
Белгия
1.603 €
1.325 €
1.078 €
Босна и Херцеговина
1.319 €
1.127 €
1.127 €
България
1.239 €
1.032 €
1.032 €
Германия
1.385 €
1.164 €
1.164 €
Грузия
0.845 €
0.716 €
0.716 €
Гърция
1.443 €
1.173 €
1.173 €
Дания
1.516 €
1.213 €
1.213 €
Естония
1.417 €
1.181 €
1.181 €
Ирландия
1.419 €
1.154 €
1.154 €
Испания
1.272 €
1.051 €
1.041 €
Италия
1.596 €
1.308 €
1.094 €
Латвия
1.291 €
1.067 €
1.067 €
Литва
1.268 €
1.048 €
1.048 €
Люксембург
1.174 €
1.004 €
1.004 €
Молдова
1.047 €
0.873 €
0.873 €
Норвегия
1.681 €
1.345 €
1.345 €
Обединеното кралство
1.589 €
1.327 €
1.327 €
Полша
1.216 €
0.988 €
0.988 €
Португалия
1.474 €
1.198 €
1.198 €
Румъния
1.296 €
1.089 €
1.089 €
Русия
0.584 €
0.495 €
0.495 €
Словакия
1.322 €
1.102 €
1.102 €
Словения
1.363 €
1.117 €
1.054 €
Сърбия
1.426 €
1.188 €
1.188 €
Турция
0.952 €
0.806 €
0.806 €
Украйна
1.115 €
0.929 €
0.929 €
Унгария
1.332 €
1.049 €
0.879 €
Финландия
1.681 €
1.356 €
1.356 €
Франция
1.546 €
1.288 €
1.111 €
Холандия
1.486 €
1.229 €
1.229 €
Хърватска
1.392 €
1.114 €
1.114 €
Чехия
1.272 €
1.051 €
1.051 €
Швейцария
1.617 €
1.501 €
1.501 €
Швеция
1.621 €
1.297 €
1.297 €

* Not available in all countries

курс на цената на дизела

Инструментът за курса на цената Ви показва средните цени дизел в избраните от Вас страни за последните 24 месеца. Можете да видите брутна, нетна или нетна с включено възстановяванена данъквърхугориво цена на дизеловото гориво .