Close

Cравняване на цените на дизела

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

               

Карта цена на дизела

Индексната карта съдържа средни цени на дизела за избраната от Вас държава на произход в сравнение с европейските цени. Изберете най-изгодната държава за зареждане по Вашите маршрути през цяла Европа. Индексът се изчислява от средните цени на дизела от последния месец. В избраната от Вас държава на произход индексът е следователно 100%.

Държава на произход:

Целева държава:

Не само нетните цени на дизела варират за различните страни, но също така и процентите на ДДС и акцизите за минералните масла както и сумата на подлежащия на връщане чуждестранен данък. Можете допълнително да пестите като: DKV предлага в много страни възможността, да се комбинират зареждания с гориво в чужбина с възстановяване на ДДС и акциз върху минералните масла. По-подробна информация ще намерите на следния линк:

Възстановяване на ДДС

възстановяванена данъквърхугориво

СтранабрутонетоНетна вкл. възстано.*
Австрия
1.254 €
1.045 €
1.045 €
Андора
1.057 €
1.012 €
1.012 €
Беларус
0.683 €
0.569 €
0.569 €
Белгия
1.534 €
1.268 €
1.020 €
Босна и Херцеговина
1.293 €
1.105 €
1.105 €
България
1.178 €
0.982 €
0.982 €
Германия
1.277 €
1.073 €
1.073 €
Грузия
0.832 €
0.705 €
0.705 €
Гърция
1.384 €
1.125 €
1.125 €
Дания
1.468 €
1.174 €
1.174 €
Естония
1.365 €
1.138 €
1.138 €
Ирландия
1.470 €
1.195 €
1.195 €
Испания
1.240 €
1.025 €
0.976 €
Италия
1.547 €
1.268 €
1.054 €
Латвия
1.229 €
1.016 €
1.016 €
Литва
1.184 €
0.978 €
0.978 €
Люксембург
1.103 €
0.943 €
0.943 €
Мароко
0.884 €
0.737 €
0.737 €
Молдова
1.023 €
0.853 €
0.853 €
Норвегия
1.545 €
1.236 €
1.236 €
Обединеното кралство
1.585 €
1.321 €
1.321 €
Полша
1.215 €
0.988 €
0.988 €
Португалия
1.431 €
1.163 €
1.163 €
Румъния
1.241 €
1.043 €
1.043 €
Русия
0.630 €
0.525 €
0.525 €
Словакия
1.251 €
1.043 €
1.043 €
Словения
1.283 €
1.052 €
0.989 €
Сърбия
1.393 €
1.161 €
1.161 €
Турция
1.002 €
0.850 €
0.850 €
Украйна
1.081 €
0.901 €
0.901 €
Унгария
1.264 €
0.995 €
0.960 €
Финландия
1.623 €
1.309 €
1.309 €
Франция
1.498 €
1.248 €
1.071 €
Холандия
1.451 €
1.199 €
1.199 €
Хърватска
1.332 €
1.066 €
1.066 €
Чехия
1.221 €
1.009 €
1.009 €
Швейцария
1.598 €
1.483 €
1.483 €
Швеция
1.578 €
1.263 €
1.263 €

* Not available in all countries

курс на цената на дизела

Инструментът за курса на цената Ви показва средните цени дизел в избраните от Вас страни за последните 24 месеца. Можете да видите брутна, нетна или нетна с включено възстановяванена данъквърхугориво цена на дизеловото гориво .