Close

Cравняване на цените на дизела

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

               

Карта цена на дизела

Индексната карта съдържа средни цени на дизела за избраната от Вас държава на произход в сравнение с европейските цени. Изберете най-изгодната държава за зареждане по Вашите маршрути през цяла Европа. Индексът се изчислява от средните цени на дизела от последния месец. В избраната от Вас държава на произход индексът е следователно 100%.

Държава на произход:

Целева държава:

Не само нетните цени на дизела варират за различните страни, но също така и процентите на ДДС и акцизите за минералните масла както и сумата на подлежащия на връщане чуждестранен данък. Можете допълнително да пестите като: DKV предлага в много страни възможността, да се комбинират зареждания с гориво в чужбина с възстановяване на ДДС и акциз върху минералните масла. По-подробна информация ще намерите на следния линк:

Възстановяване на ДДС

възстановяванена данъквърхугориво

СтранабрутонетоНетна вкл. възстано.*
Австрия
1.228 €
1.023 €
1.023 €
Андора
1.030 €
0.986 €
0.986 €
Беларус
0.742 €
0.619 €
0.619 €
Белгия
1.510 €
1.248 €
1.000 €
Босна и Херцеговина
1.284 €
1.098 €
1.098 €
България
1.164 €
0.970 €
0.970 €
Германия
1.255 €
1.055 €
1.055 €
Грузия
0.833 €
0.706 €
0.706 €
Гърция
1.368 €
1.112 €
1.112 €
Дания
1.456 €
1.165 €
1.165 €
Естония
1.376 €
1.147 €
1.147 €
Ирландия
1.472 €
1.197 €
1.197 €
Испания
1.205 €
0.996 €
0.947 €
Италия
1.516 €
1.243 €
1.029 €
Латвия
1.210 €
1.000 €
1.000 €
Литва
1.168 €
0.965 €
0.965 €
Люксембург
1.117 €
0.955 €
0.955 €
Мароко
0.901 €
0.751 €
0.751 €
Молдова
1.026 €
0.855 €
0.855 €
Норвегия
1.524 €
1.219 €
1.219 €
Обединеното кралство
1.537 €
1.281 €
1.281 €
Полша
1.160 €
0.943 €
0.943 €
Португалия
1.421 €
1.155 €
1.155 €
Румъния
1.217 €
1.023 €
1.023 €
Русия
0.646 €
0.538 €
0.538 €
Словакия
1.250 €
1.041 €
1.041 €
Словения
1.280 €
1.049 €
0.987 €
Сърбия
1.393 €
1.161 €
1.161 €
Турция
1.020 €
0.864 €
0.864 €
Украйна
1.145 €
0.954 €
0.954 €
Унгария
1.261 €
0.993 €
0.958 €
Финландия
1.607 €
1.296 €
1.296 €
Франция
1.467 €
1.223 €
1.045 €
Холандия
1.445 €
1.194 €
1.194 €
Хърватска
1.327 €
1.061 €
0.454 €
Чехия
1.215 €
1.004 €
1.004 €
Швейцария
1.605 €
1.490 €
1.490 €
Швеция
1.540 €
1.232 €
1.232 €

* Not available in all countries

курс на цената на дизела

Инструментът за курса на цената Ви показва средните цени дизел в избраните от Вас страни за последните 24 месеца. Можете да видите брутна, нетна или нетна с включено възстановяванена данъквърхугориво цена на дизеловото гориво .