Close

Cравняване на цените на дизела

Diesel prices

Please choose a country to see current dieselprice lists.

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

               

Карта цена на дизела

Индексната карта съдържа средни цени на дизела за избраната от Вас държава на произход в сравнение с европейските цени. Изберете най-изгодната държава за зареждане по Вашите маршрути през цяла Европа. Индексът се изчислява от средните цени на дизела от последния месец. В избраната от Вас държава на произход индексът е следователно 100%.

Държава на произход:

Целева държава:

Не само нетните цени на дизела варират за различните страни, но също така и процентите на ДДС и акцизите за минералните масла както и сумата на подлежащия на връщане чуждестранен данък. Можете допълнително да пестите като: DKV предлага в много страни възможността, да се комбинират зареждания с гориво в чужбина с възстановяване на ДДС и акциз върху минералните масла. По-подробна информация ще намерите на следния линк:

Възстановяване на ДДС

възстановяванена данъквърхугориво

СтранабрутонетоНетна вкл. възстано.*
Австрия
1.233 €
1.028 €
1.028 €
Андора
1.020 €
0.976 €
0.976 €
Беларус
0.633 €
0.528 €
0.528 €
Белгия
1.510 €
1.248 €
1.000 €
Босна и Херцеговина
1.264 €
1.080 €
1.080 €
България
1.139 €
0.949 €
0.949 €
Германия
1.250 €
1.051 €
1.051 €
Грузия
0.837 €
0.709 €
0.709 €
Гърция
1.338 €
1.088 €
1.088 €
Дания
1.430 €
1.144 €
1.144 €
Естония
1.334 €
1.112 €
1.112 €
Ирландия
1.432 €
1.165 €
1.165 €
Испания
1.200 €
0.992 €
0.943 €
Италия
1.503 €
1.232 €
1.017 €
Латвия
1.184 €
0.978 €
0.978 €
Литва
1.137 €
0.940 €
0.940 €
Люксембург
1.081 €
0.924 €
0.924 €
Молдова
1.055 €
0.879 €
0.879 €
Норвегия
1.542 €
1.233 €
1.233 €
Обединеното кралство
1.521 €
1.270 €
1.270 €
Полша
1.172 €
0.952 €
0.952 €
Португалия
1.392 €
1.132 €
1.132 €
Румъния
1.213 €
1.020 €
1.020 €
Русия
0.624 €
0.520 €
0.520 €
Словакия
1.224 €
1.020 €
1.020 €
Словения
1.256 €
1.030 €
0.967 €
Сърбия
1.348 €
1.123 €
1.123 €
Турция
1.027 €
0.871 €
0.871 €
Украйна
1.051 €
0.875 €
0.875 €
Унгария
1.225 €
0.965 €
0.930 €
Финландия
1.616 €
1.303 €
1.303 €
Франция
1.460 €
1.216 €
1.039 €
Холандия
1.417 €
1.171 €
1.171 €
Хърватска
1.299 €
1.039 €
1.039 €
Чехия
1.187 €
0.981 €
0.981 €
Швейцария
1.550 €
1.439 €
1.439 €
Швеция
1.528 €
1.222 €
1.222 €

* Not available in all countries

курс на цената на дизела

Инструментът за курса на цената Ви показва средните цени дизел в избраните от Вас страни за последните 24 месеца. Можете да видите брутна, нетна или нетна с включено възстановяванена данъквърхугориво цена на дизеловото гориво .