Close

Cравняване на цените на дизела

Diesel prices

Please choose a country to see current dieselprice lists.

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

          

Карта цена на дизела

Индексната карта съдържа средни цени на дизела за избраната от Вас държава на произход в сравнение с европейските цени. Изберете най-изгодната държава за зареждане по Вашите маршрути през цяла Европа. Индексът се изчислява от средните цени на дизела от последния месец. В избраната от Вас държава на произход индексът е следователно 100%.

Държава на произход:

Целева държава:

Не само нетните цени на дизела варират за различните страни, но също така и процентите на ДДС и акцизите за минералните масла както и сумата на подлежащия на връщане чуждестранен данък. Можете допълнително да пестите като: DKV предлага в много страни възможността, да се комбинират зареждания с гориво в чужбина с възстановяване на ДДС и акциз върху минералните масла. По-подробна информация ще намерите на следния линк:

Възстановяване на ДДС

възстановяванена данъквърхугориво

СтранабрутонетоНетна вкл. възстано.*
Австрия
1.251 €
1.043 €
1.043 €
Андора
1.059 €
1.013 €
1.013 €
Беларус
0.587 €
0.489 €
0.489 €
Белгия
1.511 €
1.249 €
1.041 €
Босна и Херцеговина
1.286 €
1.099 €
1.099 €
България
1.179 €
0.983 €
0.983 €
Германия
1.286 €
1.081 €
1.081 €
Грузия
0.841 €
0.713 €
0.713 €
Гърция
1.408 €
1.145 €
1.145 €
Дания
1.440 €
1.152 €
1.152 €
Естония
1.335 €
1.113 €
1.113 €
Ирландия
1.410 €
1.147 €
1.147 €
Испания
1.227 €
1.014 €
1.004 €
Италия
1.557 €
1.276 €
1.062 €
Латвия
1.238 €
1.023 €
1.023 €
Литва
1.196 €
0.989 €
0.989 €
Люксембург
1.117 €
0.955 €
0.955 €
Молдова
1.022 €
0.852 €
0.852 €
Норвегия
1.594 €
1.275 €
1.275 €
Обединеното кралство
1.556 €
1.297 €
1.297 €
Полша
1.182 €
0.961 €
0.961 €
Португалия
1.418 €
1.153 €
1.153 €
Румъния
1.254 €
1.054 €
1.054 €
Русия
0.601 €
0.510 €
0.510 €
Словакия
1.279 €
1.066 €
1.066 €
Словения
1.306 €
1.071 €
0.975 €
Сърбия
1.376 €
1.147 €
1.147 €
Турция
1.057 €
0.896 €
0.896 €
Украйна
1.032 €
0.860 €
0.860 €
Унгария
1.262 €
0.994 €
0.924 €
Финландия
1.579 €
1.273 €
1.273 €
Франция
1.494 €
1.245 €
1.067 €
Холандия
1.430 €
1.182 €
1.182 €
Хърватска
1.341 €
1.073 €
1.073 €
Чехия
1.235 €
1.021 €
1.021 €
Швейцария
1.552 €
1.441 €
1.441 €
Швеция
1.542 €
1.234 €
1.234 €

* Not available in all countries

курс на цената на дизела

Инструментът за курса на цената Ви показва средните цени дизел в избраните от Вас страни за последните 24 месеца. Можете да видите брутна, нетна или нетна с включено възстановяванена данъквърхугориво цена на дизеловото гориво .