Close

Калкулатора за добавена стойност

Изчислете възстановяване на данък добавена стойност онлайн*

Проверете тук неангажиращо с нашия калкулатор, какъв е размерът на Вашето възстановяване на данък добавена стойност. Просто въведете Вашите разходи за пътна такса и гориво, направени в чужбина, и калкулаторът за данък добавена стойност ще изчисли възможните суми за възстановяване за всяка страна. Може да получите обобщена информация за всички възстановени суми, както и да видите натрупаните разходи Имате ли някакви въпроси?Имате ли някакви въпроси?

Свържете се с нас!

* Калкулаторът за данък добавена стойност се използва, за да определи размера на възстановяването на данък добавена стойност, което можете да получите от съответната сервизна държава Този калкулатор е неангажиращ инструмент за изчисляване. DKV Euro Service не гарантира точността или верността на информацията. Също така тук не са включени такси, които да се събират от DKV.

** Терминът " сервизна държава " описва страни, в които нямате седалище и в които сте закупили стоки и услуги на DKV Euro Service, независимо дали сте регистрирани за целите на данъка добавена стойност или не. Моля, обърнете внимание, че поради специфичните за отделните сервизни държави разпоредби за данък добавена стойност, отделните страни за услуги могат да бъдат изключени от таксата за данък добавена стойност.