Close

Регистрация за пътната такса за Белгия чрез DKV Euro Service

С въвеждането на фирмените данни и предоставянето на данните на автомобила декларирам, че желая да заплащам пътната такса в Белгия чрез DKV Euro Service.

Лични данни*Задължителни полета

Вашият клиентски номер се намира в долната лява част на картата. Ако клиентският Ви номер е все още шестцифрен, моля да го допълните с четири нули отпред.


Изтегляне на файл
FileNameRemove
Не е избран файл