Close

Za pregled cijena dizela

Diesel prices

Please choose a country to see current dieselprice lists.

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

          

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.070 €
1.024 €
1.024 €
Austrija
1.289 €
1.074 €
1.074 €
Belgija
1.561 €
1.290 €
1.057 €
Bjelorusija
0.579 €
0.483 €
0.483 €
Bosna i Hercegovina
1.291 €
1.104 €
1.104 €
Bugarska
1.197 €
0.998 €
0.998 €
Danska
1.459 €
1.167 €
1.167 €
Estonija
1.356 €
1.130 €
1.130 €
Finska
1.615 €
1.302 €
1.302 €
Francuska
1.505 €
1.254 €
1.076 €
Gruzija
0.828 €
0.702 €
0.702 €
Grčka
1.409 €
1.146 €
1.146 €
Hrvatska
1.356 €
1.085 €
1.085 €
Irska
1.380 €
1.122 €
1.122 €
Italija
1.564 €
1.282 €
1.068 €
Latvija
1.250 €
1.033 €
1.033 €
Litva
1.211 €
1.001 €
1.001 €
Luksemburg
1.137 €
0.972 €
0.972 €
Mađarska
1.288 €
1.014 €
0.944 €
Moldavija
1.041 €
0.867 €
0.867 €
Nizozemska
1.455 €
1.203 €
1.203 €
Njemačka
1.335 €
1.122 €
1.122 €
Norveška
1.594 €
1.276 €
1.276 €
Poljska
1.190 €
0.968 €
0.968 €
Portugal
1.432 €
1.164 €
1.164 €
Rumunjska
1.277 €
1.073 €
1.073 €
Rusija
0.552 €
0.468 €
0.468 €
Slovačka
1.289 €
1.074 €
1.074 €
Slovenija
1.325 €
1.086 €
1.023 €
Srbija
1.395 €
1.162 €
1.162 €
Turska
0.848 €
0.718 €
0.718 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.537 €
1.283 €
1.283 €
Ukrajina
1.019 €
0.849 €
0.849 €
Češka Republika
1.242 €
1.026 €
1.026 €
Španjolska
1.243 €
1.027 €
1.017 €
Švedska
1.566 €
1.253 €
1.253 €
Švicarska
1.616 €
1.500 €
1.500 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.