Close

Za pregled cijena dizela

Diesel prices

Please choose a country to see current dieselprice lists.

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

          

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.083 €
1.036 €
1.036 €
Austrija
1.330 €
1.108 €
1.108 €
Belgija
1.593 €
1.317 €
1.069 €
Bjelorusija
0.626 €
0.522 €
0.522 €
Bosna i Hercegovina
1.338 €
1.144 €
1.144 €
Bugarska
1.218 €
1.015 €
1.015 €
Danska
1.474 €
1.179 €
1.179 €
Estonija
1.388 €
1.157 €
1.157 €
Finska
1.682 €
1.356 €
1.356 €
Francuska
1.500 €
1.250 €
1.073 €
Gruzija
0.856 €
0.726 €
0.726 €
Grčka
1.417 €
1.152 €
1.152 €
Hrvatska
1.356 €
1.085 €
1.085 €
Irska
1.457 €
1.185 €
1.185 €
Italija
1.578 €
1.294 €
1.079 €
Latvija
1.287 €
1.064 €
1.064 €
Litva
1.244 €
1.028 €
1.028 €
Luksemburg
1.148 €
0.981 €
0.981 €
Mađarska
1.319 €
1.039 €
0.869 €
Moldavija
1.054 €
0.879 €
0.879 €
Nizozemska
1.444 €
1.194 €
1.194 €
Njemačka
1.421 €
1.194 €
1.194 €
Norveška
1.657 €
1.325 €
1.325 €
Poljska
1.236 €
1.005 €
1.005 €
Portugal
1.445 €
1.175 €
1.175 €
Rumunjska
1.263 €
1.061 €
1.061 €
Rusija
0.602 €
0.510 €
0.510 €
Slovačka
1.291 €
1.076 €
1.076 €
Slovenija
1.369 €
1.122 €
1.059 €
Srbija
1.426 €
1.188 €
1.188 €
Turska
1.040 €
0.882 €
0.882 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.591 €
1.329 €
1.329 €
Ukrajina
1.134 €
0.945 €
0.945 €
Češka Republika
1.274 €
1.053 €
1.053 €
Španjolska
1.242 €
1.027 €
0.927 €
Švedska
1.599 €
1.279 €
1.279 €
Švicarska
1.636 €
1.519 €
1.519 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.