Close

Za pregled cijena dizela

Diesel prices

Please choose a country to see current dieselprice lists.

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

          

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.049 €
1.004 €
1.004 €
Austrija
1.234 €
1.028 €
1.028 €
Belgija
1.495 €
1.236 €
1.236 €
Bjelorusija
0.574 €
0.479 €
0.479 €
Bosna i Hercegovina
1.258 €
1.075 €
1.075 €
Bugarska
1.145 €
0.954 €
0.954 €
Danska
1.447 €
1.158 €
1.158 €
Estonija
1.312 €
1.094 €
1.094 €
Finska
1.573 €
1.268 €
1.268 €
Francuska
1.484 €
1.237 €
1.237 €
Gruzija
0.805 €
0.683 €
0.683 €
Grčka
1.375 €
1.118 €
1.118 €
Hrvatska
1.318 €
1.054 €
1.054 €
Irska
1.374 €
1.117 €
1.117 €
Italija
1.535 €
1.258 €
1.258 €
Latvija
1.194 €
0.987 €
0.987 €
Litva
1.173 €
0.970 €
0.970 €
Luksemburg
1.108 €
0.947 €
0.947 €
Mađarska
1.263 €
0.994 €
0.994 €
Moldavija
1.009 €
0.841 €
0.841 €
Nizozemska
1.429 €
1.181 €
1.181 €
Njemačka
1.278 €
1.074 €
1.074 €
Norveška
1.567 €
1.253 €
1.253 €
Poljska
1.182 €
0.961 €
0.961 €
Portugal
1.406 €
1.143 €
1.143 €
Rumunjska
1.245 €
1.046 €
1.046 €
Rusija
0.572 €
0.485 €
0.485 €
Slovačka
1.264 €
1.053 €
1.053 €
Slovenija
1.299 €
1.064 €
1.064 €
Srbija
1.346 €
1.121 €
1.121 €
Turska
1.091 €
0.924 €
0.924 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.525 €
1.271 €
1.271 €
Ukrajina
1.018 €
0.848 €
0.848 €
Češka Republika
1.202 €
0.993 €
0.993 €
Španjolska
1.214 €
1.003 €
1.003 €
Švedska
1.535 €
1.228 €
1.228 €
Švicarska
1.502 €
1.395 €
1.395 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.