Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

               

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.037 €
0.993 €
0.993 €
Austrija
1.231 €
1.026 €
1.026 €
Belgija
1.515 €
1.252 €
1.004 €
Bjelorusija
0.727 €
0.606 €
0.606 €
Bosna i Hercegovina
1.284 €
1.097 €
1.097 €
Bugarska
1.158 €
0.965 €
0.965 €
Danska
1.459 €
1.167 €
1.167 €
Estonija
1.328 €
1.107 €
1.107 €
Finska
1.612 €
1.300 €
1.300 €
Francuska
1.464 €
1.220 €
1.043 €
Gruzija
0.822 €
0.697 €
0.697 €
Grčka
1.369 €
1.113 €
1.113 €
Hrvatska
1.333 €
1.066 €
0.459 €
Irska
1.464 €
1.190 €
1.190 €
Italija
1.512 €
1.240 €
1.025 €
Latvija
1.198 €
0.990 €
0.990 €
Litva
1.173 €
0.969 €
0.969 €
Luksemburg
1.120 €
0.957 €
0.957 €
Maroko
0.910 €
0.758 €
0.758 €
Mađarska
1.255 €
0.988 €
0.953 €
Moldavija
1.032 €
0.860 €
0.860 €
Nizozemska
1.441 €
1.191 €
1.191 €
Njemačka
1.257 €
1.056 €
1.056 €
Norveška
1.528 €
1.222 €
1.222 €
Poljska
1.158 €
0.942 €
0.942 €
Portugal
1.413 €
1.149 €
1.149 €
Rumunjska
1.208 €
1.015 €
1.015 €
Rusija
0.636 €
0.530 €
0.530 €
Slovačka
1.227 €
1.022 €
1.022 €
Slovenija
1.271 €
1.042 €
0.979 €
Srbija
1.378 €
1.148 €
1.148 €
Turska
1.029 €
0.872 €
0.872 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.514 €
1.262 €
1.262 €
Ukrajina
1.147 €
0.956 €
0.956 €
Češka Republika
1.200 €
0.992 €
0.992 €
Španjolska
1.202 €
0.993 €
0.944 €
Švedska
1.547 €
1.238 €
1.238 €
Švicarska
1.616 €
1.500 €
1.500 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.