Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg        Luxemburg    

               

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
0.916 €
0.877 €
0.877 €
Austrija
1.073 €
0.894 €
0.894 €
Belgija
1.405 €
1.161 €
0.914 €
Bjelorusija
0.578 €
0.482 €
0.482 €
Bosna i Hercegovina
1.063 €
0.909 €
0.909 €
Bugarska
0.959 €
0.799 €
0.799 €
Danska
1.328 €
1.063 €
1.063 €
Estonija
1.113 €
0.927 €
0.927 €
Finska
1.617 €
1.304 €
1.304 €
Francuska
1.332 €
1.110 €
0.953 €
Gruzija
0.584 €
0.495 €
0.495 €
Grčka
1.193 €
0.970 €
0.970 €
Hrvatska
1.207 €
0.966 €
0.884 €
Irska
1.360 €
1.124 €
1.124 €
Italija
1.369 €
1.122 €
0.908 €
Latvija
1.094 €
0.904 €
0.904 €
Litva
1.047 €
0.866 €
0.866 €
Luksemburg
1.061 €
0.907 €
0.907 €
Makedonija
0.864 €
0.732 €
0.732 €
Mađarska
1.121 €
0.883 €
0.845 €
Moldavija
0.809 €
0.674 €
0.674 €
Nizozemska
1.364 €
1.127 €
1.127 €
Njemačka
1.221 €
1.026 €
1.026 €
Norveška
1.388 €
1.110 €
1.110 €
Poljska
1.031 €
0.838 €
0.838 €
Portugal
1.344 €
1.093 €
1.093 €
Rumunjska
1.019 €
0.857 €
0.857 €
Rusija
0.527 €
0.439 €
0.439 €
Slovačka
1.101 €
0.918 €
0.918 €
Slovenija
1.127 €
0.924 €
0.866 €
Srbija
1.240 €
1.034 €
1.034 €
Turska
0.740 €
0.627 €
0.627 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.391 €
1.160 €
1.160 €
Ukrajina
0.848 €
0.707 €
0.707 €
countryKZ
0.395 €
0.395 €
0.395 €
Češka Republika
1.007 €
0.832 €
0.832 €
Španjolska
1.079 €
0.892 €
0.843 €
Švedska
1.498 €
1.199 €
1.199 €
Švicarska
1.492 €
1.385 €
1.385 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.