Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

               

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.043 €
0.998 €
0.998 €
Austrija
1.241 €
1.034 €
1.034 €
Belgija
1.523 €
1.259 €
1.011 €
Bjelorusija
0.656 €
0.547 €
0.547 €
Bosna i Hercegovina
1.274 €
1.089 €
1.089 €
Bugarska
1.179 €
0.982 €
0.982 €
Danska
1.458 €
1.166 €
1.166 €
Estonija
1.342 €
1.118 €
1.118 €
Finska
1.625 €
1.310 €
1.310 €
Francuska
1.488 €
1.240 €
1.063 €
Gruzija
0.813 €
0.689 €
0.689 €
Grčka
1.366 €
1.111 €
1.111 €
Hrvatska
1.323 €
1.059 €
1.059 €
Irska
1.452 €
1.181 €
1.181 €
Italija
1.534 €
1.258 €
1.043 €
Latvija
1.212 €
1.002 €
1.002 €
Litva
1.167 €
0.964 €
0.964 €
Luksemburg
1.096 €
0.936 €
0.936 €
Maroko
0.885 €
0.738 €
0.738 €
Mađarska
1.260 €
0.992 €
0.957 €
Moldavija
1.048 €
0.873 €
0.873 €
Nizozemska
1.436 €
1.187 €
1.187 €
Njemačka
1.263 €
1.061 €
1.061 €
Norveška
1.552 €
1.242 €
1.242 €
Poljska
1.192 €
0.969 €
0.969 €
Portugal
1.421 €
1.155 €
1.155 €
Rumunjska
1.235 €
1.038 €
1.038 €
Rusija
0.629 €
0.524 €
0.524 €
Slovačka
1.244 €
1.036 €
1.036 €
Slovenija
1.282 €
1.051 €
0.988 €
Srbija
1.382 €
1.152 €
1.152 €
Turska
1.030 €
0.873 €
0.873 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.573 €
1.311 €
1.311 €
Ukrajina
1.060 €
0.884 €
0.884 €
Češka Republika
1.207 €
0.998 €
0.998 €
Španjolska
1.225 €
1.012 €
0.963 €
Švedska
1.548 €
1.238 €
1.238 €
Švicarska
1.569 €
1.457 €
1.457 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.