Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg        Luxemburg    

                 

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.048 €
1.003 €
1.003 €
Austrija
1.228 €
1.023 €
1.023 €
Belgija
1.527 €
1.262 €
1.014 €
Bjelorusija
0.735 €
0.612 €
0.612 €
Bosna i Hercegovina
1.279 €
1.093 €
1.093 €
Bugarska
1.165 €
0.971 €
0.971 €
Danska
1.473 €
1.178 €
1.178 €
Estonija
1.407 €
1.173 €
1.173 €
Finska
1.643 €
1.325 €
1.325 €
Francuska
1.489 €
1.240 €
1.063 €
Gruzija
0.845 €
0.716 €
0.716 €
Grčka
1.371 €
1.115 €
1.115 €
Hrvatska
1.341 €
1.073 €
0.466 €
Irska
1.498 €
1.218 €
1.218 €
Italija
1.529 €
1.254 €
1.039 €
Latvija
1.207 €
0.998 €
0.998 €
Litva
1.168 €
0.965 €
0.965 €
Luksemburg
1.121 €
0.958 €
0.958 €
Maroko
0.911 €
0.759 €
0.759 €
Mađarska
1.269 €
0.999 €
0.964 €
Moldavija
1.027 €
0.856 €
0.856 €
Nizozemska
1.469 €
1.214 €
1.214 €
Njemačka
1.264 €
1.062 €
1.062 €
Norveška
1.551 €
1.241 €
1.241 €
Poljska
1.198 €
0.974 €
0.974 €
Portugal
1.430 €
1.163 €
1.163 €
Rumunjska
1.204 €
1.012 €
1.012 €
Rusija
0.671 €
0.559 €
0.559 €
Slovačka
1.253 €
1.044 €
1.044 €
Slovenija
1.282 €
1.050 €
0.988 €
Srbija
1.395 €
1.162 €
1.162 €
Turska
1.016 €
0.861 €
0.861 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.582 €
1.319 €
1.319 €
Ukrajina
1.169 €
0.974 €
0.974 €
Češka Republika
1.219 €
1.007 €
1.007 €
Španjolska
1.213 €
1.003 €
0.954 €
Švedska
1.569 €
1.255 €
1.255 €
Švicarska
1.584 €
1.471 €
1.471 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.