Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

               

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.032 €
0.988 €
0.988 €
Austrija
1.226 €
1.022 €
1.022 €
Belgija
1.487 €
1.229 €
0.981 €
Bjelorusija
0.721 €
0.601 €
0.601 €
Bosna i Hercegovina
1.264 €
1.081 €
1.081 €
Bugarska
1.174 €
0.978 €
0.978 €
Danska
1.423 €
1.139 €
1.139 €
Estonija
1.345 €
1.121 €
1.121 €
Finska
1.569 €
1.265 €
1.265 €
Francuska
1.457 €
1.214 €
1.037 €
Gruzija
0.820 €
0.695 €
0.695 €
Grčka
1.375 €
1.118 €
1.118 €
Hrvatska
1.304 €
1.044 €
1.037 €
Irska
1.440 €
1.171 €
1.171 €
Italija
1.531 €
1.255 €
1.041 €
Latvija
1.228 €
1.015 €
1.015 €
Litva
1.155 €
0.954 €
0.954 €
Luksemburg
1.083 €
0.926 €
0.926 €
Maroko
0.895 €
0.746 €
0.746 €
Mađarska
1.253 €
0.987 €
0.952 €
Moldavija
1.031 €
0.859 €
0.859 €
Nizozemska
1.405 €
1.161 €
1.161 €
Njemačka
1.254 €
1.054 €
1.054 €
Norveška
1.528 €
1.223 €
1.223 €
Poljska
1.206 €
0.980 €
0.980 €
Portugal
1.388 €
1.129 €
1.129 €
Rumunjska
1.213 €
1.019 €
1.019 €
Rusija
0.625 €
0.521 €
0.521 €
Slovačka
1.214 €
1.012 €
1.012 €
Slovenija
1.269 €
1.040 €
0.413 €
Srbija
1.393 €
1.161 €
1.161 €
Turska
0.971 €
0.823 €
0.823 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.549 €
1.291 €
1.291 €
Ukrajina
1.118 €
0.931 €
0.931 €
Češka Republika
1.207 €
0.998 €
0.998 €
Španjolska
1.205 €
0.996 €
0.947 €
Švedska
1.513 €
1.210 €
1.210 €
Švicarska
1.607 €
1.492 €
1.492 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.