Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg        Luxemburg    

                 

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Austrija
1.028 €
0.857 €
0.857 €
Belgija
1.260 €
1.041 €
0.794 €
Bjelorusija
0.673 €
0.561 €
0.561 €
Bosna i Hercegovina
1.075 €
0.919 €
0.919 €
Bugarska
0.961 €
0.801 €
0.801 €
Danska
1.234 €
0.987 €
0.987 €
Estonija
1.219 €
1.016 €
1.016 €
Finska
1.349 €
1.088 €
1.088 €
Francuska
1.232 €
1.026 €
0.869 €
Gruzija
0.685 €
0.580 €
0.580 €
Grčka
1.147 €
0.932 €
0.932 €
Hrvatska
1.055 €
0.844 €
0.762 €
Irska
1.238 €
1.007 €
1.007 €
Italija
1.327 €
1.088 €
0.874 €
Latvija
0.990 €
0.818 €
0.818 €
Litva
0.962 €
0.795 €
0.795 €
Luksemburg
0.886 €
0.757 €
0.757 €
Maroko
0.872 €
0.726 €
0.726 €
Mađarska
0.947 €
0.746 €
0.735 €
Moldavija
0.854 €
0.711 €
0.711 €
Nizozemska
1.296 €
1.071 €
1.071 €
Njemačka
1.073 €
0.902 €
0.902 €
Norveška
1.233 €
0.987 €
0.987 €
Poljska
0.948 €
0.770 €
0.770 €
Portugal
1.230 €
1.000 €
1.000 €
Rumunjska
0.972 €
0.817 €
0.817 €
Rusija
0.571 €
0.476 €
0.476 €
Slovačka
1.069 €
0.890 €
0.890 €
Slovenija
1.023 €
0.839 €
0.762 €
Srbija
1.228 €
1.024 €
1.024 €
Turska
0.713 €
0.604 €
0.604 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.382 €
1.152 €
1.152 €
Ukrajina
0.852 €
0.710 €
0.710 €
Češka Republika
0.937 €
0.774 €
0.774 €
Španjolska
1.014 €
0.838 €
0.789 €
Švedska
1.293 €
1.034 €
1.034 €
Švicarska
1.436 €
1.333 €
1.333 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.