Close

Za pregled cijena dizela

Diesel prices

Please choose a country to see current dieselprice lists.

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

          

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.052 €
1.007 €
1.007 €
Austrija
1.251 €
1.043 €
1.043 €
Belgija
1.523 €
1.259 €
1.026 €
Bjelorusija
0.593 €
0.494 €
0.494 €
Bosna i Hercegovina
1.273 €
1.088 €
1.088 €
Bugarska
1.180 €
0.984 €
0.984 €
Danska
1.440 €
1.152 €
1.152 €
Estonija
1.337 €
1.114 €
1.114 €
Finska
1.581 €
1.275 €
1.275 €
Francuska
1.482 €
1.235 €
1.058 €
Gruzija
0.860 €
0.729 €
0.729 €
Grčka
1.399 €
1.137 €
1.137 €
Hrvatska
1.331 €
1.065 €
1.065 €
Irska
1.395 €
1.134 €
1.134 €
Italija
1.550 €
1.270 €
1.056 €
Latvija
1.239 €
1.024 €
1.024 €
Litva
1.184 €
0.979 €
0.979 €
Luksemburg
1.114 €
0.952 €
0.952 €
Mađarska
1.255 €
0.988 €
0.918 €
Moldavija
1.053 €
0.878 €
0.878 €
Nizozemska
1.424 €
1.177 €
1.177 €
Njemačka
1.280 €
1.076 €
1.076 €
Norveška
1.591 €
1.273 €
1.273 €
Poljska
1.174 €
0.954 €
0.954 €
Portugal
1.410 €
1.147 €
1.147 €
Rumunjska
1.250 €
1.050 €
1.050 €
Rusija
0.598 €
0.507 €
0.507 €
Slovačka
1.254 €
1.045 €
1.045 €
Slovenija
1.297 €
1.063 €
1.001 €
Srbija
1.384 €
1.153 €
1.153 €
Turska
1.036 €
0.878 €
0.878 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.538 €
1.283 €
1.283 €
Ukrajina
1.012 €
0.843 €
0.843 €
Češka Republika
1.236 €
1.021 €
1.021 €
Španjolska
1.222 €
1.010 €
1.000 €
Švedska
1.551 €
1.241 €
1.241 €
Švicarska
1.544 €
1.433 €
1.433 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.