Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg        Luxemburg    

                 

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
0.887 €
0.848 €
0.848 €
Austrija
1.009 €
0.841 €
0.841 €
Belgija
1.321 €
1.092 €
0.844 €
Bjelorusija
0.581 €
0.484 €
0.484 €
Bosna i Hercegovina
1.027 €
0.878 €
0.878 €
Bugarska
0.929 €
0.774 €
0.774 €
Danska
1.220 €
0.976 €
0.976 €
Estonija
1.002 €
0.835 €
0.835 €
Finska
1.460 €
1.177 €
1.177 €
Francuska
1.237 €
1.031 €
0.874 €
Gruzija
0.576 €
0.488 €
0.488 €
Grčka
1.120 €
0.910 €
0.910 €
Hrvatska
1.121 €
0.897 €
0.815 €
Irska
1.268 €
1.046 €
1.046 €
Italija
1.316 €
1.078 €
0.864 €
Latvija
1.060 €
0.876 €
0.876 €
Litva
0.979 €
0.809 €
0.809 €
Luksemburg
0.929 €
0.794 €
0.794 €
Mađarska
1.028 €
0.809 €
0.771 €
Moldavija
0.805 €
0.671 €
0.671 €
Nizozemska
1.241 €
1.026 €
1.026 €
Njemačka
1.041 €
0.898 €
0.898 €
Norveška
1.261 €
1.009 €
1.009 €
Poljska
0.987 €
0.803 €
0.803 €
Portugal
1.258 €
1.023 €
1.023 €
Rumunjska
0.909 €
0.764 €
0.764 €
Rusija
0.530 €
0.442 €
0.442 €
Slovačka
1.029 €
0.857 €
0.857 €
Slovenija
1.019 €
0.835 €
0.816 €
Srbija
1.226 €
1.022 €
1.022 €
Turska
0.677 €
0.574 €
0.574 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.352 €
1.127 €
1.127 €
Ukrajina
0.794 €
0.662 €
0.662 €
countryKZ
0.378 €
0.378 €
0.378 €
Češka Republika
0.971 €
0.802 €
0.802 €
Španjolska
1.028 €
0.850 €
0.801 €
Švedska
1.350 €
1.080 €
1.080 €
Švicarska
1.414 €
1.313 €
1.313 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.