Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg        Luxemburg      

                Romania

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.716 €
1.642 €
1.642 €
Austrija
2.032 €
1.693 €
1.693 €
Belgija
2.180 €
1.802 €
1.802 €
Bjelorusija
0.981 €
0.817 €
0.817 €
Bosna i Hercegovina
1.940 €
1.658 €
1.658 €
Bugarska
1.767 €
1.472 €
1.472 €
Danska
2.359 €
1.888 €
1.888 €
Estonija
2.017 €
1.681 €
1.681 €
Finska
2.356 €
1.900 €
1.900 €
Francuska
2.104 €
1.753 €
1.753 €
Gruzija
1.428 €
1.210 €
1.210 €
Grčka
2.026 €
1.647 €
1.647 €
Hrvatska
1.770 €
1.416 €
1.416 €
Irska
2.235 €
1.817 €
1.817 €
Italija
2.013 €
1.650 €
1.650 €
Latvija
2.068 €
1.709 €
1.709 €
Litva
2.003 €
1.655 €
1.655 €
Luksemburg
1.945 €
1.662 €
1.662 €
Makedonija
1.715 €
1.454 €
1.454 €
Mađarska
1.664 €
1.310 €
1.310 €
Moldavija
1.832 €
1.527 €
1.527 €
Nizozemska
2.221 €
1.835 €
1.835 €
Njemačka
2.016 €
1.694 €
1.694 €
Norveška
2.450 €
1.960 €
1.960 €
Poljska
1.691 €
1.497 €
1.497 €
Portugal
2.086 €
1.696 €
1.696 €
Rumunjska
1.850 €
1.555 €
1.555 €
Rusija
0.889 €
0.741 €
0.741 €
Slovačka
1.885 €
1.571 €
1.571 €
Slovenija
1.746 €
1.431 €
1.431 €
Srbija
1.779 €
1.482 €
1.482 €
Turska
1.579 €
1.338 €
1.338 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
2.283 €
1.902 €
1.902 €
Ukrajina
2.063 €
1.720 €
1.720 €
countryKZ
0.503 €
0.503 €
0.503 €
Češka Republika
1.885 €
1.558 €
1.558 €
Španjolska
2.001 €
1.654 €
1.654 €
Švedska
2.459 €
1.967 €
1.967 €
Švicarska
2.335 €
2.168 €
2.168 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.