Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg        Luxemburg    

                 

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.060 €
1.015 €
1.015 €
Austrija
1.234 €
1.028 €
1.028 €
Belgija
1.554 €
1.284 €
1.036 €
Bjelorusija
0.750 €
0.625 €
0.625 €
Bosna i Hercegovina
1.303 €
1.114 €
1.114 €
Bugarska
1.166 €
0.972 €
0.972 €
Danska
1.516 €
1.213 €
1.213 €
Estonija
1.430 €
1.192 €
1.192 €
Finska
1.667 €
1.344 €
1.344 €
Francuska
1.500 €
1.250 €
1.073 €
Gruzija
0.853 €
0.723 €
0.723 €
Grčka
1.368 €
1.112 €
1.112 €
Hrvatska
1.347 €
1.077 €
0.470 €
Irska
1.499 €
1.219 €
1.219 €
Italija
1.537 €
1.260 €
1.046 €
Latvija
1.275 €
1.054 €
1.054 €
Litva
1.197 €
0.989 €
0.989 €
Luksemburg
1.162 €
0.993 €
0.993 €
Maroko
0.900 €
0.750 €
0.750 €
Mađarska
1.276 €
1.005 €
0.970 €
Moldavija
1.040 €
0.866 €
0.866 €
Nizozemska
1.494 €
1.235 €
1.235 €
Njemačka
1.292 €
1.086 €
1.086 €
Norveška
1.601 €
1.281 €
1.281 €
Poljska
1.227 €
0.997 €
0.997 €
Portugal
1.477 €
1.201 €
1.201 €
Rumunjska
1.147 €
0.963 €
0.963 €
Rusija
0.688 €
0.573 €
0.573 €
Slovačka
1.251 €
1.042 €
1.042 €
Slovenija
1.300 €
1.065 €
1.003 €
Srbija
1.406 €
1.172 €
1.172 €
Turska
1.004 €
0.851 €
0.851 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.603 €
1.336 €
1.336 €
Ukrajina
1.097 €
0.914 €
0.914 €
Češka Republika
1.239 €
1.024 €
1.024 €
Španjolska
1.230 €
1.017 €
0.968 €
Švedska
1.606 €
1.285 €
1.285 €
Švicarska
1.618 €
1.503 €
1.503 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.