Close

Za pregled cijena dizela

Diesel prices

Please choose a country to see current dieselprice lists.

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

               

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
0.999 €
0.956 €
0.956 €
Austrija
1.215 €
1.013 €
1.013 €
Belgija
1.469 €
1.214 €
0.967 €
Bjelorusija
0.625 €
0.520 €
0.520 €
Bosna i Hercegovina
1.265 €
1.081 €
1.081 €
Bugarska
1.108 €
0.923 €
0.923 €
Danska
1.382 €
1.105 €
1.105 €
Estonija
1.299 €
1.082 €
1.082 €
Finska
1.580 €
1.274 €
1.274 €
Francuska
1.428 €
1.190 €
1.013 €
Gruzija
0.840 €
0.711 €
0.711 €
Grčka
1.310 €
1.065 €
1.065 €
Hrvatska
1.250 €
1.000 €
1.000 €
Irska
1.408 €
1.145 €
1.145 €
Italija
1.473 €
1.207 €
0.993 €
Latvija
1.186 €
0.980 €
0.980 €
Litva
1.115 €
0.921 €
0.921 €
Luksemburg
1.050 €
0.898 €
0.898 €
Mađarska
1.199 €
0.944 €
0.909 €
Moldavija
1.048 €
0.873 €
0.873 €
Nizozemska
1.375 €
1.137 €
1.137 €
Njemačka
1.235 €
1.038 €
1.038 €
Norveška
1.521 €
1.217 €
1.217 €
Poljska
1.182 €
0.961 €
0.961 €
Portugal
1.354 €
1.101 €
1.101 €
Rumunjska
1.171 €
0.984 €
0.984 €
Rusija
0.608 €
0.507 €
0.507 €
Slovačka
1.189 €
0.991 €
0.991 €
Slovenija
1.222 €
1.002 €
0.939 €
Srbija
1.345 €
1.121 €
1.121 €
Turska
0.970 €
0.822 €
0.822 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.501 €
1.254 €
1.254 €
Ukrajina
1.020 €
0.850 €
0.850 €
Češka Republika
1.179 €
0.975 €
0.975 €
Španjolska
1.157 €
0.956 €
0.907 €
Švedska
1.506 €
1.204 €
1.204 €
Švicarska
1.561 €
1.449 €
1.449 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.