Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg        Luxemburg    

                 

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
0.884 €
0.846 €
0.846 €
Austrija
1.023 €
0.852 €
0.852 €
Belgija
1.364 €
1.127 €
0.880 €
Bjelorusija
0.649 €
0.541 €
0.541 €
Bosna i Hercegovina
0.960 €
0.820 €
0.820 €
Bugarska
0.930 €
0.775 €
0.775 €
Danska
1.268 €
1.015 €
1.015 €
Estonija
0.998 €
0.832 €
0.832 €
Finska
1.438 €
1.159 €
1.159 €
Francuska
1.273 €
1.061 €
0.904 €
Gruzija
0.566 €
0.480 €
0.480 €
Grčka
1.131 €
0.919 €
0.919 €
Hrvatska
1.160 €
0.928 €
0.846 €
Irska
1.314 €
1.069 €
1.069 €
Italija
1.337 €
1.096 €
0.882 €
Latvija
1.072 €
0.886 €
0.886 €
Litva
1.003 €
0.829 €
0.829 €
Luksemburg
0.967 €
0.827 €
0.827 €
Maroko
0.878 €
0.732 €
0.732 €
Mađarska
1.098 €
0.865 €
0.854 €
Moldavija
0.814 €
0.678 €
0.678 €
Nizozemska
1.294 €
1.069 €
1.069 €
Njemačka
1.081 €
0.932 €
0.932 €
Norveška
1.293 €
1.034 €
1.034 €
Poljska
0.965 €
0.785 €
0.785 €
Portugal
1.289 €
1.048 €
1.048 €
Rumunjska
0.957 €
0.804 €
0.804 €
Rusija
0.583 €
0.486 €
0.486 €
Slovačka
1.064 €
0.887 €
0.887 €
Slovenija
1.021 €
0.837 €
0.721 €
Srbija
1.203 €
1.003 €
1.003 €
Turska
0.762 €
0.646 €
0.646 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.339 €
1.116 €
1.116 €
Ukrajina
0.794 €
0.662 €
0.662 €
Češka Republika
0.994 €
0.821 €
0.821 €
Španjolska
1.082 €
0.894 €
0.845 €
Švedska
1.406 €
1.125 €
1.125 €
Švicarska
1.430 €
1.327 €
1.327 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.