Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

               

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.028 €
0.984 €
0.984 €
Austrija
1.225 €
1.021 €
1.021 €
Belgija
1.503 €
1.242 €
0.995 €
Bjelorusija
0.731 €
0.609 €
0.609 €
Bosna i Hercegovina
1.291 €
1.103 €
1.103 €
Bugarska
1.159 €
0.966 €
0.966 €
Danska
1.443 €
1.155 €
1.155 €
Estonija
1.339 €
1.116 €
1.116 €
Finska
1.587 €
1.280 €
1.280 €
Francuska
1.452 €
1.210 €
1.033 €
Gruzija
0.814 €
0.690 €
0.690 €
Grčka
1.373 €
1.116 €
1.116 €
Hrvatska
1.318 €
1.055 €
0.447 €
Irska
1.441 €
1.171 €
1.171 €
Italija
1.526 €
1.251 €
1.036 €
Latvija
1.182 €
0.977 €
0.977 €
Litva
1.151 €
0.952 €
0.952 €
Luksemburg
1.099 €
0.939 €
0.939 €
Maroko
0.893 €
0.744 €
0.744 €
Mađarska
1.246 €
0.981 €
0.946 €
Moldavija
1.034 €
0.861 €
0.861 €
Nizozemska
1.417 €
1.171 €
1.171 €
Njemačka
1.247 €
1.048 €
1.048 €
Norveška
1.556 €
1.245 €
1.245 €
Poljska
1.204 €
0.979 €
0.979 €
Portugal
1.398 €
1.137 €
1.137 €
Rumunjska
1.205 €
1.012 €
1.012 €
Rusija
0.645 €
0.538 €
0.538 €
Slovačka
1.226 €
1.022 €
1.022 €
Slovenija
1.258 €
1.032 €
0.404 €
Srbija
1.386 €
1.155 €
1.155 €
Turska
1.012 €
0.857 €
0.857 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.512 €
1.260 €
1.260 €
Ukrajina
1.115 €
0.929 €
0.929 €
Češka Republika
1.204 €
0.995 €
0.995 €
Španjolska
1.207 €
0.998 €
0.949 €
Švedska
1.530 €
1.224 €
1.224 €
Švicarska
1.598 €
1.484 €
1.484 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.