Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

                 

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.033 €
0.989 €
0.989 €
Austrija
1.228 €
1.023 €
1.023 €
Belgija
1.516 €
1.253 €
1.005 €
Bjelorusija
0.740 €
0.617 €
0.617 €
Bosna i Hercegovina
1.284 €
1.097 €
1.097 €
Bugarska
1.164 €
0.970 €
0.970 €
Danska
1.445 €
1.156 €
1.156 €
Estonija
1.385 €
1.154 €
1.154 €
Finska
1.609 €
1.298 €
1.298 €
Francuska
1.467 €
1.222 €
1.045 €
Gruzija
0.832 €
0.705 €
0.705 €
Grčka
1.366 €
1.110 €
1.110 €
Hrvatska
1.325 €
1.060 €
0.453 €
Irska
1.476 €
1.200 €
1.200 €
Italija
1.523 €
1.248 €
1.034 €
Latvija
1.195 €
0.988 €
0.988 €
Litva
1.166 €
0.964 €
0.964 €
Luksemburg
1.111 €
0.949 €
0.949 €
Maroko
0.901 €
0.750 €
0.750 €
Mađarska
1.246 €
0.981 €
0.946 €
Moldavija
1.023 €
0.853 €
0.853 €
Nizozemska
1.449 €
1.198 €
1.198 €
Njemačka
1.249 €
1.050 €
1.050 €
Norveška
1.543 €
1.234 €
1.234 €
Poljska
1.169 €
0.951 €
0.951 €
Portugal
1.417 €
1.152 €
1.152 €
Rumunjska
1.211 €
1.018 €
1.018 €
Rusija
0.666 €
0.555 €
0.555 €
Slovačka
1.249 €
1.041 €
1.041 €
Slovenija
1.274 €
1.044 €
0.981 €
Srbija
1.391 €
1.159 €
1.159 €
Turska
1.040 €
0.881 €
0.881 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.555 €
1.296 €
1.296 €
Ukrajina
1.163 €
0.969 €
0.969 €
Češka Republika
1.214 €
1.004 €
1.004 €
Španjolska
1.205 €
0.996 €
0.947 €
Švedska
1.544 €
1.235 €
1.235 €
Švicarska
1.594 €
1.480 €
1.480 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.