Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg      Luxemburg     

               

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.067 €
1.021 €
1.021 €
Austrija
1.269 €
1.057 €
1.057 €
Belgija
1.548 €
1.279 €
1.031 €
Bjelorusija
0.711 €
0.593 €
0.593 €
Bosna i Hercegovina
1.269 €
1.085 €
1.085 €
Bugarska
1.190 €
0.992 €
0.992 €
Danska
1.479 €
1.183 €
1.183 €
Estonija
1.385 €
1.154 €
1.154 €
Finska
1.632 €
1.316 €
1.316 €
Francuska
1.509 €
1.258 €
1.080 €
Gruzija
0.823 €
0.698 €
0.698 €
Grčka
1.403 €
1.141 €
1.141 €
Hrvatska
1.354 €
1.083 €
1.083 €
Irska
1.483 €
1.206 €
1.206 €
Italija
1.558 €
1.277 €
1.063 €
Latvija
1.267 €
1.047 €
1.047 €
Litva
1.209 €
0.999 €
0.999 €
Luksemburg
1.141 €
0.975 €
0.975 €
Maroko
0.918 €
0.765 €
0.765 €
Mađarska
1.296 €
1.021 €
0.986 €
Moldavija
1.039 €
0.866 €
0.866 €
Nizozemska
1.465 €
1.210 €
1.210 €
Njemačka
1.297 €
1.090 €
1.090 €
Norveška
1.558 €
1.246 €
1.246 €
Poljska
1.215 €
0.988 €
0.988 €
Portugal
1.446 €
1.176 €
1.176 €
Rumunjska
1.251 €
1.051 €
1.051 €
Rusija
0.624 €
0.520 €
0.520 €
Slovačka
1.275 €
1.063 €
1.063 €
Slovenija
1.308 €
1.072 €
1.009 €
Srbija
1.406 €
1.171 €
1.171 €
Turska
0.959 €
0.812 €
0.812 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.605 €
1.338 €
1.338 €
Ukrajina
1.134 €
0.945 €
0.945 €
Češka Republika
1.238 €
1.023 €
1.023 €
Španjolska
1.253 €
1.035 €
0.986 €
Švedska
1.562 €
1.249 €
1.249 €
Švicarska
1.617 €
1.501 €
1.501 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.