Close

Za pregled cijena dizela

Dieselprices

 

      BelgiumNetherlandLuxemburg        Luxemburg    

                 

Karta cijena dizela

Indeksirana karta sadrži prosječne cijene dizela za državu polaska koju ste odabrali u usporedbi s europskim prosjekom. Pronađite najpovoljniju državu za točenje goriva na svojim rutama diljem Europe. Indeks se obračunava iz prosječnih cijena dizela posljednjeg mjeseca. U državi polaska koju ste odabrali indeks iznosi 100 %.

Država polaska:

Država odredišta:

Ne samo da neto cijene dizela variraju od države do države, već je to slučaj i sa stopama PDV-a i porezima na naftne derivate, kao i visinom iznosa stranog poreza za koji se može izvršiti povrat. Ako svoj koncept nabave uskladite prema navedenom, možete dodatno uštedjeti: DKV u mnogim država nudi mogućnost kombinacije točenja goriva u inozemstvu s povratom PDV-a ili poreza na naftne derivate. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Povrat PDV-a

povrat trošarine na naftne derivate

Državabrutonetoneto uklj. povrat trošarine*
Andora
1.013 €
0.970 €
0.970 €
Austrija
1.185 €
0.988 €
0.988 €
Belgija
1.484 €
1.226 €
0.979 €
Bjelorusija
0.756 €
0.630 €
0.630 €
Bosna i Hercegovina
1.283 €
1.096 €
1.096 €
Bugarska
1.158 €
0.965 €
0.965 €
Danska
1.436 €
1.148 €
1.148 €
Estonija
1.383 €
1.152 €
1.152 €
Finska
1.604 €
1.293 €
1.293 €
Francuska
1.434 €
1.195 €
1.038 €
Gruzija
0.870 €
0.737 €
0.737 €
Grčka
1.324 €
1.077 €
1.077 €
Hrvatska
1.272 €
1.018 €
0.936 €
Irska
1.446 €
1.176 €
1.176 €
Italija
1.494 €
1.224 €
1.010 €
Latvija
1.216 €
1.005 €
1.005 €
Litva
1.160 €
0.958 €
0.958 €
Luksemburg
1.105 €
0.945 €
0.945 €
Maroko
0.913 €
0.761 €
0.761 €
Mađarska
1.195 €
0.941 €
0.930 €
Moldavija
1.036 €
0.863 €
0.863 €
Nizozemska
1.440 €
1.190 €
1.190 €
Njemačka
1.232 €
1.035 €
1.035 €
Norveška
1.547 €
1.237 €
1.237 €
Poljska
1.196 €
0.972 €
0.972 €
Portugal
1.413 €
1.148 €
1.148 €
Rumunjska
1.107 €
0.931 €
0.931 €
Rusija
0.680 €
0.567 €
0.567 €
Slovačka
1.202 €
1.002 €
1.002 €
Slovenija
1.230 €
1.008 €
0.945 €
Srbija
1.381 €
1.150 €
1.150 €
Turska
0.975 €
0.826 €
0.826 €
Ujedinjeno Kraljevstvo
1.596 €
1.330 €
1.330 €
Ukrajina
1.073 €
0.895 €
0.895 €
Češka Republika
1.218 €
1.007 €
1.007 €
Španjolska
1.191 €
0.984 €
0.935 €
Švedska
1.540 €
1.232 €
1.232 €
Švicarska
1.576 €
1.463 €
1.463 €

* Not available in all countries

Kretanje cijena dizela

Ovaj alat za praćenje cijena prikazuje vam prosječne cijene dizela u protekla 24 mjeseca za zemlje koje ste odabrali. Možete odabrati prikaz cijena dizela u iznosima bruto, neto ili neto uključujući povrat trošarine na naftne derivate.