Close

Naručivanje uređaja DKV BOX REETS

Naručivanje uređaja DKV BOX REETS (PDF)

Možete zatražiti rabate za prolaz mostom Öresund tek nakon što primite uređaj za obračun cestarine.

Upute za zahtjev rabata na mostu Öresund (PDF)