Close

Kalkulator podatku VAT

Oblicz zwrot podatku VAT online*

Używając naszego kalkulatora, można tutaj niewiążąco sprawdzić wysokość zwrotu podatku VAT. Wystarczy wprowadzić swoje koszty paliwa i opłat drogowych poniesione za granicą, a kalkulator podatku VAT obliczy kwoty, które można odzyskać w poszczególnych krajach. Można również zsumować wszystkie kwoty podlegające zwrotowi, aby uzyskać kwotę łączną. .Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami!

* Kalkulator podatku VAT służy do obliczenia możliwego zwrotu podatku VAT z kraju objętego usługą. Kalkulator jest niewiążącym narzędziem kalkulacyjnym. DKV Euro Service nie gwarantuje dokładności ani poprawności danych. Za korzystanie z kalkulatora nie są również pobierane przez DKV żadne opłaty.

** Pojęcie „kraju objętego usługą” odnosi się do krajów, w których nie znajduje się siedziba firmy klienta oraz w których korzystał on z produktów i usług oferowanych przez DKV Euro Service bez względu na to, czy jest on tam zarejestrowany jako podatnik VAT, czy nie. Należy mieć na uwadze, że ze względu na lokalnie obowiązujące przepisy w zakresie podatku VAT w niektórych krajach podatek ten może nie być naliczany.