Close

Calculați acum cu

Calcul online privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată*

Verificați aici, cu titlu indicativ, cu ajutorul calculatorului nostru șablon, valoarea sumei dumneavoastră aferente rambursării taxei pe valoarea adăugată. Introduceți costurile cu benzina și taxa de drum efectuate în străinătate, iar calculatorul pentru taxa pe valoarea adăugată vă calculează sumele posibile aferente rambursării taxei pe valoarea adăugată per țară. Dacă doriți să primiți sumele totale aferente rambursării, aveți, de asemenea, posibilitatea de a lua în considerare costurile cumulate.Mai aveți întrebări?

Contactați-ne!

* Calculatorul taxei pe valoarea adăugată servește la determinarea unei posibile rambursări a taxei pe valoarea adăugată, pe care o puteți obține din țara de servicii respectivă. Acest calculator este un instrument de calcul cu titlu indicativ. DKV Euro Service nu-și asumă nicio răspundere privind exactitatea sau corectitudinea informațiilor. Totodată, aici nu sunt incluse onorariile percepute de DKV.

** Noțiunea de „țară de servicii“ descrie țările în care nu aveți niciun sediu al firmei și în care ați achiziționat mărfuri și servicii ale DKV Euro Service, indiferent dacă sunteți sau nu înregistrat fiscal acolo. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că anumite țări de servicii pot fi excluse în baza reglementărilor specifice țării privind TVA-ul.