Protecția datelor

Informații cu privire la protecția datelor DKV Euro Service GmbH + Co. KG

Cuprins

I. Preambul
II. Structura responsabilă / responsabil pentru protecția datelor / autoritatea de supraveghere
III. Precizări terminologice/ definițiiI
V. Principii / informații generale
V. Înregistrare / configurarea unui cont de utilizator
VI. Prelucrarea datelor pentru punerea la dispoziție a paginii web/ înregistrarea de Logfiles
VII. Utilizarea de Cookies
VIII. Analiză web
IX. Newsletter / Publicitate / Social Media Plugins
X. Formular de contact și contact prin e-mail
XI. Drepturile persoanelor vizate

I. Preambul

Calitatea de responsabil pentru ofertele distribuite pe internet ale societății DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, denumită sintetic: DKV, revine DKV, Ratingen (denumită în cele ce urmează și noi/nouă).

În cele ce urmează dorim să vă informăm cuprinzător și în detaliu cu privire la modalitatea în care protejăm viața dumneavoastră privată și în care se realizează o prelucrare a datelor personale la nivelul paginilor noastre de internet și/sau în cadrul ofertelor online. Datele personale sunt șterse cât mai rapid posibil și nu sunt utilizate sau divulgate în nicio situație fără acordul dumneavoastră în scopuri publicitare.

În măsura în care informațiile prezentate în cele ce urmează nu sunt suficiente sau dacă nu sunt inteligibile, nu ezitați să luați legătura cu responsabilul nostru pentru protecția datelor, cu utilizarea datelor de contact prevăzute la punctul II.

II. Structura responsabilă / responsabil pentru protecția datelor / autoritatea de supraveghere

Structura responsabilă

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Germania

Tel.: +49 2102 5518-0
Fax: +49 2102 5518-192
E-mail: info@dkv-euroservice.com
Website: www.dkv-euroservice.com

Responsabil pentru protecția datelor

Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Thorsten Sörup (ofițer extern pentru protecția datelor)
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Germania

E-mail: datenschutz@dkv-euroservice.com

Autoritatea competentă de supraveghere

LDI Renania de Nord-Westfalia
Căsuța poștală 20 04 44
40102 Düsseldorf
Germania

Tel.: +49 211 38424-0
Fax: +49 211 38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
Website: www.ldi.nrw.de

III. Precizări terminologice/ definiții

Precizările terminologice și definițiile sunt interpretate în sensul prevederilor din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumită în cele ce urmează „Regulamentul general privind protecția datelor” sau „DSGVO”). Sunt aplicabile în special precizările terminologice în sensul prevederilor din articolul 4 și articolul 9 din Regulamentul general privind protecția datelor.

IV. Principii / informații generale

1. Volumul prelucrării datelor cu caracter personal
Colectăm și utilizăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri în principiu numai în măsura în care acest demers este necesar pentru prestarea și punerea la dispoziție a serviciilor noastre, precum și pentru punerea la dispoziție a ofertelor noastre web sau online (inclusiv aplicații mobile).

O colectare și o utilizare a datelor cu caracter personal în alte scopuri se realizează de regulă numai

(i) cu acordul utilizatorului,
(ii) în situația în care prelucrarea se realizează pentru îndeplinirea contractului, sau
(iii) pentru respectarea intereselor justificate, în măsura în care nu prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor personale.

În mod suplimentar, este aplicabilă o excepție în situațiile în care, din motive obiective, nu este posibilă obținerea prealabilă a unui acord sau dacă este permisă prelucrarea datelor în temeiul prevederilor legale.

2. Temeiuri legale
În măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui acord al persoanei vizate, temeiul legal al prelucrării este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor.

La prelucrarea datelor personale pentru executarea unui contract având drept parte contractantă persoana vizată, temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor; această prevedere se aplică și cu privire la prelucrările necesare pentru adoptarea măsurilor antecontractuale.

În situația în care o prelucrare a datelor personale se realizează pentru îndeplinirea unei obligații legale care ne revine, temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera c din Regulamentul general privind protecția datelor. În situația în care interese vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice determină necesitatea unei prelucrări a datelor personale, temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera d din Regulamentul general privind protecția datelor.

În măsura în care este efectuată o prelucrare pentru respectarea unui interes justificat al întreprinderii noastre sau al unui terț și în situația în care nu prevalează interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză în raport cu interesul anterior menționat, temeiul legal al prelucrării este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

3. Obținerea aprobărilor / drept de revocare
Aprobările în sensul prevederilor din articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor sunt obținute de regulă în format electronic. Acordul este exprimat prin aplicarea unei bife la rubrica respectivă în scop de documentare formulării acordului. În cazul atribuirii în format electronic a acordului, pentru identificarea utilizatorului este utilizată așa-numita procedură double-opt-in ( https://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/double-opt-in), în măsura în care acest demers este necesar din punct de vedere legal. Conținutul declarației de exprimare a acordului este înregistrat în format electronic.

Drept de revocare: Vă rugăm să aveți în vedere că un acord exprimat poate fi revocat în orice moment, cu efect pentru viitor – integral sau parțial; această prevedere nu afectează legalitatea prelucrării efectuate în baza acordului, până la revocarea acestuia. Vă rugăm să adresați o eventuală revocare entității cu datele de contact menționate la punctul II (Structura responsabilă sau responsabilul pentru protecția datelor).

4. Eventualii destinatari ai datelor personale
Pentru îndeplinirea ofertelor noastre web și/sau online mandatăm în anumite situații prestatori de servicii terți care își desfășoară activitatea în numele nostru și în baza instrucțiunilor primite (persoane împuternicire de operator). În contextul prestării serviciilor, acești furnizori de servicii pot recepționa date personale, respectiv pot intra în contact cu date personale și dețin calitatea de terți, respectiv destinatari în sensul prevederilor din Regulamentul general privind protecția datelor.

În asemenea situație ne asigurăm că prestatorii noștri de servicii vor oferi suficiente garanții cu privire la existența de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare și la efectuarea operațiunilor de prelucrare astfel încât acestea să fie în acord cu cerințele acestui regulament și să garanteze protecția drepturilor persoanei vizate (a se vedea articolul 28 din Regulamentul general privind protecția datelor).

În măsura în care se realizează o comunicare de date personale către terți și/au destinatari distinct de o prelucrare pe bază de comandă, garantăm că acest demers se realizează exclusiv în acord cu cerințele definite prin Regulamentul general privind protecția datelor (de exemplu articolul 6 alineatul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor) și numai în măsura în care există un temei legal corespunzător (de exemplu articolul 6 alineatul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor, cu privire la celelalte aspecte a se vedea punctul IV.2).

5. Prelucrarea datelor în așa-numite state terțe
Prelucrarea datelor dumneavoastră personale se realizează în principiu pe teritoriul UE, respectiv în Spațiul Economic European („SEE”).

Numai în situații excepționale (de exemplu în asociere cu mandatarea de prestatori de servicii pentru efectuarea de operațiuni de analiză web) este posibilă o comunicare de informații în așa-numite „state terțe”. „Statele terțe”, reprezintă state din afara Uniunii Europene și/sau a Acordului privind Spațiul Economic European, în care nu se poate prezuma fără adoptarea de măsuri suplimentare asigurarea unui nivel corespunzător de protecție a datelor în sensul standardelor din UE.

În măsura în care informațiile comunicate includ și date personale, ne asigurăm înaintea unei astfel de comunicări că este garantat un nivel corespunzător de protecție a datelor în statul terț în cauză sau la destinatarul respectiv. Această cerință poate fi asigurată și prin intermediul unei așa-numite „decizii privind caracterul adecvat” a Comisiei Europene sau utilizarea așa-numitelor „clauze contractuale standard UE”. În cazul destinatarilor din SUA și respectarea principiilor stipulate prin așa-numitul „EU-US Privacy Shield” poate garanta un nivel corespunzător de protecție a datelor. La cerere, vă punem la dispoziție cu plăcere informații suplimentare cu privire la garanții corespunzătoare și proporționale cu privire la respectarea unui nivel corespunzător de protecție a datelor; datele de contact sunt menționate la începutul prezentei informări cu privire la protecția datelor. Informațiile cu privire la părțile EU-US Privacy Shield pot fi consultate în mod suplimentar la adresa www.privacyshield.gov/list.

6. Ștergerea datelor și durata de stocare
Datele personale ale persoanei vizate sunt șterse sau blocate imediat ce nu mai există scopul prelucrării. O stocare ulterioară momentului de la care nu mai există scopul prelucrării se realizează numai în situația în care acest demers este stipulat de către legiuitorul european sau național prin regulamente, legi sau alte prevederi comunitare, aplicabile cu privire la întreprinderea noastră (de exemplu cu privire la respectarea obligațiilor legale de arhivare și/sau în cazul în care există interese justificate cu privire la o stocare, de exemplu în perioada cursului termenelor de prescripție, pentru apărarea drepturilor împotriva unor eventuale drepturi). O blocare sau ștergere a datelor se realizează și în situația în care expiră un termen de stocare stipulat prin normele menționate, exceptând situația în care se constată necesitatea de stocare suplimentară a datelor pentru încheierea unui contract sau în alte scopuri.

7. Drepturile persoanelor vizate
Regulamentul general privind protecția datelor conferă anumite drepturi persoanei vizate de o prelucrare a datelor personale (așa-numite drepturi ale persoanelor vizate, în special articolul 12 până la articolul 22 din Regulamentul general privind protecția datelor). Drepturile individuale ale persoanelor vizate sunt descrise mai detaliat la punctul XI. În situația în care doriți să exercitați unul sau mai multe dintre aceste drepturi menționate, ne puteți contacta în orice moment. Vă rugăm să utilizați datele de contact menționate în acest scop la punctul II.

V. Înregistrare / configurarea unui cont de utilizator

Pentru anumite servicii și/sau prestații puse la dispoziție prin intermediul paginilor noastre web și al ofertelor noastre online sunt necesare o înregistrare și configurarea unui cont personal de utilizator. În cadrul înregistrării și configurării contului de utilizator, colectăm și stocăm următoarele date personale („date obligatorii”). Nu se realizează o divulgare a datelor către terți:

La momentul înregistrării sunt stocate în mod suplimentar (i) adresa IP a utilizatorului, precum și (ii) data și ora înregistrării.

În mod suplimentar, pot fi comunicare informații voluntare. Din categoria acestor informații pot face parte de exemplu numărul de telefon, numărul de fax, numărul de telefon mobil sau informații precum numărul de angajați, branșa, dimensiunea parcului auto sau a flotei. Informațiile obligatorii necesare în scop de înregistrare, sunt evidențiate în interfața de introducere a datelor prin intermediul unei steluțe, sub formă de rubrică obligatorie. În lipsa completării integrale și cu date reale a rubricilor obligatorii nu poate fi realizată o înregistrare. Introducerea datelor în scop de înregistrare este finalizată numai după ce, ulterior completării rubricilor obligatorii, confirmați link-ul pe care îl recepționați în unul dintre e-mail-urile expediate de noi. Informațiile voluntare pot fi folosite în special pentru perfecționarea serviciilor noastre.

1. Scop și temei legal
O înregistrare a utilizatorului se realizează pentru limitarea dreptului de acces și/sau pentru controlul accesului la anumite elemente de conținut și servicii, pe care le punem exclusiv la dispoziția utilizatorilor înregistrați, în cadrul paginilor noastre de internet și/sau în baza ofertelor online. În mod suplimentar, o asemenea înregistrare poate fi efectuată pentru punerea la dispoziție a anumitor elemente de conținut și servicii pentru utilizatori înregistrați, în cadrul executării contractului și/sau pentru realizarea de măsuri antecontractuale.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în scop de înregistrare este reprezentat, în măsura în care există acordul utilizatorului, de articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor. În situația în care înregistrarea este destinată executării unui contract în care calitatea de utilizator este deținută de către partea contractantă sau efectuării măsurilor antecontractuale, temeiul legal pentru prelucrare este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor. În măsura în care înregistrarea este efectuată în scopul limitării dreptului de acces și/sau controlului accesului, respectarea intereselor justificate reprezintă temeiul legal, articolului 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor; interesul justificat este reprezentat în acest context de limitarea accesului pentru protejarea elementelor de conținut dezvoltate de noi și a informațiilor.

2. Ștergerea datelor și durata de stocare
În măsura în care este efectuată o înregistrare în asociere cu o executare a contractului sau pentru realizarea măsurilor antecontractuale (articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor), datele de înregistrare sunt stocate pe durata raportului respectiv de comandă sau contractual și sunt șterse sau blocate după expirarea duratei respective a contractului, respectiv după termenul de reziliere, ținând cont de prevederile de la punctul IV.6.

În măsura în care înregistrarea nu se află în legătură cu o executare a contractului sau cu realizarea măsurilor antecontractuale, datele de înregistrare sunt radiate în sensul prevederilor de la punctul IV.6, imediat ce o înregistrare la pagina noastră este anulată, modificată sau radiată de către utilizator.

3. Posibilitate de formulare a contestațiilor și de ștergere
În calitate de utilizator, dispuneți în orice moment de posibilitatea de a anula, respectiv de a șterge înregistrarea. Aveți posibilitatea de a modifica în orice moment datele stocate despre dumneavoastră. În situația în care datele sunt (în continuare) necesare pentru executarea unui contract sau pentru realizarea de măsuri antecontractuale, este posibilă o ștergere anticipată a datelor numai în situația în care nu există obligații contractuale sau legale care să nu permită ștergerea.

VI. Prelucrarea datelor pentru punerea la dispoziție a paginii web/ înregistrarea de Logfiles

La fiecare accesare a paginii noastre de internet, sistemul nostru înregistrează automatizat datele și informațiile de la nivelul sistemului computerizat al computerului de pe care se realizează accesarea. Sunt colectate următoarele date (denumite în cele ce urmează „date Log”):

Datele Log menționate nu permit realizarea unei asocieri personale cu utilizatorul.

1. Scop și temei legal
Colectarea și prelucrarea datelor Log, în special a adresei IP, se realizează în scopul punerii la dispoziția utilizatorului a elementelor de conținut disponibile la pagina noastră web, ceea ce înseamnă în scop de comunicare între utilizator și oferta noastră web, respectiv online. Pe durata operațiunii corespunzătoare de comunicare este necesară o stocare temporară a adresei IP. Aceasta este necesară pentru adresarea raporturilor de comunicare între utilizator și oferta noastră web și/sau online, respectiv pentru accesarea ofertei noastre web și/sau online. Temeiul legal pentru această prelucrare de date – ceea ce înseamnă pentru durata accesării paginii web de către dumneavoastră – este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, respectiv de articolul 96 din legea privind regimul telecomunicațiilor, respectiv de articolul 15 alineatul 1 din legea privind mediile de telecomunicații.

O prelucrare și stocare a adresei IP cu depășirea limitelor operațiunii de comunicare, sub formă de Logfiles, se realizează în scopul asigurării funcționalității ofertelor noastre web și online, pentru optimizarea acestor oferte, precum și pentru garantarea securității sistemelor noastre din domeniul tehnologiei informațiilor. Temeiul legal pentru o stocare în aceste scopuri a adresei IP care depășește limitele procesului de comunicare este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor (respectarea intereselor justificate), respectiv de articolul 109 din legea privind regimul telecomunicațiilor.

2. Ștergerea datelor și durata de stocare
Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului prevăzut al colectării acestora. În cazul colectării datelor pentru punerea la dispoziție a paginii web, această cerință este întrunită la momentul la care este finalizată ședința respectivă – accesarea paginii web. O stocare suplimentară a datelor Log, inclusiv a adresei IP în scopul garantării securității sistemului, se realizează pentru un interval de maxim șapte zile de la finalizarea accesării paginii de către utilizator. Este posibilă și admisă o prelucrare suplimentară a datelor Log și/sau o stocare a acestora în măsura în care, după expirarea termenului de stocare menționat anterior de șapte zile, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau înstrăinate astfel încât nu mai este posibilă o repartizare a datelor log în funcție de o adresă IP.

3. Posibilitate de formulare a contestațiilor și de ștergere
Înregistrarea datelor Log pentru punerea la dispoziție a paginii web, inclusiv stocarea acestora în Logfiles, în limitele menționate anterior, este obligatorie pentru utilizarea paginii de internet. Din acest motiv, utilizatorul nu dispune de un drept de a formula contestații. Un regim diferit este aplicabil pentru o prelucrare a datelor Log în scopuri de analiză, acestea este reglementat – în funcție de instrument utilizat pentru analiza web și de modalitatea de analiză a datelor (cu raportare la persoană / anonim / pseudonim) – de prevederile de la punctul VIII.

VII. Utilizarea de Cookies

Pagina noastră web utilizează Cookies. În ceea ce privește Cookies este vorba despre fișiere text stocate în browserul de internet, respectiv de browserul de internet pe computerul utilizatorului. Cookies nu conțin programe și nu pot plasa un cod nociv pe computerul dumneavoastră. În situația în care un utilizator accesează o pagină web, poate fi stocat un cookie pe sistemul de operare al utilizatorului. Acest cookie conține o succesiune specifică de caractere care permite o identificare unică a browserului în cazul unei noi a paginii web. Cookies noastre nu conțin date cu caracter personal, astfel încât este protejată sfera dumneavoastră privată. În funcție de natura cookie-ului, precum și de posibilitatea de repartizare a unui cookie către o adresă IP, există însă în principiu posibilitatea unei asocieri personale cu utilizatorul. Nu este efectuată de noi o asemenea repartizare, respectiv adresa IP este anonimizată fără întârziere pentru a exclude o repartizare (a se vedea detaliile de la punctul VIII).

Realizăm diferențierea între (i) cookies necesare din punct de vedere tehnic, (ii) cookies cu rol de analiză și (iii) cookies puse la dispoziție de către furnizori terți:

(i) Cookies necesare din punct de vedere tehnic sunt utilizate de noi pentru a asigura o structură mai prietenoasă pentru utilizator în ceea ce privește oferta noastră web și/sau online. La nivelul cookies necesare din punct de vedere tehnic sunt stocate următoarele date, fiind transmise către sistemele noastre:

(ii) Cookies de analiză (și așa-numite Session-Cookies) sunt utilizate de noi pentru a analiza comportamentul de navigare al utilizatorilor cu raportare la ofertele noastre web și/sau online în scop publicitar, pentru efectuarea de studii de piață sau pentru adaptarea în funcție de necesități a ofertelor noastre. Prin intermediul cookies de analiză sunt colectate și transmise către sistemele noastre următoarele date:

Datele colectate în acest mod cu privire la utilizator sunt pseudonimizate prin intermediul măsurilor de natură tehnică. Ulterior nu mai există posibilitatea de repartizare a datelor către utilizatorul care efectuează accesarea.

(iii) Cookies puse la dispoziție de către furnizori terți reprezintă cookies care nu sunt oferite de serverele noastre web, ci de către furnizori terți. Din această categorie face parte de exemplu integrarea butonului „Îmi place”. La selectarea acestuia, Facebook inserează un cookie „propriu” în browserul utilizatorului. Cookies puse la dispoziție de către furnizori terți nu pot fi căutate și/sau evaluate în nicio situație de noi.

Responsabilitatea pentru utilizarea unor astfel de cookies revine exclusiv furnizorilor terți; nu există o posibilitatea de influențare din partea noastră asupra utilizării și a prelucrării; dispuneți de posibilitatea de a dezactiva posibilitatea de inserare a cookies puse la dispoziție de furnizori terți prin intermediul măsurii descrise la punctul VII.3 și la punctul VIII.

1. Scop și temei legal
Scopul de utilizare a cookies necesare din punct de vedere tehnic este reprezentat de simplificarea folosirii paginilor web de către utilizatori. Anumite funcții ale paginii noastre de internet nu pot fi oferite fără utilizarea de cookies. Pentru acestea este necesar ca browserul să fie recunoscut și după o schimbare a paginii. Pentru următoarele aplicații avem nevoie de cookies necesare din punct de vedere tehnic:

Datele utilizatorilor colectate prin intermediul cookies necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru generarea de profiluri de utilizator. Temeiul legal pentru utilizarea de cookies necesare din punct de vedere tehnic este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, în măsura în care există posibilitatea de a identifica o legătură cu persoana utilizatorului și dacă utilizarea este realizată pentru punerea la dispoziție a ofertelor noastre web și/sau online în sensul executării contractului, în celelalte situații fiind reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, deoarece utilizarea se realizează și pentru protejarea intereselor justificate, pentru punerea la dispoziție a ofertelor web și/sau online.

Utilizarea de cookies de analiză se realizează în scopul îmbunătățirii calității paginii noastre web și a conținuturilor acesteia. Prin intermediul cookies de analiză identificăm modul în care este utilizată pagina web și dispunem în acest mod de posibilitatea de a optimiza continuu oferta noastră (a se vedea mai sus). Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale, cu utilizarea de cookies de analiză este reprezentat, în măsura posibilităților, de realizarea unei asocieri personale cu utilizatorul, în măsura exprimării acordului, de articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor. În măsura în care se realizează o utilizare a cookies de analiză pentru realizarea de evaluări pseudonime, temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor (respectarea intereselor justificate), respectiv de articolul 15 alineatul 3 din legea privind mediile de telecomunicații (TMG).

2. Ștergerea datelor și durata de stocare
Cookies sunt stocate pe terminalul respectiv al utilizatorului (Smart-Device/ computer) și sunt transmise din punctul respectiv către paginile noastre web. Se diferențiază între așa-numite cookies permanente și Session-Cookies. Session-Cookies sunt stocate pe durata unei accesări de browser și sunt șterse la închiderea browserului. Cookies permanente nu sunt șterse la închiderea ședinței respective de browser, ci sunt stocate pentru o perioadă mai lungă pe terminalul utilizatorului.

3. Posibilitate de formulare a contestațiilor și de ștergere
La accesarea paginii noastre web, utilizatorii sunt informați prin intermediul unui banner informativ cu privire la utilizarea de cookies și sunt atenționați asupra acestei declarații cu privire la protecția datelor. Prin intermediul bannerului este obținut și acordul utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor personale folosite în acest context.

În calitate de utilizator, vă revine controlul deplin asupra utilizării și stocării de cookies. Prin intermediul unei modificări a setărilor în browserul dumneavoastră de internet dispuneți de posibilitatea de a dezactiva cu caracter general sau de a limita transmiterea de cookies. Aveți posibilitatea de a șterge în orice moment cookies stocate anterior. Această operațiune poate fi efectuată și automatizat. În situația în care sunt dezactivate cookies pentru pagina noastră web, există posibilitatea ca nu toate funcțiile paginii web să poată fi utilizate integral. Informații suplimentare cu privire la utilizarea de cookies sunt disponibile la adresa http://www.meine-cookies.org/ sau youronlinechoices.com.

Aveți posibilitatea de a vă opune în orice moment, cu efect pentru viitor, utilizării de cookies pentru generarea de profiluri pseudonime de utilizator (a se vedea informațiile de mai sus cu privire la cookies de analiză); puteți să vă exercitați dreptul de opoziție prin intermediul bannerului de informare sau cu ajutorul opțiunilor menționate de configurare a browserului dumneavoastră.

VIII. Analiză web

Pentru a optimiza paginile noastre web și pentru adaptarea la obiceiurile modificate și la condițiile tehnice ale utilizatorilor noștri, utilizăm instrumente pentru a realiza așa-numita analiză web. În acest context evaluăm de exemplu elementele accesate de către utilizatori, dacă informațiile căutate pot fi găsite facil, etc. Aceste informații pot fi interpretate și devin relevante numai dacă este examinat un grup mai extins de utilizatori. În acest scop sunt agregate datele colectate, ceea ce înseamnă că sunt sintetizate pentru a forma unități mai extinse.

Astfel dispunem de posibilitatea de a adapta design-ul paginilor sau de a optimiza conținuturile, de exemplu în situația în care constatăm că o pondere relevantă a utilizatorilor care accesează paginile web folosește tehnologii noi sau nu identifică, respectiv identifică cu dificultate o informație existentă.

În cadrul ofertelor noastre web și online efectuăm următoarele analize, respectiv utilizăm următoarele instrumente pentru analiza web

1. Analiza datelor Log
O utilizare a datelor Log în scopuri de analiză se realizează exclusiv pe bază anonimă, în special nu se realizează o asociere cu datele utilizatorului care pot fi atribuite persoanei și/sau cu o adresă IP sau un cookie. O astfel de analiză a datelor Log nu este guvernată de prevederile aplicabile în materia protecției datelor conform Regulamentului general privind protecția datelor.

2. Google Analytics
Pentru analiza utilizării paginii web utilizăm serviciile de analiză web „Google Analytics” puse la dispoziție de către firma Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; „Google”). Google Analytics utilizează „Cookies” care permit o analiză a utilizării paginii web de către clienții noștri pe o bază pseudonimă și/sau anonimă.

Informațiile generate prin cookie cu privire la utilizarea paginii web sunt transferate către un server Google din SUA și sunt stocate la nivelul acestuia. În cazul activării anonimizării IP-ului pe această pagină web, adresa dumneavoastră IP este prescurtată înainte de transmitere de către Google pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state membre ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transmisă adresa IP complet către un server Google din SUA, unde este prescurtată. Google utilizează informațiile menționate pentru a evalua accesarea paginii web în numele nostru, pentru a genera rapoarte cu privire la activitățile asociate paginilor web și pentru a presta servicii suplimentare asociate cu utilizarea paginii web și a internetului în raport cu administratorul paginii de internet. Adresa IP comunicată în cadrul Google Analytics de către browserul dumneavoastră nu este asociată cu alte date de pe Google.

Dispuneți de posibilitatea de a evita stocarea de cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare la nivelul software-ului dumneavoastră browser; vă atragem însă atenția asupra faptului că, în asemenea situație, este posibil să nu puteți valorifica integral toate funcțiile oferite de pagina noastră web.

Dacă nu doriți o evaluare de către Google Analytics, aveți la dispoziție următoarele posibilități:

Utilizăm Google Analytics pentru evaluarea în scop statistic a datelor din AdWords și din Double-Click-Cookie. În măsura în care nu doriți acest aspect, dispuneți de posibilitatea de a dezactiva opțiunea prin intermediul managerului pentru cerințele de afișare ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/).

3. Matomo (PIWIK)
Pentru analiza modalității de utilizare a paginii noastre web, utilizăm în mod suplimentar instrumentul de analiză web „Matomo” (anterior PIWIK). În cadrul Matomo, informațiile de utilizare generate prin cookie sunt transmise către serverul nostru din Europa și sunt stocate în scopuri de analiză a utilizării. Informațiile generate prin intermediul cookie cu privire la accesarea de către dumneavoastră a paginii noastre web nu vor fi puse la dispoziția terților.

În situația în care nu doriți utilizarea de cookies și/sau o evaluare de către Matomo, aveți la dispoziție următoarele posibilități:

Atenție: În situația în care ștergeți cookies dumneavoastră, această situație conduce și la ștergerea Opt-Out-Cookie, fiind eventual necesară reactivarea acestora de către dumneavoastră.

IX. Newsletter / Publicitate / Social Media Plugins

Prin intermediul ofertelor noastre web și online oferim în mod suplimentar posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul nostru, fiind folosite de asemenea Werbetools și Social Media Plugins. Cu caracter individual:

1. Abonarea la newsletter
În situația în care doriți să utilizați newsletter-ul oferit de noi, trebuie să ne comunicați o adresă valabilă de e-mail. Pentru a putea verifica dacă sunteți titularul adresei menționate de e-mail, respectiv dacă titularul acesteia este de acord cu primirea newsletter-ului, expediem, după prima etapă de înregistrare, un e-mail automatizat către adresa menționată de e-mail (așa-numit Double Opt-In). Numai după confirmarea abonării la newsletter prin intermediul unui link prezent în e-mail-ul de confirmare, vom include adresa de e-mail menționată în lista noastră de destinatari. Cu excepția adresei de e-mail și al datelor necesare pentru confirmarea înregistrării, nu colectăm date suplimentare.

Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează exclusiv în scopul expedierii newsletter-ului solicitat de dumneavoastră. Temeiul legal pentru această prelucrare este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor. Dispuneți în orice moment de posibilitatea de a vă dezabona de la newsletter; sunt aplicabile în completare informațiile cu privire la dreptul de revocare a consimțământului menționate la punctul IV.3.

2. Utilizarea datelor personale în scopuri publicitare și de marketing / consultări ale clienților
O utilizare a datelor dumneavoastră personale în scopuri publicitare și/sau de marketing, precum și pentru efectuarea sondajelor de opinie cu privire la gradul de satisfacție al clienților se realizează numai în situația în care există un consimțământ corespunzător în acest scop sau în măsura disponibilității unui alt temei legal, care permite abordarea în scop publicitar și/sau de marketing și în măsura în care nu există un consimțământ în acest sens.

Temeiul legal pentru măsurile publicitare și/sau de marketing în baza unui consimțământ exprimat expres este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor; sunt aplicabile în mod corespunzător explicațiile cu privire la consimțământ menționate la punctul IV. Pentru măsurile publicitare și/sau de marketing via e-mail în scopul măsurilor de marketing direct pentru mărfuri proprii sau servicii similare, temeiul legal este reprezentat de articolul 7 alineatul 3 din legea privind concurența neloială; această situație presupune că noi (i) am recepționat adresa dumneavoastră de e-mail în asociere cu vânzarea unui articol sau a unui serviciu, (ii) nu v-ați opus utilizării adresei dumneavoastră de e-mail pentru măsurile de marketing direct și că (iii) noi v-am atenționat clar și fără echivoc la înregistrarea adresei de e-mail și la fiecare utilizare asupra faptului că vă puteți opune în orice moment unei astfel de utilizări a adresei dumneavoastră de e-mail (cu privire la dreptul de opoziție a se vedea punctul XI.6).

3. Google Remarketing
Utilizăm tehnologia Remarketing a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Prin intermediul acestei tehnologii, utilizatorii care au vizitat paginile noastre web și/sau care s-au interesat de ofertele noastre vor vizualiza, pe paginile partenere ale rețelei Google, reclame orientate către public țintă. Afișarea publicității se realizează prin utilizarea de cookies. Cu ajutorul cookies poate fi analizat comportamentul utilizatorilor paginii web și această analiză poate fi utilizată pentru recomandări de produse orientate către public țintă.

Dacă nu doriți să primiți reclame orientate către public țintă puteți dezactiva utilizarea de cookies de către Google prin accesarea paginii https://www.google.de/settings/ads/onweb. Alternativ, utilizatorii pot dezactiva utilizarea de Cookies de către pagini terțe prin accesarea paginii de dezactivare a Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Prin utilizarea ofertelor noastre vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor prelevate de către Google în maniera și în scopurile descrise mai sus. Vă atragem atenția că Google deține reglementări proprii cu privire la protecția datelor, independente de cele adoptate de noi. Nu ne asumăm răspunderea pentru aceste reglementări și proceduri.

4. Publicitate Online bazată pe internet
În cadrul optimizării publicității noastre online, prin colectarea anonimă și prin prelucrarea comportamentului dumneavoastră de utilizare cu privire la interesele pronosticate, cooperăm cu furnizorul de servicii Delta Projects Deutschland GmbH. În acest scop, partenerul nostru aplică, în baza solicitării noastre, cookies pe computerul dumneavoastră (a se vedea punctul VII de mai sus), pentru a colecta anonim datele dumneavoastră de utilizare, în situația în care accesați pagina noastră web sau selectați publicitatea noastră online. În acest mod dispunem de posibilitatea de a analiza utilizarea publicității online și de a vă pune la dispoziție prin afișare mesaje publicitare care ar putea prezenta interes pentru dumneavoastră și care ar putea corespunde preferințelor dumneavoastră. În nicio situație nu sunt stocate în acest context date personale (de exemplu nume, adresa, adresa de e-mail). Adresele IP sunt anonimizate, astfel încât este exclusă o asociere cu persoana.

Publicitatea online în funcție de interese este asigurată de către furnizorul de servicii menționat. În situația în care nu mai doriți să primiți mesaje publicitare afișate în funcție de utilizare, dispuneți de posibilitatea de a dezactiva colectarea datelor prin oprirea cookies (a se vedea în acest sens explicațiile de la punctul VII.3) sau prin aplicarea unui Opt-Out-Cookie.

5. Rețele sociale / Social Media Plugins
Am integrat pe paginile noastre web butoane („Plugins”) pentru diferite rețele sociale. Prin intermediul acestor Plugins sunt puse la dispoziție diferite funcții, al căror obiect și volum sunt determinate de către administratorii rețelelor sociale. Pentru a asigura o protecție îmbunătățită a datelor dumneavoastră personale, utilizăm o procedură cu 2 clicuri. Prin acționarea butonului poziționat direct lângă plugin-ul respectiv este activat plugin-ul, aspect evidențiat prin modificarea culorii butonului care corespunde plugin-ului din gri în colorat. Ulterior dispuneți de posibilitatea de a utiliza plugin-ul respectiv printr-un clic pe butonul aferent plugin-ului. Trebuie să aveți în vedere că adresa IP aferentă sesiunii dumneavoastră de navigare poate fi asociată cu profilul dumneavoastră propriu de la nivelul rețelei de socializare în cauză, în situația în care sunteți autentificat pe pagina în cauză la momentul respectiv (logat). În mod suplimentar, accesarea de către dumneavoastră a paginii noastre web poate fi asociată cu profilul dumneavoastră de pe rețeaua de socializare, în situația în care aceasta vă recunoaște în baza unui cookie menținut al rețelei de socializare, aplicat anterior pe computerul dumneavoastră.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu deținem calitatea de furnizor al rețelelor de socializare și că nu exercităm nicio influență asupra prelucrării datelor de către furnizorii respectivi. Regăsiți informații mai detaliate cu privire la volumul datelor la nivelul următoarelor link-uri, respectiv adrese:

5.1. Facebook

În cadrul ofertei noastre online este utilizat așa-numitul „Pixel Facebook” al rețelei de socializare Facebook, operată de Facebook Inc., Hacker Way 1, Melnoc Park, CA 94025, SUA, respectiv, dacă locuiți în UE, Facebook Ireland Ltd., Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Tag-ul de Remarketing implementat de Facebook pe această pagină, „Pixel-ul Facebook”, poate evalua comportamentul vizitatorilor care au ajuns pe această pagină de pe o pagină de publicitate Facebook. Acesta poate fi utilizat pentru îmbunătățirea reclamelor Facebook, aceste date sunt înregistrate și stocate de Facebook. Datele înregistrate nu sunt vizibile pentru noi, pot fi doar utilizate în cadrul activării reclamelor. Prin utilizarea de Coduri de Facebook Pixel se folosesc și Cookies.

Prin utilizarea Pixel-ului Facebook, vizita acestei pagini de internet este comunicată paginii Facebook, astfel încât vizitatorii Facebook să vizualizeze reclamele adecvate. Dacă dețineți un cont Facebook și sunteți autentificați, vizita pe această pagină de internet este alocată contului dumneavoastră de utilizator Facebook. Cu ajutorul Pixel-ului Facebook ne asigurăm și de faptul că reclamele noastre Facebook corespund potențialului interes al utilizatorilor și nu au un efect agasant. Cu ajutorul Pixel-ului Facebook putem urmări eficacitatea reclamelor Facebook în scopuri statistice și de cercetare a pieței, urmărind dacă utilizatorii au fost redirecționați spre pagina noastră de internet după ce au dat click pe o reclamă Facebook (așa-numita „Conversion”).

Vizita dumneavoastră pe această pagină de internet este înregistrată acum prin Pixel-ul Facebook.

Mai multe informații referitoare la colectarea și utilizarea datelor prin intermediul Facebook, precum și referitoare la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de protejare a intimității, regăsiți în informațiile referitoare la protejarea datelor de pe următoarea pagină de Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativ puteți dezactiva funcția de Remarketing „Custom Audiences” de pe pagina https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Pentru aceste acțiuni trebuie să fiți autentificat pe Facebook.

Pe paginile noastre sunt integrate plugin-uri ale rețelei de socializare Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA. Recunoașteți plugin-urile Facebook în baza logoului Facebook sau a „butonului Like” („Îmi place”) pe pagina noastră. O prezentare generală a plugin-urilor Facebook poate fi consultată la următoarea adresă: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Dacă activați plugin-ul, prin intermediul acestui plugin este realizată legătura directă între browserul dumneavoastră și serverul Facebook. Astfel, Facebook recepționează informați din care rezultă că ați accesat pagina noastră prin intermediul adresei dumneavoastră IP.

Vă atragem atenția asupra faptului că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu deținem cunoștințe cu privire la conținutul datelor comunicate, precum și la utilizarea acestora de către Facebook și că nu suntem responsabil pentru prelucrarea datelor de către Facebook. Regăsiți informații suplimentare cu privire la acest aspect în declarația de protecție a datelor de la Facebook la adresa http://facebook.com/policy.php.

5.2. LinkedIn
Pe paginile noastre sunt integrate funcții ale rețelei de socializare „LinkedIn”. Aceste funcții sunt oferite de către LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda. În acest context sunt transmise și date către LinkedIn. Vă atragem atenția asupra faptului că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu deținem cunoștințe cu privire la conținutul datelor comunicate, precum și la utilizarea acestora de către LinkedIn. Regăsiți informații suplimentare cu privire la acest aspect în declarația de protecție a datelor de la LinkedIn la adresa http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.

5.3. Xing
Pe paginile noastre sunt integrate funcții ale serviciului „Xing”, administrat de către XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. În situația în care activați și utilizați plugin-ul, browser-ul dumneavoastră stabilește o legătură directă cu serverele Xing. Conținutul plugin-ului este transmis de Xing direct către browserul dumneavoastră și integrat de către acesta în pagina web. Prin activarea plugin-urilor, Xing recepționează informația din care rezultă că ați accesat pagina noastră corespunzătoare de internet. În situația în care sunteți conectat la Xing, Xing poate atribui accesarea contului dumneavoastră Xing. Vă rugăm să consultați scopul și volumul colectării datelor, precum și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Xing, precum și drepturile și opțiunile dumneavoastră de configurare pentru protecția sferei dumneavoastră private în informațiile cu privire la protecția datelor ale Xing.

X. Formular de contact și contact prin e-mail

Pe pagina noastră de internet este disponibil un formular de contact care poate fi folosit de către utilizator pentru contactarea noastră în format electronic. În situația în care utilizatorul valorifică această posibilitate, sunt transmise către noi și stocate datele introduse în interfața de înregistrare. Aceste date sunt reprezentate de:

*Informațiile obligatorii necesare pentru înregistrare sunt evidențiate cu o steluță ca rubrică obligatorie (și în interfața de înregistrare de date).

La momentul expedierii mesajului sunt prelucrate și memorate în mod suplimentar următoarele date:

Alternativ este posibilă contactarea prin intermediul adresei de e-mail menționate la pagina noastră web. În acest caz sunt stocate datele personale ale utilizatorului transmise prin acest e-mail. În nicio situație nu este efectuată divulgarea datelor către terți, exceptând situația în care trebuie să apelăm la terți pentru prelucrarea solicitării.

1. Scop și temei legal
Datele sunt prelucrate exclusiv în scopul procesării cererii respective, respectiv a solicitării utilizatorului. Celelalte date colectate pe parcursul procedurii de expediere sunt destinate prevenirii utilizării abuzive a formularului de contact și garantării securității sistemelor noastre din domeniul tehnicii de informare.

În măsura în care prelucrarea datelor se efectuează pentru realizarea unei comenzi formulate de către un client sau pentru a da curs unei solicitări din partea clientului, temeiul legal pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, indiferent dacă respectivul contact este stabilit prin intermediul formularului de contact sau prin e-mail. În măsura în care este disponibil un acord din partea utilizatorului, temeiul legal pentru prelucrare este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor. Temeiul legal pentru colectarea de date suplimentare în asociere cu operațiunea de expediere este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 f. din Regulamentul general privind protecția datelor; interesul justificat în acest context este reprezentat de prevenirea abuzurilor și de garantarea securității sistemului (a se vedea punctul VI.1).

2. Ștergerea datelor și durata de stocare
În principiu, datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului prevăzut al colectării acestora. Pentru datele personale din interfața de înregistrare din formularul de contact și pentru cele transmise prin e-mail, se aplică această situație în cazul în care comunicarea respectivă cu utilizatorul a fost finalizată și/sau a fost oferit un răspuns final solicitării formulate de către utilizator. Comunicarea este finalizată, respectiv există un răspuns final în situația în care rezultă în baza împrejurărilor că situația de fapt în cauză a fost soluționată cu titlu definitiv. În locul unei ștergeri este aplicabilă o memorare cu blocare, în măsura în care se impune o stocare suplimentară din motivele menționate la punctul III.4.

Datele personale suplimentare colectate pe parcursul operațiunii de expediere sunt de asemenea șterse, imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului prevăzut pentru colectare.

3. Posibilitate de formulare a contestațiilor și de ștergere
Utilizatorul dispune în orice moment de posibilitatea de a întrerupe comunicarea cu noi și/sau de a-și retrage solicitarea și de a se opune unei utilizări corespunzătoare a datelor sale. În asemenea situație nu este posibilă continuarea comunicării. Toate datele personale stocate pe parcursul stabilirii contactului sunt șterse în acest caz, sub rezerva menținerii stocării datelor din motivele menționate la punctul IV.6.

XI. Drepturile persoanelor vizate

Utilizatorului îi revin, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, în special următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

1. Drept de informare (articolul 15 din Regulamentul general privind protecția datelor)
Dispuneți de dreptul de a solicita informații cu privire la prelucrarea sau nu de către noi a datelor personale cu privire la persoana dumneavoastră. În măsura în care se realizează o prelucrare a datelor personale cu privire la persoana dumneavoastră de către întreprinderea noastră, aveți dreptul la informare cu privire la

În mod suplimentar, dispuneți de dreptul de a primi informații din care să rezulte dacă datele dumneavoastră personale fac obiectul unei decizii automatizate în sensul prevederilor din articolul 22 din Regulamentul general privind protecția datelor și, în cazul unui răspuns pozitiv, care sunt criteriile decizionale care se află la baza unei astfel de decizii automatizate (logică), respectiv care sunt efectele și intensitatea posibilă a deciziei automatizate pentru dumneavoastră.

În măsura în care sunt comunicate date personale într-un stat terț în afara domeniului de aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor, aveți dreptul la informare din care să rezulte dacă și, în caz afirmativ, în baza căror garanții este asigurat un nivel corespunzător de protecție în sensul articolelor 45, 46 din Regulamentul general privind protecția datelor la destinatarul datelor în statul terț.

Dispuneți de dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră personale. În principiu punem la dispoziție copiile de date în format electronic, în măsura în care nu ați formulat o solicitare diferită. Prima copie este gratuită, pentru copii suplimentare poate fi solicitată o taxă corespunzătoare. Punerea la dispoziție este realizată sub rezerva drepturilor și a libertăților altor persoane care ar putea fi afectate prin transmiterea copiei de date.

2. Dreptul la corectare (articolul 16 din Regulamentul general privind protecția datelor)
Dispuneți de dreptul de a ne solicita corectarea datelor dumneavoastră, în măsura în care acestea sunt incorecte, necorespunzătoare și/sau incomplete; dreptul la corectare include dreptul la completare prin declarații sau comunicări suplimentare. O corectură și/sau o completare trebuie efectuată fără întârziere – ceea ce înseamnă fără amânare culpabilă.

3. Dreptul la ștergere (articolul 17 din Regulamentul general privind protecția datelor)
Dispuneți de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale, în măsura în care

Nu se aplică un drept de radiere a datelor personale, în măsura în care

Ștergerea trebuie efectuată fără întârziere – ceea ce înseamnă fără amânare culpabilă. În situația în care au fost publicate de noi date personale (de exemplu pe internet), trebuie să ne asigurăm, în limitele posibile și rezonabile din punct de vedere tehnic că și terții care efectuează operațiuni de prelucrare a datelor au fost informați cu privire la cererea de ștergere, inclusiv la ștergerea de link-uri, copii și/sau replici.

4. Dreptul la limitarea prelucrării (articolul 18 din Regulamentul general privind protecția datelor)
Dispuneți de dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale în următoarele situații:

Datele personale a căror prelucrare a fost limitată în baza cererii dumneavoastră – sub rezerva stocării – pot fi prelucrate numai (i) cu acordul dumneavoastră, (ii) pentru valorificarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale, (iii) pentru protejarea drepturilor altor persoane fizice sau juridice, sau (iv) din considerente justificate de un interes public important. În măsura în care va fi abrogată o limitare a prelucrării, veți fi informat în prealabil cu privire la acest aspect.

5. Dreptul la transmisibilitatea datelor (articolul 20 din Regulamentul general privind protecția datelor)
Dispuneți – sub rezerva următoarelor reglementări – de dreptul de a solicita transmiterea datelor referitoare la dumneavoastră într-un format de date electronic, curent, care permite citirea electronică. Dreptul de transmitere a datelor include dreptul de comunicare a datelor către un alt responsabil; la cerere – în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic – vom transmite datele direct către un responsabil menționat sau care va fi menționat de către dumneavoastră. Dreptul de transfer de date se aplică numai pentru datele comunicate de dumneavoastră și presupune ca prelucrarea să se realizeze în baza unui acord sau pentru executarea unui contract sau să se efectueze prin intermediul procedurilor automatizate. Dreptul la transferul de date în sensul prevederilor din articolul 20 din Regulamentul general privind protecția datelor nu aduce atingere dreptului de ștergere a datelor în sensul dispozițiilor din articolul 17 din Regulamentul general privind protecția datelor. Transferul de date este realizat sub rezerva drepturilor și a libertăților altor persoane ale căror drepturi pot fi afectate prin transferul de date.

6. Drept de contestare (articolul 21 din Regulamentul general privind protecția datelor)
În cazul unei prelucrări a datelor personale pentru îndeplinirea de atribuții aflate în interes public (articolul 6 alineatul 1 litera e din Regulamentul general privind protecția datelor) sau pentru exercitarea de interese justificate (articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor), puteți contesta în orice moment, cu efect pentru viitor, prelucrarea datelor personale referitoare la dumneavoastră. În cazul contestării ne revine obligația de a renunța la orice prelucrare ulterioară a datelor dumneavoastră în scopurile menționate anterior, exceptând situația în care

O utilizarea a datelor dumneavoastră în scopul măsurilor de marketing direct poate fi contestată de dumneavoastră în orice moment, cu efect pentru viitor; această prevedere este aplicabilă și pentru un Profiling, în măsura în care acesta este asociat cu măsurile de marketing directe. În cazul contestării ne revine obligația de a renunța la orice prelucrare ulterioară a datelor dumneavoastră în scopul măsurilor de marketing direct.

7. Interdicția deciziilor automatizate / Profiling (articolul . 22 Regulamentul general privind protecția datelor)
Deciziile care generează consecințe juridice pentru dumneavoastră sau care vă afectează semnificativ nu pot fi justificate exclusiv pe o prelucrare automatizată a datelor personale – inclusiv pe un Profiling. Această prevedere nu se aplică în măsura în care decizia automatizată

Deciziile care au la bază exclusiv o prelucrare automatizată a categoriilor speciale de date personale sunt în principiu inadmisibile, exceptând situația în care se aplică articolul 22 alineatul 4 în coroborare cu articolul 9 alineatul 2 litera a sau litera g din Regulamentul general privind protecția datelor și au fost adoptate măsuri rezonabile pentru protecția drepturilor și a libertăților, precum și a intereselor justificate ale persoanei dumneavoastră.

8. Posibilități de a beneficia de protecție juridică / drept de a formula contestație la o autoritate de supraveghere
În cazul contestațiilor dispuneți de posibilitatea de a vă adresa în orice moment autorității competente de supraveghere din cadrul Uniunii sau din statele membre. Pentru întreprinderea noastră este competentă autoritatea de supraveghere menționată la punctul II.