Varstvo podatkov

Informacije o varstvu podatkov DKV Euro Service GmbH + Co. KG

Pregled vsebine

I. Preambula
II. Pristojno delovno mesto / pooblaščena oseba za varstvo podatkov / nadzorni organ
III. Opredelitve pojmov / definicije
IV. Splošna načela / informacije
V. Registracija / ustvarjenje uporabniškega računa
VI. Obdelava podatkov za zagotavljanje spletne strani / zbiranje dnevnikov
VII. Uporaba piškotkov
VIII. Spletna analiza
IX. Novice / oglaševanje / vtičniki družbenih medijev
X. Kontaktni obrazec in stik prek elektronske pošte
XI. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

I. Preambula

Za internetne ponudbe podjetja DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, na kratko DKV, je odgovorno podjetje DKV, Ratingen (v nadaljevanju tudi mi/nas).

V nadaljnjem besedilu vas želimo izčrpno in podrobno seznaniti s tem, kako varujemo vašo zasebnost in kako poteka obdelava osebnih podatkov v okviru naših spletnih strani in/ali spletnih ponudb. Osebne podatke izbrišemo v najkrajšem možnem času in jih brez vašega soglasja nikoli ne uporabimo za namene oglaševanja ali posredujemo naprej.

V primeru, da naslednje informacije niso zadostne ali niso razumljive, se brez zadržkov obrnite na naše pooblaščene osebe za varstvo podatkov, katerih podatke za stik najdete v točki II.

II. Pristojno delovno mesto / pooblaščena oseba za varstvo podatkov / nadzorni organ

Pristojno delovno mesto

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Nemčija

Telefonska številka: +49 2102 5518-0
Faks: +49 2102 5518-192
E-naslov: info@dkv-euroservice.com
Spletna stran: www.dkv-euroservice.com

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Thorsten Sörup (zunanjega uradnika za varstvo podatkov)
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Nemčija

E-naslov: datenschutz@dkv-euroservice.com

Pristojni nadzorni organ

LDI Nordrhein-Westfalen
Poštni predal 20 04 44
40102 Düsseldorf
Nemčija

Telefonska številka: +49 211 38424-0
Faks: +49211 38424-10
E-pošta: poststelle@ldi.nrw.de
Spletna stran: www.ldi.nrw.de

III. Opredelitve pojmov / definicije

Opredelitve pojmov in definicije se nanašajo na Uredbo (EU) 679/2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju »Splošna uredba o varstvu podatkov« oziroma »uredba GDPR«). Zlasti veljajo opredelitve pojmov iz 4. in 9. člena uredbe GDPR.

IV. Splošna načela / informacije

1. Obseg obdelave osebnih podatkov
Osebne podatke svojih uporabnikov načeloma zbiramo in uporabljamo samo v primerih, kadar je to nujno za izvajanje in zagotavljanje naših storitev ter za zagotovitev naših spletnih ponudb (vključno z mobilnimi aplikacijami).

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov za druge namene praviloma potekata samo

(i) po privolitvi uporabnika;
(ii) za obdelavo za namene izvajanja pogodbe ali
(iii) zaradi zakonitih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Izjema sicer velja v primerih, ko zaradi dejanskih razlogov ni mogoče predhodno pridobiti privolitve, ali obdelavo podatkov prepovedujejo zakonski predpisi.

2. Pravne podlage
Če so osebni podatki predmet obdelave na podlagi privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot pravna podlaga za obdelavo velja točka a 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR.

Pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je pravna podlaga za obdelavo točka b 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. To velja tudi za obdelave, potrebne za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe.

Če se osebni podatki obdelujejo zaradi skladnosti s pravno obveznostjo, ki velja za nas, je pravna podlaga točka c 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za zaščito interesov, ki so bistveni za življenje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za življenje druge fizične osebe, je pravna podlaga točka d 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR.

V primeru obdelave zaradi zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe, in če interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladujejo nad najprej omenjenim interesom, je pravna podlaga za obdelavo točka f 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR.

3. Pridobitev privolitev / pravica do odstopa
Privolitve v skladu s točko a 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR se praviloma pridobivajo elektronsko, in sicer s kljukico v ustreznem polju za dokumentacijo dane privolitve. Kadar je privolitev dana elektronsko, se zaradi identifikacije uporabnika uporabi postopek dvojne potrditve (»double-opt-in«) (https://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/double-opt-in), če je to pravno potrebno. Vsebina izjave o privolitvi se zabeleži elektronsko.

Pravica do preklica: upoštevajte, da je mogoče dano privolitev kadar koli (v celoti ali deloma) preklicati za naprej, pri čemer to ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Morebitni preklic naslovite na podatke za stik, navedene v točki II (pristojno delovno mesto ali pooblaščena oseba za varstvo podatkov).

4. Morebitni uporabniki osebnih podatkov
Za opravljanje storitev naših spletnih ponudb so delno zadolženi zunanji izvajalci, ki delujejo v skladu z zagotavljanjem storitev po našem naročilu in po naših navodilih (obdelovalec). Ti izvajalci lahko pri opravljanju storitev prejmejo osebne podatke oziroma pridejo v stik z njimi in tako predstavljajo tretjo osebno oziroma uporabnika skladno z uredbo GDPR.

V tem primeru skrbimo za to, da naši izvajalci zagotovijo zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na tak način, da obdelava izpolnjuje zahteve iz te uredbe in zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (prim. 28. člen uredbe GDPR).

Če pride do prenosa osebnih podatkov izven obdelave na tretje osebe in/ali uporabnike, zagotavljamo, da se to zgodi izključno v skladu z zahtevami uredbe GDPR (npr. 4. odstavek 6. člena uredbe GDPR) in samo ob ustrezni pravni podlagi (npr. 4. odstavek 6. člena uredbe GDPR, sicer glejte točko IV.2).

5. Obdelava podatkov v t. i. tretjih državah
Obdelava vaših osebnih podatkov se načeloma izvaja znotraj EU oziroma Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«).

Le v izjemnih primerih (npr. v zvezi z vključitvijo izvajalcev za opravljanje storitev spletnih analiz) lahko pride do prenosa informacij v t. i. tretje države. »Tretje države« so države izven Evropske unije in/ali Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, ki same po sebi ne zagotavljajo več ustrezne ravni varstva podatkov v skladu s standardi EU.

Če prenesene informacije vključujejo tudi osebne podatke, jamčimo, da je pri takem prenosu v tretjo državo ali k uporabniku v tretji državi zagotovljena ustrezna raven varstva podatkov. To je mogoče zagotoviti s tako imenovanim sklepom o ustreznosti, ki ga izda Evropska komisija, ali z uporabo tako imenovanih standardnih pogodbenih določil EU. V primeru uporabnikov v ZDA lahko ustrezno raven varstva podatkov zagotavlja tudi izpolnjevanje načel tako imenovanega zasebnostnega ščita EU-ZDA. Za nadaljnje informacije glede primernih in ustreznih jamstev za upoštevanje ustrezne ravni varstva podatkov smo vam na vašo željo vedno na voljo. Podatke za stik najdete na začetku teh informacij o varstvu podatkov. Poleg tega najdete informacije o udeležencih zasebnostnega ščita EU-ZDA na povezavi www.privacyshield.gov/list.

6. Izbris podatkov in obdobje hrambe
Osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo, se izbrišejo ali pa se do njih onemogoči dostop, takoj ko ni več namena njihove obdelave. Do hrambe brez namena obdelave pride le, če to predvideva evropski ali nacionalni zakonodajalec v uredbah, zakonih ali drugih predpisih prava EU, ki veljajo za naše podjetje (npr. izpolnjevanje zakonskih obveznosti glede hrambe in/ali v primeru zakonitih interesov glede hrambe, npr. med potekom zastaralnih rokov za namene obrambe pravic proti morebitnim zahtevkom). Do blokade ali izbrisa podatkov pride tudi v primeru, ko poteče obdobje hrambe, predpisano z navedenimi standardi, razen če je nadaljnja hramba podatkov potrebna za sklenitev pogodbe ali druge namene.

7. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Uredba GDPR zagotavlja posamezniku, ki ga obdelava osebnih podatkov zadeva, določene pravice (t. i. pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti od 12. do 22. člena uredbe GDPR). Posamezne pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, so podrobneje pojasnjene v točki XI. Če želite uveljavljati eno ali več teh pravic, se lahko kadar koli obrnete na nas. Da stopite v stik z nami, lahko uporabite eno od možnosti, navedene v točki II.

V. Registracija / ustvarjenje uporabniškega računa

Za uporabo določenih storitev in/ali ugodnosti na naših spletnih straneh in prek spletnih ponudb se je treba registrirati in ustvariti osebni uporabniški račun. Za to potrebujemo naslednje osebne podatke (»obvezne podatke«), ki jih zbiramo in hranimo. Ti podatki niso posredovani tretjim osebam:

Ob registraciji se dodatno shranijo še (i) naslov IP uporabnika ter (ii) datum in ura registracije.

Poleg tega je mogoče vnesti neobvezne podatke. Sem sodijo npr. telefonska številka, številka faksa, številka mobilnega telefona ali podatki o podjetju, kot so število sodelavcev, panoga in velikost voznega parka ali flote. Obvezni podatki, ki so potrebni za registracijo, so v maski za vnos označeni z zvezdico za obvezno polje. Če obvezna polja niso v celoti in pravilno izpolnjena, registracija ni mogoča. Prijava v registracijo je uspešno zaključena šele, ko izpolnite obvezna polja in potrdite povezavo v enem od elektronskih sporočil, ki vam jih pošljemo. Vnos neobveznih podatkov služi zlasti za izboljšanje naših storitev.

1. Namen in pravna podlaga
Registracija uporabnika je potrebna za omejitev dostopa in/ali nadzor nad dostopom do določenih vsebin in storitev, ki jih v okviru naših spletnih strani in/ali spletnih ponudb dajemo na voljo izključno registriranim uporabnikom. Poleg tega je registracija potrebna za zagotavljanje določenih vsebin in storitev registriranim uporabnikom v sklopu izvajanja pogodbe in/ali za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe.

Kot pravna podlaga za obdelavo podatkov za namene registracije velja ob privolitvi uporabnika točka a 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Če je registracija namenjena izvajanju pogodbe, katere pogodbena stranka je uporabnik, ali izvajanju ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, je pravna podlaga za obdelavo točka b 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Če je registracija namenjena omejitvi dostopa in/ali nadzoru nad dostopom, je pravna podlaga varstvo zakonitih interesov v skladu s točko f 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Pri tem je zakoniti interes v omejitvi dostopa za varstvo vsebin in informacij, ki smo jih razvili.

2. Izbris podatkov in obdobje hrambe
Če poteka registracija v zvezi z izvajanjem pogodbe ali za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (točka b 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR), se podatki za registracijo hranijo za obdobje posameznega naročila ali pogodbenega razmerja in se po preteku vsakokratnega trajanja pogodbe oziroma odpovednega roka ob upoštevanju točke IV.6 izbrišejo ali blokirajo.

Kadar registracija ne poteka v zvezi z izvajanjem pogodbe ali za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, se podatki za registracijo ob upoštevanju točke IV.6 izbrišejo, takoj ko uporabnik na naši spletni strani razveljavi, spremeni ali izbriše registracijo.

3. Možnost ugovora in odstranitve
Kot uporabnik imate vedno pravico, da razveljavite ali izbrišete registracijo. Podatke, ki ste jih shranili, lahko kadar koli spremenite. Kadar so podatki potrebni (še) za izvajanje pogodbe ali za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, je predčasen izbris podatkov mogoč le, če pogodbene ali zakonske obveznosti niso v nasprotju z izbrisom.

VI. Obdelava podatkov za zagotavljanje spletne strani / zbiranje dnevnikov

Ob vsakem priklicu naše internetne strani naš sistem samodejno evidentira podatke in informacije o računalniškem sistemu računalnika, s katerega je bil opravljen priklic. Zbirajo se naslednji podatki (v nadaljevanju »dnevniški podatki«):

Omenjeni dnevniški podatki ne omogočajo osebne prepoznave uporabnika.

1. Namen in pravna podlaga
Dnevniški podatki, zlasti naslov IP, se zbirajo in obdelujejo za namene zagotavljanja vsebin na naši spletni strani uporabniku, tj. za namene komunikacije med uporabnikom in našo spletno ponudbo. Za čas posamezne komunikacije je potrebna začasna hramba naslova IP. To potrebujemo za naslavljanje komunikacije med uporabnikom in našo spletno ponudbo oziroma za koriščenje naših spletnih ponudb. Pravna podlaga za to obdelavo podatkov, torej za čas vašega obiska na naši spletni strani, je točka b, 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR oziroma 96. člen nemškega zakona o telekomunikacijah (TKG) oziroma 1. odstavek 15. člena nemškega zakona o telekomunikacijskih storitvah (TMG).

Naslov IP v dnevnikih iz komunikacije se obdeluje in hrani za namene zagotavljanja delovanja naših spletnih ponudb, optimizacije teh ponudb ter zagotavljanja varnosti naših sistemov informacijske tehnologije. Pravna podlaga za hrambo naslova IP iz komunikacije za omenjene namene je točka f 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR (varstvo zakonitih interesov) oziroma 109. člen nemškega zakona TKG.

2. Izbris podatkov in obdobje hrambe
Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za izpolnjevanje namena njihovega zbiranja. V primeru evidentiranja podatkov za zagotavljanje spletne strani se to zgodi, ko je posamezna seja obiska spletne strani zaključena. Hramba dnevniških podatkov, ki iz tega izhaja, vključno z naslovom IP, za namene varnosti sistema lahko poteka največ sedem dni od takrat, ko je uporabnik zapustil stran. Obdelava in/ali hramba dnevniških podatkov je mogoča in dopustna, če so po preteku že omenjenega obdobja hrambe (sedem dni) naslovi IP uporabnikov izbrisani ali predrugačeni tako, da ni več mogoče razvrstiti dnevniških podatkov k enemu naslovu IP.

3. Možnost ugovora in odstranitve
Evidentiranje dnevniških podatkov za zagotavljanje spletne strani, vključno z njihovo hrambo v dnevnikih v okviru zgornjih omejitev, je za delovanje internetne strani nujno potrebno. Uporabnik zato nima možnosti ugovora. Odstopanja veljajo za obdelavo dnevniških podatkov za namene analize. Ta se ravnajo po točki VIII, odvisno od uporabljenih orodij za spletno analizo in vrste analize podatkov (ki se nanašajo na posameznika / so anonimne / pod psevdonimom).

VII. Uporaba piškotkov

Naša spletna stran uporablja piškotke. Pri piškotkih gre za besedilne datoteke, ki se hranijo v internetnem brskalniku oziroma jih hrani internetni brskalnik v računalniškem sistemu uporabnika. Piškotki ne vsebujejo programov in ne morejo namestiti zlonamernih kod na vaš računalnik. Ko uporabnik prikliče spletno stran, se lahko piškotek shrani v operacijskem sistemu uporabnika. Ta piškotek vsebuje značilno zaporedje znakov, ki omogoča nedvoumno prepoznavo brskalnika pri ponovnem priklicu spletne strani. Naši piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov, s čimer je vaša zasebnost zavarovana. Odvisno od vrste piškotka in možnosti razvrstitve piškotka k naslovu IP pa načeloma obstaja možnost sklicevanja na uporabnika. Takšne razvrstitve ne izvajamo oziroma so naslovi IP nemudoma anonimizirani, da bi izključili možnost takšne razvrstitve (za podrobnosti glejte točko VIII).

Razlikujemo med (i) tehnično potrebnimi piškotki, (ii) piškotki za analizo in (iii) piškotki tretjih ponudnikov:

(i) Tehnično potrebne piškotke uporabljamo za pripravo spletnih ponudb, ki so prijazne uporabniku. Pri tehnično potrebnih piškotkih se shranijo naslednji podatki, ki se posredujejo našim sistemom:

(ii) Piškotke za analizo (tudi tako imenovane sejne piškotke) uporabljamo za analizo uporabnikovega krmarjenja po naših spletnih ponudbah za namene oglaševanja, raziskave trga ali oblikovanja naših ponudb, prilagojenih potrebam uporabnikov. S piškotki za analizo se zbirajo naslednji podatki, ki se posredujejo našim sistemom:

Tako zbrane podatke o uporabniku psevdonimiziramo s tehničnimi ukrepi. Razvrstitev podatkov k uporabniku, ki je stran priklical, po tem ni več mogoča.

(iii) Piškotki tretjih ponudnikov so piškotki, ki niso v naši domeni, temveč v domeni tretjih ponudnikov. Mednje sodi na primer vključen gumb »Všeč mi je«. Ob kliku nanj Facebook shrani »lasten« piškotek v brskalniku uporabnika. Piškotkov tretjih ponudnikov ne moremo nikoli poiskati in/ali oceniti.

Za uporabo teh piškotkov so odgovorni izključno tretji ponudniki; z naše strani ne moremo vplivati na njihovo uporabo in obdelavo; namestitev piškotkov tretjih ponudnikov lahko preprečite z ukrepi, opisanimi v točkah VII.3 in VIII.

1. Namen in pravna podlaga
Namen uporabe tehnično potrebnih piškotkov je poenostavitev uporabe spletnih strani za uporabnika. Določenih funkcij na naši internetni strani ne moremo ponuditi brez uporabe piškotkov. Za te je nujno, da je brskalnik tudi po zamenjavi strani ponovno prepoznan. Tehnično potrebne piškotke potrebujemo za naslednje uporabe:

Podatkov o uporabniku, pridobljenih s tehnično potrebnimi piškotki, ne uporabljamo za izdelavo profilov o uporabniku. Pravna podlaga za uporabo tehnično potrebnih piškotkov je točka b 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR, če obstaja možnost osebnega sklica na uporabnika in je uporaba potrebna za namene zagotavljanja naših spletnih ponudb v smislu izvajanja pogodbe, sicer točka f 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR, saj se z njihovo uporabo varujejo tudi zakoniti interesi za namene zagotavljanja naših spletnih ponudb.

S piškotki za analizo nameravamo izboljšati kakovost naših spletnih strani in njihovih vsebin. Z njihovo uporabo namreč spoznamo, kako se spletna stran uporablja, in lahko stalno optimiramo našo ponudbo (glejte zgoraj). Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri uporabi piškotkov za analizo, če obstaja možnost osebnega sklica na uporabnika, je v primeru privolitve uporabnika točka a 1. odstavka 6 člena uredbe GDPR. Če se piškotki za analizo uporabljajo za izdelavo psevdonimiziranih ocen, je pravna podlaga točka f, 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR (varstvo zakonitih interesov) oziroma 3. odstavek 15. člena nemškega zakona o telekomunikacijskih storitvah (TMG).

2. Izbris podatkov in obdobje hrambe
Piškotki se vsakokrat shranijo na končni napravi uporabnika (pametni napravi / osebnem računalniku), od tam pa se posredujejo našim spletnim stranem. Razlikujemo med trajnimi in sejnimi piškotki. Sejni piškotki se shranijo med sejo brskalnika in se po zaprtju brskalnika izbrišejo. Trajni piškotki se ob zaprtju posamezne seje brskalnika ne izbrišejo, ampak se za daljše obdobje shranijo na končni napravi uporabnika.

3. Možnost ugovora in odstranitve
Ob priklicu naše spletne strani se uporabniku prikaže informacijska pasica z obvestilom o uporabi piškotkov in napotilom na to izjavo o varstvu podatkov. S pasico se pridobi tudi privolitev uporabnika v obdelavo osebnih podatkov, uporabljenih v povezavi s tem.

Kot uporabnik imate popoln nadzor nad uporabo in hrambo piškotkov. Če spremenite nastavitve v svojem internetnem brskalniku, lahko splošno izključite ali omejite prenos piškotkov. Že shranjene piškotke lahko kadar koli izbrišete, tudi avtomatizirano. Če izključite piškotke za našo spletno stran, morda ne boste mogli več uporabljati vseh funkcij spletne strani v polnem obsegu. Nadaljnje informacije o uporabi piškotkov najdete na naslovu http://www.meine-cookies.org/ ali youronlinechoices.com.

Uporabi piškotkov za izdelavo psevdonimiziranih uporabniških profilov (glejte zgoraj pri piškotkih za analizo) lahko kadar koli nasprotujete za naprej. Pravico do ugovora lahko izkoristite prek informacijske pasice ali prek navedenih možnosti nastavitev svojega brskalnika.

VIII. Spletna analiza

Da bi optimirali svoje spletne strani ter se prilagodili spreminjajočim se navadam in tehničnim pogojem svojih uporabnikov, uporabljamo orodja za tako imenovano spletno analizo. Z njimi na primer ugotavljamo, katere elemente uporabniki obiskujejo, ali je mogoče iskane informacije hitro najti ipd. Le če upoštevamo večjo skupino uporabnikov, si lahko dobljene informacije razložimo in so tako za nas sporočilne. V ta namen zbrane podatke združujemo, tj. povezujemo v večje enote.

To nam pomaga, da prilagodimo obliko strani ali optimiramo vsebine, če na primer ugotovimo, da pomemben delež obiskovalcev uporablja nove tehnologije ali da je obstoječe informacije nemogoče oziroma zelo težko najti.

Pri svojih spletnih ponudbah izvajamo naslednje analize oziroma uporabljamo naslednja orodja za spletno analizo:

1. Analiza dnevniških podatkov
Dnevniške podatke za namene analize uporabljamo izključno na anonimni osnovi, zlasti ne pride do povezave med osebnimi podatki uporabnika in/ali naslovom IP ali piškotkom. Tovrstna analiza dnevniških podatkov tako ne sodi na področje pravnih določil o varstvu podatkov iz uredbe GDPR.

2. Orodje Google Analytics
Za analizo uporabe spletne strani uporabljamo orodje za spletne analize »Google Analytics« podjetja Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; »Google«). Orodje Google Analytics uporablja »piškotke«, ki omogočajo analizo uporabe spletne strani s strani naših uporabnikov na psevdonimizirani in/ali anonimni osnovi.

Informacije o vaši uporabi spletne strani, pridobljene s piškotki, se prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in so tam shranjene. Če aktivirate anonimizacijo naslova IP na tej spletni strani, pa bo podjetje Google vaš naslov IP znotraj držav članic EU ali drugih pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru pred prenosom skrajšalo. Le v izjemnih primerih se prenese celoten naslov IP na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša. Podjetje Google uporablja navedene informacije za to, da lahko oceni uporabo spletne strani po našem naročilu, sestavi poročila o spletnih dejavnostih ter upravljavcu spletne strani nudi druge storitve, povezane z uporabo spletne strani in interneta. Naslov IP, ki ga posreduje vaš brskalnik v okviru orodja Google Analytics, se ne združuje z drugimi Googlovimi podatki.

Hrambo piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo programske opreme svojega brskalnika, vendar vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli v polnem obsegu uporabljati vseh funkcij na naši spletni strani.

Če ne želite, da orodje Google Analytics ocenjuje vašo spletno dejavnost, imate naslednje možnosti:

Orodje Google Analytics uporabljamo za statistično oceno podatkov iz programa AdWords in piškotka Double-Click (dvoklik). Če tega ne želite, lahko funkcijo izključite prek upravitelja nastavitev oglasov ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/).

3. Matomo (PIWIK)
Za analizo obiskanosti naše spletne strani uporabljamo tudi orodje za spletno analizo »Matomo« (včasih PIWIK). Pri tem orodju se uporabniške informacije, pridobljene s piškotkom, prenesejo na naš strežnik v Evropi in se shranijo za namene analize uporabe. Informacije o vaši uporabi naše spletne strani se ne posredujejo tretjim osebam.

Če ne želite uporabe piškotkov in/ali ocene z orodjem Matomo, imate naslednje možnosti:

Prosimo, upoštevajte naslednje: če izbrišete piškotke, se posledično izbriše tudi piškotek za zavrnitev sodelovanja in ga boste morali po potrebi ponovno aktivirati.

IX. Novice / oglaševanje / vtičniki družbenih medijev

Na naših spletnih ponudbah se lahko prijavite na prejemanje novic, poleg tega pa se uporabljajo tudi orodja za oglaševanje in vtičnik družbenih medijev. Podrobno v nadaljevanju:

1. Prijava na prejemanje novic
Če želite prejemati naše novice, potrebujemo vaš veljavni elektronski naslov. Da preverimo, ali ste res lastnik navedenega elektronskega naslova oziroma se njegov lastnik strinja s prejemanjem novic, vam ob prvem koraku registracije pošljemo samodejno elektronsko sporočilo na navedeni elektronsko naslov (t. i. dvojna potrditev). Šele po potrditvi prijave na prejemanje novic s povezavo v potrditvenem elektronskem sporočilu, bo vaš elektronski naslov vključen na naš seznam prejemnikov. Dodatnih informacij iz elektronskega sporočila in podatkov ob potrditvi registracije ne zbiramo.

Obdelava vaših podatkov poteka izključno za namene pošiljanja naročenih novic. Pravna podlaga za to obdelavo je točka b 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Od novic se lahko kadar koli odjavite, pri čemer dodatno veljajo razlage k pravici do odstopa od privolitve pod točko IV.3.

2. Uporaba osebnih podatkov za namene oglaševanja in trženja / anketiranja strank
Vaše osebne podatke uporabljamo za namene oglaševanja in/ali trženja ter izvajanja anket o zadovoljstvu strank le ob ustrezni privolitvi ali drugi pravni podlagi, ki dovoljuje oglaševanje in/ali trženje tudi brez obstoječe privolitve.

Pravna podlaga za oglaševalske ali tržne kampanje na podlagi izrecne privolitve je točka a 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Ustrezno veljajo razlage k privolitvi pod točko IV. Pravna podlaga za oglaševalske in tržne kampanje prek elektronske pošte za namene neposrednega oglaševanja lastnega podobnega blaga ali storitev je 3. odstavek 7. člena Zakona proti nelojalni konkurenci (UWG). Ta predvideva, da (i) smo vaš elektronski naslov prejeli v zvezi z nakupom blaga ali storitev, (ii) uporabi vašega elektronskega naslova za namene neposrednega oglaševanja niste nasprotovali in (iii) vas pri zbiranju elektronskega naslova in pri vsaki obdelavi jasno in razločno opozorimo, da lahko tovrstni uporabi elektronskega naslova kadar koli nasprotujete (za pravico do ugovora glejte točko XI.6).

3. Google Remarketing
Uporabljamo tehnologijo ponovnega trženja Google Remarketing podjetja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; »Google«). S pomočjo te tehnologije lahko uporabnike, ki so naše internetne strani in/ali spletne storitve že obiskali ter jih je zanimala naša ponudba, prek usmerjenega oglaševanja na straneh partnerske mreže podjetja Google ponovno nagovorimo. Vključitev oglasov poteka na podlagi uporabe piškotkov. S pomočjo piškotkov se lahko pri obisku spletne strani analizira vedenje uporabnikov, rezultati pa se nato uporabijo za usmerjeno priporočanje izdelkov in oglaševanje, ki temelji na zanimanju uporabnika.

Če ne želite prejemati oglasov, ki temeljijo na izkazanem zanimanju, lahko piškotke, ki jih Google uporablja za ta namen, izključite na povezavi https://www.google.de/settings/ads/onweb. Alternativno lahko uporabniki izključijo piškotke, ki jih uporabljajo tretji ponudniki, in sicer na spletni strani za izključitev pobude za spletno oglaševanje http://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Z uporabo naših ponudb se strinjate z obdelavo podatkov, ki jih je prek vas pridobil Google, na opisani način in za zgoraj navedeni namen. Opozarjamo vas, da ima Google svoje smernice o varstvu podatkov, na katere nimamo vpliva. Ne prevzemamo odgovornosti ali jamstva za te smernice in postopke.

4. Spletni oglasi, ki temeljijo na izkazanem zanimanju
Pri optimizaciji naših spletnih oglasov z anonimnim zbiranjem in obdelovanjem vašega uporabniškega vedenja na podlagi predvidenih interesov sodelujemo z izvajalcem Delta Projects Deutschland GmbH. Za to naš partner po našem naročilu namesti piškotke na vaš računalnik (glejte zgoraj točko VII), da anonimno pridobi vaše podatke o uporabi, kadar obiščete našo spletno stran ali kliknete na naš spletni oglas. Tako lahko analiziramo uporabo spletnih oglasov in vam ponudimo vključene oglase, ki bi lahko bili zanimivi za vas in ustrezali vašim preferencam. Pri tem se v nobenem primeru ne shranjujejo osebni podatki (npr. ime, naslov, elektronski naslov). Naslovi IP so anonimizirani, tako da sklic na uporabnika ni mogoč.

Spletne oglase, ki temeljijo na izkazanem zanimanju, zagotavlja omenjeni ponudnik. Če ne želite več prejemati oglasov, ki temeljijo na uporabi, lahko izključite zbiranje podatkov z izklopom piškotkov (za to glejte razlago pod točko VII.3) ali z namestitvijo piškotka za zavrnitev sodelovanja.

5. Vtičniki družbenih omrežij / družbenih medijev
Na naših spletnih straneh imamo nameščene gumbe (»vtičnike«) različnih družbenih omrežij. S temi so zagotovljene različne funkcije, katerih vsebino in obseg določi upravljavec družbenih omrežij. Za boljše varstvo vaših osebnih podatkov uporabljamo postopek dvojnega klika. S potrditvijo gumba tik ob posameznem vtičniku se ta aktivira, kar označuje zamenjava barve gumba vtičnika s sive na pisano. Nato lahko uporabljate posamezni vtičnik tako, da kliknete na njegov gumb. Ne pozabite, da je mogoče naslov IP vaše seje brskalnika povezati z vašim profilom na enem od družbenih omrežij, če ste v tistem trenutku prijavljeni vanj. Vaš obisk naše spletne strani pa je prav tako mogoče povezati z vašim profilom v družbenem omrežju, če vas prepozna prek piškotka družbenega omrežja, ki je bil nameščen ob enem od prejšnjih obiskov in je še vedno shranjen na vašem računalniku.

Opozarjamo, da nismo ponudniki družbenih omrežij in nimamo vpliva na obdelavo podatkov s strani relevantnih ponudnikov. Podrobnejše informacije o ravnanju s podatki najdete na naslednjih povezavah oziroma naslovih:

5.1. Facebook

V okviru naše spletne ponudbe uporabljamo t. i. »Facebook Pixel«, orodje družabnega omrežja Facebook, ki ga upravlja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA, oziroma, če živite v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

»Facebook Pixel«, analitično orodje podjetja Facebook, ki ga uporabljamo na tej spletni strani, spremlja interakcije obiskovalcev, ki so do te spletne strani prišli prek oglasa na družabnem omrežju Facebook. To orodje lahko pripomore k optimizaciji oglaševanja na Facebooku, zadevne podatke pa zbira in hrani Facebook. Sami nimamo vpogleda v zbrane podatke, uporabimo jih lahko zgolj v povezavi z možnostmi oglaševanja. Uporaba Facebook Pixel zajema tudi uporabo piškotkov.

Orodje Facebook Pixel Facebooku sporoči, da je nekdo obiskal našo spletno stran, tako da lahko Facebook uporabnikom prikazuje ustrezne oglase. Če imate Facebook račun in ste vanj prijavljeni, se vaš obisk te spletne strani dodeli vašemu Facebook uporabniškemu računu. S pomočjo Facebook Pixel tudi zagotavljamo, da naši oglasi na Facebooku ustrezajo morebitnim interesom uporabnikov in z njimi ne nadlegujemo ljudi. S pomočjo orodja Facebook Pixel lahko tudi spremljamo učinkovitost oglasov na Facebooku ter te podatke uporabljamo za statistične namene in raziskave trga, saj vidimo, ali je bil uporabnik zatem, ko je kliknil na naš oglas na Facebooku, pravilno preusmerjen na našo spletno stran (t. i. konverzija).

Facebook Pixel je torej zabeležil vaš trenutni obisk te spletne strani.

Več informacij o tem, kako Facebook zbira in uporablja podatke, ter informacije o vaših pravicah v povezavi s tem in ukrepih, ki so vam na voljo za zaščito vaše zasebnosti, najdete v pravilniku o podatkih podjetja Facebook na spletni strani https://www.facebook.com/about/privacy/. Lahko pa tudi onemogočite možnost ponovnega trženja ciljni publiki na povezavi https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Za to potrebujete uporabniški račun na družabnem omrežju Facebook.

Na naše strani so vključeni vtičniki družbenega omrežja Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA. Vtičnike za Facebook prepoznate po logotipu Facebooka ali gumbu »Like« (»Všeč mi je«) na naši strani. Pregled vtičnikov za Facebook najdete tukaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Če aktivirate vtičnik, se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom podjetja Facebook. S tem prejme Facebook informacijo, da ste s svojim naslovom IP obiskali našo stran.

Opozarjamo, da kot ponudnik strani nimamo vpogleda v vsebino prenesenih podatkov in njihovo uporabo s strani podjetja Facebook in da ne odgovarjamo za obdelavo podatkov s strani podjetja Facebook. Dodatne informacije o tem najdete v izjavi o varstvu podatkov podjetja Facebook na povezavi http://facebook.com/policy.php.

5.2. LinkedIn
Na naše strani so vključene funkcije družbenega omrežja »LinkedIn«, ki jih ponuja podjetje LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irska. Pri tem se podatki prenašajo podjetju LinkedIn. Opozarjamo, da kot ponudnik strani nimamo vpogleda v vsebino prenesenih podatkov in njihovo uporabo s strani podjetja LinkedIn. Dodatne informacije o tem najdete v izjavi o varstvu podatkov podjetja LinkedIn na povezavi http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.

5.3. Xing
Na naše strani so vključene funkcije orodja »Xing«, ki ga upravlja podjetje XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Če aktivirate in uporabljate vtičnik, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki podjetja Xing. Xing posreduje vsebino vtičnika neposredno vašemu brskalniku, od tam pa se veže na spletno stran. Z aktivacijo vtičnikov prejme Xing informacijo, da ste priklicali določeno stran našega spletišča. Če ste vpisani v profil Xing, lahko ta zabeleži vaš obisk v vaš račun Xing. Za informacije o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani podjetja Xing ter pravicah, ki jih imate v zvezi s tem, in možnostih nastavitev za varstvo svoje zasebnosti si oglejte obvestila o varovanju zasebnosti podjetja Xing.

X. Kontaktni obrazec in stik prek elektronske pošte

Na naši internetni strani najdete kontaktni obrazec, prek katerega lahko uporabnik stopi v stik z nami elektronsko. Če se uporabnik odloči za to možnost, nam bodo podatki, vneseni v masko za vnos, posredovani in shranjeni. Ti podatki so:

* Obvezni podatki, ki so potrebni za registracijo, so označeni z zvezdico kot obvezno polje (tudi v maski za vnos).

Ob oddaji sporočila se poleg tega shranijo in obdelajo še naslednji podatki:

Alternativno je mogoče stopiti v stik z nami tudi prek elektronskega naslova, navedenega na naši spletni strani. V tem primeru se shranijo osebni podatki uporabnika, posredovani z elektronskim sporočilom. V nobenem primeru ne pride do posredovanja podatkov tretjim osebam, razen če moramo za obdelavo povpraševanja zaprositi tretje osebe.

1. Namen in pravna podlaga
Podatki se obdelujejo izključno za namene obdelave določenega povpraševanja oziroma uporabnikove zahteve. Drugi podatki, pridobljeni med pošiljanjem, se uporabljajo za preprečevanje zlorab kontaktnega obrazca in zagotavljanje varnosti naših informacijsko tehničnih sistemov.

Če poteka obdelava podatkov za namene izvrševanja naročila ali obdelave povpraševanja stranke, je pravna podlaga za obdelavo podatkov točka b 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR, ne glede na to, ali je stik vzpostavljen prek kontaktnega obrazca ali prek elektronske pošte. Če obstaja privolitev uporabnika, je pravna podlaga za obdelavo točka a 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Pravna podlaga za zbiranje dodatnih podatkov med pošiljanjem je točka f 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Pri tem je zakoniti interes preprečevanje zlorab in zagotavljanje sistemske varnosti (prim. točka VI.1).

2. Izbris podatkov in obdobje hrambe
Podatki se načeloma izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za izpolnjevanje namena njihovega zbiranja. Za osebne podatke iz maske za vnos na kontaktnem obrazcu in tiste, ki se pošljejo po elektronski pošti, to velja, če je komunikacija z uporabnikom končana in/ali je uporabnik na povpraševanje dobil dokončen odgovor. Komunikacija se šteje za končano oziroma je uporabnik dobil dokončen odgovor na povpraševanje, ko je iz okoliščin razvidno, da je zadeva dokončno razjasnjena. Če je zaradi razlogov, navedenih v točki III.4, potrebna nadaljnja hramba podatkov, se podatki ne izbrišejo, ampak shranijo z blokado.

Dodatno pridobljeni osebni podatki, zbrani med pošiljanjem, se prav tako izbrišejo, če niso več potrebni za izpolnjevanje namena zbiranja.

3. Možnost ugovora in odstranitve
Uporabnik lahko kadar koli prekine komunikacijo z nami in/ali umakne svoje povpraševanje ter nasprotuje določeni uporabi njegovih podatkov. V takem primeru se komunikacija ne more nadaljevati. Vsi osebni podatki, shranjeni med stikom z nami, se v tem primeru izbrišejo, s pridržkom nadaljnje hrambe podatkov iz razlogov, navedenih v točki IV.6.

XI. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Po uredbi GDPR pripadajo uporabniku zlasti naslednje pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

1. Pravica dostopa (15. člen uredbe GDPR)
Kot uporabnik imate pravico zahtevati pojasnilo o tem, ali v zvezi z njim obdelujemo osebne podatke ali ne. Če naše podjetje obdeluje osebne podatke v zvezi z vami, lahko zahtevate dostop do naslednjih informacij:

Nadalje imate pravico do dostopa, če so vaši osebni podatki predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev v smislu 22. člena uredbe GDPR. V tem primeru imate pravico vedeti, katera merila odločanja so osnova (razlogi) za takšno avtomatizirano sprejemanje odločitev oziroma kakšne posledice in pomen ima lahko avtomatizirano sprejemanje odločitev za vas.

Če se osebni podatki posredujejo v tretjo državo, kjer uredba GDPR ne velja, imate pravico do podatka o tem, ali je pri prejemniku podatkov v tretji državi zagotovljena ustrezna raven varnosti v smislu 45., 46. člena uredbe GDPR, in če je, na podlagi katerih jamstev.

Zahtevate lahko kopijo svojih osebnih podatkov. Če ne navedete drugače, vam kopije podatkov načeloma posredujemo v elektronski obliki. Prva kopija je brezplačna, za vsako naslednjo pa se zaračuna ustrezno nadomestilo. Pravice in svoboščine drugih oseb, na katere bi lahko posredovanje kopije podatkov vplivalo negativno, so pridržane.

2. Pravica do popravka (16. člen uredbe GDPR)
Kot uporabnik imate pravico, da od nas zahtevate popravek podatkov, če so ti nepravilni, neustrezni in/ali nepopolni. Pravica do popravka obsega pravico do dopolnitve z dopolnilnimi izjavami ali sporočili. Popravek in/ali dopolnitev je treba izvršiti nemudoma, tj. brez krivdnega odlašanja.

3. Pravica do izbrisa (17. člen uredbe GDPR)
Od nas lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če

Pravica do izbrisa osebnih podatkov ne obstaja, če

Izbris je treba izvršiti nemudoma, tj. brez krivdnega odlašanja. Če smo osebne podatke javno objavili (npr. na internetu), moramo v okviru svojih tehničnih zmožnosti in primernosti poskrbeti za to, da so o zahtevi za izbris, vključno z izbrisom povezav in kopij, obveščeni tudi tretji obdelovalci.

4. Pravica do omejitve obdelave (18. člen uredbe GDPR)
Kot uporabnik imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov v naslednjih primerih:

Osebne podatke, katerih obdelava je na vašo zahtevo omejena, je dovoljeno (s pridržkom shrambe) obdelovati le še (i) z vašo privolitvijo, (ii) za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iii) za varstvo pravic drugih fizičnih ali pravnih oseb ali (iv) iz razlogov pomembnega javnega interesa. Če je omejite obdelave razveljavljena, boste o tem vnaprej obveščeni.

5. Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen uredbe GDPR)
Kot uporabnik imate (s pridržkom naknadnih določil) pravico, da zahtevate izročitev podatkov, ki se nanašajo na vas, v splošno uporabljani elektronski in strojno berljivi podatkovni obliki. Pravica do prenosljivosti podatkov vsebuje pravico do prenosa podatkov na drugega upravljavca. Kadar je to tehnično izvedljivo, bomo na zahtevo posredovali podatke neposredno upravljavcu, ki ga navedete ali ga še boste navedli. Pravica do prenosljivosti podatkov velja samo za podatke, ki jih zagotovite sami, in predvideva, da obdelava poteka na podlagi privolitve ali za izvajanje pogodbe ter se izvršuje s pomočjo avtomatiziranih postopkov. Pravica do prenosljivosti podatkov skladno z 20. členom uredbe GDPR ne posega v pravico do izbrisa osebnih podatkov skladno s 17. členom uredbe GDPR. Prenos podatkov poteka s pridržkom pravic in svoboščin drugih oseb, na katere bi lahko prenos podatkov vplival negativno.

6. Pravica do ugovora (21. člen uredbe GDPR)
V primeru obdelave osebnih podatkov za izvajanje nalog, ki so v javnem interesu (točka e 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR), ali za varstvo zakonitih interesov (točka f 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR) lahko obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, kadar koli nasprotujete za naprej. V primeru ugovora moramo opustiti vsako nadaljnjo obdelavo vaših podatkov za omenjene namene, razen če

Uporabi svojih podatkov za namene neposrednega oglaševanja lahko kadar koli ugovarjate za naprej. To velja tudi za oblikovanje profilov, kadar je v povezavi z neposrednim oglaševanjem. V primeru ugovora moramo opustiti vsako nadaljnjo obdelavo vaših podatkov za namene neposrednega oglaševanja.

7. Prepoved avtomatiziranega sprejemanja odločitev / oblikovanja profilov (22. člen uredbe GDPR)
Odločitve, ki imajo za vas pravne posledice ali vas znatno ovirajo, ne smejo temeljiti izključno na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov (vključno z oblikovanjem profilov). To ne velja, kadar je avtomatizirano sprejemanje odločitev

Odločitve, ki temeljijo izključno na avtomatizirani obdelavi posebnih vrst osebnih podatkov, so načeloma prepovedane, razen če se uporabljajo v skladu s 4. odstavkom 22. člena v povezavi s točko a ali točko g 2. odstavka 9. člena uredbe GDPR ter so sprejeti ustrezni ukrepi za varstvo vaših pravic in svoboščin ter zakonitih interesov.

8. Možnosti sodnega varstva / pravica do pritožbe pri nadzornem organu
V primeru pritožb se lahko kadar koli obrnete na pristojne nadzorne organe Unije ali držav članic. Za naše podjetje je pristojen nadzorni organ, naveden pod točko II.